Marketupdate lezers sceptisch over Bitcoin

Uit onze laatste enquête blijkt dat de meeste Marketupdate lezers nog weinig vertrouwen hebben in Bitcoin. Slechts 17% ziet de virtuele munt als een waardige valuta naast de euro of andere officiële valuta. Een kleine groep van 14% ziet in de crypto valuta zelfs de toekomst voor ons geldsysteem. Deze kleine steekproef wijst uit dat 42% van de Marketupdate lezers de Bitcoin beschouwt als een zeepbel. In totaal beschouwt 18% van de respondenten Bitcoins als een farce of een grap, terwijl slechts 10% de virtuele munt ziet als een belegging.

We hopen (en verwachten) een veel betere respons te krijgen op onze nieuwe poll, want die gaat over de goudprijs.

Marketupdate lezers zijn sceptisch over Bitcoin

Marketupdate lezers zijn sceptisch over Bitcoin