Jongeren zwaar benadeeld door veranderingen pensioen

Jongeren worden door de regering extra hard getroffen door een verlaging van de fiscale aftrekbare opbouw van het pensioen. Dat schrijven Anna Grebenchtchikova (voorzitter pensioencommissie CNV Jongeren) en Jan Ruitenberg (bestuurslid FNV Jong) in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Door een verlaging van de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenopbouw kan men in de toekomst een kleiner deel van het inkomen belastingvrij sparen dan nu het geval is. Was dat voorheen 2,25% van het inkomen, in de toekomst zal dat 1,75% zijn. Hoewel iedereen door deze maatregelen getroffen wordt, zijn het vooral de jongeren die de grootste last mogen dragen. Zij zullen door de maatregel minstens 20% minder pensioen opbouwen.

Een conducteur van 25 jaar zal er door deze maatregel €50.000 op achteruit gaan, zo becijferen Grebenchtchikova en Ruitenberg. Dat is veel meer dan een ambtenaar van 36 jaar, want die gaat er volgens dezelfde berekening ‘slechts’ €10.000 inleveren. Door het mislopen van het belastingvoordeel worden vooral jongeren geraakt, omdat die nog het langste kunnen sparen voor hun pensioen. Met deze pensioengatcalculator kun je uitrekenen wat de maatregel voor jou betekent.

Schrapen aan het pensioen

De verlaging van de grens voor belastingvrij sparen is een maatregel die op korte termijn meer belastinginkomsten moet opleveren, namelijk €3 miljard. Over elke euro van het salaris dat niet voor het pensioen gespaard wordt kan immers belasting geheven worden. Volgens de coalitiepartners maakt deze ordinaire bezuinigingsmaatregel voor de burger weinig uit. Die zal toch langer doorwerken en langer pensioen opbouwen, zo is de gedachte.

Helaas blijkt de praktijk minder optimistisch. Een simpele rekensom van FNV en CNV leert dat de toekomstige jongere die tot 71 jaar doorwerkt minder zal ontvangen dan de oudere generatie die tot het 65e jaar doorwerkt. Men streeft naar een pensioen dat overeenkomt met 70% van het laatst verdiende inkomen, maar volgens de AFM is dat bijna onhaalbaar geworden. Met het nieuwe opbouwpercentage van 1,75% is de norm alleen te behalen als iemand van zijn 25e tot 71e jaar continu gewerkt heeft en elk jaar pensioenindexatie heeft gehad. De kans dat iemand aan beide voorwaarden voldoet is vandaag de dag bijzonder klein.

Door de slechte arbeidsmarkt bouwen veel jongeren in de twintig nauwelijks of geen pensioen op. Jongeren gaan langer studeren, kunnen moeilijker aan werk komen en worden steeds vaker als ZZP’er ingezet. Veel jongeren van nu maken al een valse start met hun pensioenopbouw en van indexatie is ook al enige tijd geen sprake meer.

Jongeren krijgen minder pensioenopbouw in het vooruitzicht gesteld

Jongeren krijgen minder pensioenopbouw in het vooruitzicht gesteld