Grafiek: Verborgen werkloosheid

De arbeidsmarkt in de VS herstelt snel, indien we het werkloosheidspercentage mogen geloven. Maar geeft dat percentage wel een goede weerspiegeling van de werkelijkheid? Het is bekend dat werklozen die enige tijd niet meer naar werk zoeken niet meer als werkloos worden aangemerkt. Dit is de groep die gedefinieerd wordt als ‘Not in Labor Force‘ en waar op dit moment bijna 91,5 miljoen Amerikanen onder vallen.


Met de Civilian Employment-Population ratio worden de niet-werkzoekende werklozen wél meegerekend. In onderstaande grafiek weerspiegelt de blauwe lijn deze ratio, terwijl de oranje lijn het officiële werkloosheidspercentage laat zien. De Employment-Population ratio is omgekeerd en over het werkloosheidspercentage gelegd. U ziet dat de twee cijfers vanaf 1994 behoorlijk in de pas lopen, maar dat er omstreeks 2010 wat veranderd is. Sindsdien daalt het werkloosheidspercentage, maar blijft de Civilian Employment-Population ratio een vlakke lijn.

Iedere keer als u iets hoort over herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt moet u deze grafiek in het achterhoofd houden. Wij zien pas herstel als de blauwe lijn in onderstaande grafiek omlaag komt. Of als de participatiegraad weer opkrabbelt vanaf het laagste niveau sinds eind jaren zeventig…

Werkloosheid volgens twee definities

 

Werkloosheidspercentage versus Employment-Population ratio (Bron: Soberlook)