Pensioenfondsen moeten voldoen aan nieuwe eisen

Het kabinet gaat nieuwe eisen stellen aan de pensioenfondsen. De overheid wil de sector daar schokbestendiger mee maken. Pensioenfondsen moeten eerder ingrijpen bij financiële tegenvallers zoals schokken op de beurs of een stijgende levensverwachting. Dit maakte het kabinet afgelopen vrijdag bekend.

Staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, kondigde deze maatregelen al in oktober aan en heeft deze nu uitgewerkt in een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is naar de Raad van State voor advies. In het wetsvoorstel staat onder andere dat pensioenfondsen eerder moeten ingrijpen bij tegenvallers en niet meer mogen wachten met het korten van pensioenen. Wel mogen ze maatregelen uitsmeren over 10 jaar. De nieuwe pensioenregels moeten ervoor zorgen dat de pensioenrisico’s evenwichtiger over  de generaties worden verdeeld. Pensioenfondsen mogen financiële meevallers onder de nieuwe regels bijvoorbeeld niet meer vroegtijdig uitdelen.

Hervorming

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de fondsen niet opnieuw in de problemen komen. Afgelopen jaren moesten veel fondsen hun uitkeringen verlagen omdat ze onvoldoende buffers hadden voor de langere termijn. Dit jaar zullen 29 fondsen hun pensioenen verlagen. Hier worden alleen dit jaar al 200.00 gepensioneerden door geraakt.

Vorige maand ging de Tweede Kamer al akkoord met een andere hervorming binnen het pensioenstelsel. Het maximum aan belastingvrije pensioenopbouw werd flink verlaagd. Deze maatregel gaat per 1 januari 2015 in.

Pensioenfondsen zijn kritisch

De pensioenfondsen zijn kritisch over de herziening van staatssecretaris Klijnsma. Zij stellen dat de nieuwe regels het moeilijk maakt voor sommige fondsen om de pensioenen te indexeren aan de stijgende lonen en prijzen. Volgens  Gerard Riemen, voorzitter van de Pensioenfederatie, zorgt dit er juist voor dat het evenwicht tussen generaties zal worden verstoord. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, vind het belangrijk dat de pensioenen meelopen met gemiddelde loonontwikkeling. Het ABP wil daarom overleg met het kabinet over de nieuwe regels. Vakcentrales FNV, CNV en VCP gaan het wetsvoorstel kritisch bekijken maar benadrukken dat er nog geen akkoord is over de nieuwe pensioenwetgeving. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwelkomen de stappen van de regering. De toezichthouders delen de opinie van het kabinet dat het pensioenstelsel schokbestendiger moet worden.

pensioenfondsen