Grafieken: Dragen jongeren de rekening van deze crisis?

Het lijkt er steeds meer op dat jongeren het hardst getroffen worden door de financiële crisis. De kosten van studeren worden steeds hoger, de perspectieven op de arbeidsmarkt worden slechter en steeds meer afgestudeerden hebben moeite om een baan te vinden die aansluit bij hun opleidingsniveau en interessegebied. Een nieuw rapport van Georgetown University brengt in kaart hoe groot de verschillen op de arbeidsmarkt zijn tussen nu en 1980. Na een uitvoerige analyse van drie decennia aan cijfers over de arbeidsmarkt komen de onderzoekers tot de conclusie dat de jonge generatie het nu zwaarder heeft dan toen. We halen een aantal statistieken uit het rapport…

  • In 1980 bereikten werknemers gemiddeld op hun 26e jaar het doorsnee inkomen (mediaan). Nu bereikt de gemiddelde werknemer de mediaan pas bij een leeftijd van 30 jaar.
  • De participatiegraad in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar was in 1980 nog bijna 80%. In 2012 had slechts 65% van de beroepsbevolking in deze leeftijdscategorie een baan!
  • In gemiddelde inkomen van jonge werknemers (18 tot 29 jaar) lag in 1980 nog ongeveer op 85% van het gemiddelde inkomen van de totale beroepsbevolking. Nu is dat nog minder dan 60%!
  • Slechts één op de drie jonge twintigers heeft vandaag de dag een fulltime baan. Bij de eind twintigers stijgt dat naar ongeveer de helft. De participatiegraad van jongeren op de arbeidsmarkt staat daarmee op het laagste niveau in veertig jaar!
  • De inkomens van de oudere generatie werknemers zijn sinds 1980 veel harder gestegen dan van de werknemers aan het begin of in het midden van hun carrière.
  • Het gemiddelde netto vermogen van ‘oude’ huishoudens (55-64 jaar) was in 1984 dertien keer zo groot als dat van ‘jonge’ huishoudens (<35 jaar). Anno 2009 is dat verschil opgelopen tot 44x!

De volgende grafieken uit het rapport (PDF) laat treffend zien hoe de jongste generatie in de VS de aansluiting met de arbeidsmarkt lijkt te missen. Kijk en huiver!

1. Jongeren verdienen naar verhouding steeds minder

Jongeren van 18 tot 29 jaar verdienen in verhouding tot het gemiddelde van alle werknemers steeds minder

2. Participatiegraad van jongeren op de arbeidsmarkt daalt

De participatiegraad van jonge werknemers (18-24 jaar) zakte in drie decennia van 80% naar 65%

3. Participatiegraad jongeren op laagste punt in veertig jaar

Participatiegraad jonge werknemers (20-24 jaar) zakt naar het laagste niveau in veertig jaar!

4. Inkomenskloof tussen jong en oud is fors toegenomen

Inkomenskloof tussen jong en oud is fors toegenomen

5.  Ook werkenden betalen voor de crisis. Hun inkomens blijven de laatste jaren dalen

Inkomens blijven de laatste jaren dalen

6. Procentueel vinden steeds minder mensen een full-time baan

Procentueel vinden steeds minder mannen een full-time baan

7. Vermogen oudere huishoudens groeide veel harder dan van de jongere generatie

Vermogen van oudere huishoudens is veel harder gegroeid dan van de jongere generatie!