IMF pleit voor wereldwijde coördinatie virtuele munten

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) pleit voor meer coördinatie tussen landen voor wat betreft de regulering van virtuele munten. Volgens Gerry Rice, woordvoerder van het IMF, zou het helpen als verschillende toezichthouders meer zouden samenwerken en er op internationaal niveau meer over dit nieuwe fenomeen gesproken zou worden.

Een van de belangrijkste voordelen van virtuele munten als Bitcoin, Ethereum en Ripple is dat deze rechtstreeks tussen gebruikers verhandeld kunnen worden, zonder tussenkomsten van banken, toezichthouders en overheden. Dat geeft niet alleen een gevoel van privacy, maar ook onbeperkte vrijheid. Virtuele munten kunnen niet door de douane onderschept worden, ondervinden geen hinder van kapitaalrestricties en kunnen ook in het extreme geval van een ‘bank holiday’ gewoon 24 uur per dag wereldwijd verhandeld worden.

IMF wil meer internationale coördinatie

Het is dus niet vreemd dat het overheden en centrale banken momenteel worstelen met de virtuele munten. In sommige landen wordt de handel verboden, terwijl beleidsmakers in andere landen overwegen de virtuele munten te belasten. Het gebrek aan een eenduidig standpunt maakt het voor overheden lastig om de virtuele munten te reguleren. Het IMF wil daar verandering in brengen, omdat de toegenomen populariteit van virtuele munten ook bepaalde risico’s met zich meebrengt.

“Virtuele munten bieden in potentie voordelen als efficient betaalmiddel, maar de gevaren gaan verder dan mogelijke verliezen voor individuele beleggers. De cryptovaluta kunnen aanzienlijke risico’s met zich meebrengen als instrument voor witwassen van geld, financiering van terrorisme, belastingontduiking en fraude.”

Vorig jaar september zei IMF-topvrouw Christine LaGarde dat de toenemende populariteit van virtuele munten een uitdaging kan zijn voor centrale banken.

“Niet zo lang geleden dachten sommige experts dat computers nooit breed geaccepteerd zouden worden en dat tablets alleen gebruikt zouden worden als dure koffieplankjes, dus ik denk dat het niet verstandig is om virtuele munten te negeren.”

Ook Frankrijk en Duitsland willen afspraken maken om de handel in virtuele munten te reguleren. Ze zullen hun voorstel tijdens het eerstvolgende G20-topoverleg in maart voorleggen aan andere landen.