Rabobank zoekt nieuw publiek voor ledencertificaten

De Rabobank heeft besloten haar ledencertificaten naar de beurs te brengen, zo schrijft het Financieel Dagblad vandaag. De ledencertificaten zijn achtergestelde leningen die bijdragen aan het eigen vermogen van de bank en die tot op heden uitsluitend een keer per maand op een interne markt voor Rabobank leden verhandeld kunnen worden. De aandelen hebben een nominale waarde van €25 per stuk, een prijs die door de bank gegarandeerd werd. Op de interne markt bracht de Rabobank zelf iedere maand de vraag en het aanbod van de certificaten in evenwicht, door stukken te verkopen of terug te kopen.

De afgelopen maanden heeft de Rabobank vooral heel veel ledencertificaten terug moeten kopen, omdat er steeds meer twijfels kwamen over de degelijkheid van deze achterstelde leningen. De eerste verkoopgolf kwam na de nationalisatie van de SNS Bank begin dit jaar, toen bleek dat de SNS Participaties (achtergestelde leningen aan de bank) compleet waardeloos waren geworden. De ledencertificaten van de Rabobank zijn vergelijkbaar met de SNS Participaties, in de zin dat je als schuldeiser helemaal achteraan in de rij moet aansluiten. Mocht de Rabobank ooit genationaliseerd worden, dan zijn ook de ledencertificaten per definitie waardeloos.

‘Ledencertificaten zijn geen spaarproduct’

In september 2011 werden de leden van de Rabobank per brief op de hoogte gebracht van de mogelijke risico’s van de ledencertificaten. De bank drukte haar leden op het hart om niet al hun spaargeld in ledencertificaten te stoppen, omdat het achtergestelde leningen zijn die niet de veiligheid bieden van een spaarproduct. De Rabobank adviseerde klanten om niet meer dan 20% van hun vermogen in de certificaten aan te houden.

Wat volgde was een nieuwe verkoopgolf, waardoor de Rabobank zich genoodzaakt voelde een groter bedrag op zij te zetten. Volgens het Financieel Dagblad kromp het totaalbedrag aan uitstaande ledencertificaten in een jaar tijd van €6,9 naar €5,9 miljard, wat betekent dat de bank zelf een een bedrag van €1 miljard aan schuldpapier heeft teruggekocht. Alleen in november werden er al 40 miljoen stukken aangeboden (€1 miljard), tegenover 15 miljoen stuks in de maand oktober (€375 miljoen). De stijging houdt ongetwijfeld verband met de Libor-affaire, waar de Rabobank eind oktober een boete van bijna €1 miljard voor kreeg. De verkoopgolf van certificaten heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het besluit van de Rabobank om de ledencertificaten naar de beurs te brengen.

Eigen vermogen Rabobank

Het terugkopen van ledencertificaten heeft de balanspositie van de bank onder druk gezet. Omdat de Rabobank geen beursgenoteerde onderneming is kan ze alleen eigen vermogen aantrekken door winst in te houden of door nieuwe ledencertificaten uit te geven. Daarvoor zoekt de bank nieuwe kopers en die hoopt ze buiten haar eigen ledenkring te vinden. Door een beursnotering voor de ledencertificaten kan de bank haar achtergestelde leningen ook aanbieden aan pensioenfondsen, vermogensbeheerders en andere beleggers. De bank wist een deel van de 40 miljoen ledencertificaten die in november werden aangeboden al door te verkopen aan pensioenfondsen, zo schrijft het FD.

Vanaf begin volgend jaar hoeft de Rabobank dat niet meer zelf op zoek te gaan naar kopers voor haar ledencertificaten, omdat de stukken dan voor iedereen toegankelijk zijn via de beurs. De ledencertificaten zullen vanaf dat moment ‘Rabobank Certificaten’ gaan heten en krijgen een minimale rentevergoeding van maar liefst 6,5%. Momenteel betaalt de bank 5,2% voor de achtergestelde leningen.

Het is voor ons dan ook geen verrassing om te lezen dat de Rabobank binnenkort weer nieuwe ledencertificaten zal uitgeven. Zodra er een grotere doelgroep voor achtergestelde leningen bereikt kan worden is het voor de Rabobank makkelijker om haar eigen vermogenspositie aan te sterken.

Rabobank brengt ledencertificaten naar de beurs

Rabobank brengt ledencertificaten naar de beurs