$100 biljoen schuld…

De Bank of International Settlements heeft becijferd (PDF) dat de wereldwijde schuld sinds het uitbreken van de financiële crisis met meer dan 40% is toegenomen naar $100 biljoenDeze schuld moet jaarlijks bediend worden met rente. Die rente moet gehaald worden uit een wereldhandel van $ 72 biljoen (GDP). De wereld schuld aangroei stijgt steeds sneller dan het wereld GDP. De rente bediening van de schuld wordt dus steeds een groter probleem (stagflatie economie). Vandaar de aanhoudende ultra lage rentes, economische stimulering en tegelijk het indijken van de schuldgroei. Een onmogelijke toestand die de werkloosheid doet toenemen.

BIS: $100 biljoen schuld

BIS: $100 biljoen schuld

Vertrouwen

Deze dynamiek is nefast voor het algemeen vertrouwen. Wat is uw geld nog waard!? Hoe zeker/onzeker is uw welvaart & welzijn, uw baan, uw spaarpot of vermogen. Alle beheerders focussen hun policies op het behoud van dit noodzakelijke vertrouwen. Wat kan er gebeuren als dit algemeen vertrouwen mocht breken ???

Door de goudprijs manipulatief obsceen laag en volatiel te houden willen de centrale bank beheerders beletten dat spaarpot & vermogen anticipatief in goud gaan schuilen. De centrale bank goudreserves (+/- 30.000 ton) zijn slechts 1,2% van de $ 100 biljoen totale wereldschuld! Op de ECB balans is dat 15%. De algemene goudreserve van de private burger is verwaarloosbaar. Uw geld staat op de bank. De burger blijft daarmee zijn vertrouwen in de beheerders behouden, hoe onmogelijk de algemene toestand ook blijft evolueren.
We zien de geld omloopsnelheid steeds dieper dalen naar historische laagtepunten. Dit betekent dat er reeds een vertrouwenscrisis lopende is. Er is voorlopig niets dat dit kan stoppen en omdraaien. Het status quo wordt krampachtig in stand gehouden.

Revaluatie

Als de beheerders nu plotsklaps moesten besluiten om de goudreserve prijs explosief te revalueren (maal 10) en daarmee ook de aangroeiende schuldlading ($ 100 biljoen) te devalueren tegenover goud, dan zal de geldomloopsnelheid ook drastisch gaan herpakken en dus ook het nominaal wereld GDP ($ 72 biljoen). Het vertrouwen in uw geld (spaarpot of vermogen) zal dan wel geschokt zijn, maar dat zal de beheerders worst wezen. De devaluatieschok is dan vertrouwen herstellend.

In het Oosten blijken ze over dergelijk systeeminzicht te beschikken. Vandaar hun promoten van privaat goudbezit. In het Westen moet je maar gaan schuilen in overgewaardeerde beurzen en volksleningen (staatsschuldpapier).

Een explosieve goudrevaluatie (minstens maal 10) zou alle private goudhouders (klein & groot) opnieuw massaal in currency duwen en daarmee de lopende vertrouwenscrisis mogelijks ongedaan maken. Al wie gelden heeft onder de devaluatieschok moet dan maar zijn wonden likken. Dat gaat dan makkelijker met betere economische groeivooruitzichten. Geld gaat dan terug rollen…

Dollarcrisis

De oplopende geopolitieke spanningen riskeren een dollar dumping! Het escaleren van de lopende vertrouwenscrisis. Daarom focus op het verloop van de US$-index en $-rente als wereld vertrouwensbarometer. Die staat momenteel dicht bij onweer…

In de periode 1971-1980 heeft men de lopende vertrouwenscrisis in de petrodollar ook opgelost met een goudprijs explosie (maal 25). Daarna ging de schuldcreatie in overdrive met behoud van alle vertrouwen in de economische groei.

Door: 24 karaat

Dalende dollarindex sinds 1985

Dalende dollarindex sinds 1985 (Bron: Jesse’s Café Américain)