“Informatie over de Rabobank moet staatsgeheim zijn”

De Rabobank wil mogelijk informatie over de bank en over haar procedures aanmerken als een staatsgeheim, zo schrijft Webwereld. Dat zou de bank kunnen doen middels een proefproces tegen de Nederlandse overheid. Op die manier zou de bank haar afspraken met de overheid kunnen afschermen voor het publiek.

Volgens Wim Hafkamp, Chief Information Security Officer van de Rabobank, zou deze stap noodzakelijk zijn om de veiligheid van het banksysteem te garanderen. Het partnerschap dat de Rabobank op dit moment onderhoudt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is op dit moment een van de grootste risico’s die de bank loopt op het gebied van cyber security.

Hoe zit dat precies?

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is een overheidsorgaan dat valt onder de wet openbaarheid van bestuur (wob). Dat betekent dat derden informatie kunnen opvragen over afspraken die de Rabobank heeft met het NCSC. Hafkamp vreest dat de details over de aanpak van cyberfraude door deze alliantie in de openbaarheid kunnen komen. Niet alle informatie over de samenwerking tussen NCSC met banken is aangemerkt als staatsgeheim en dat zou volgens Hafkamp wel noodzakelijk zijn. Hij sprak hier donderdagavond over op de Universiteit Twente.

Rabobank streeft naar geheimhouding

Volgens Webwereld worstelt de Rabobank al langer met de wens tot meer geheimhouding. Vorig jaar wilde de Rabobank de gedetailleerde foto’s van haar datacenter, die ze eerder zelf naar buiten bracht, weer van het internet verwijderen. Ook probeerde de bank de ‘militaire status’ af te dwingen voor haar eigen datacentra, zodat die vervaagd of in zijn geheel niet zichtbaar zouden zijn op internetdiensten als Google Maps, Google Streetview en Bing Maps.

Rabobank ziet bedreiging voor cyber security

De Rabobank ziet bedreiging voor cyber security (Bron: Webwereld)