Meer mensen stoppen zoektocht naar werk

Ook in Nederland groeit het aantal mensen dat niet meer actief op zoek is naar werk. In 2013 waren dat er volgens het CBS ongeveer 70.000, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2008. Vooral mensen tussen de 55 en de 65 jaar blijken pessimistischer te zijn geworden over het vinden van een baan. Daarnaast zijn er nog eens 214.000 mensen die wel direct beschikbaar zijn, maar die er om een andere reden vanaf zien een baan te zoeken.

Het aantal ontmoedigde werklozen nam vooral in 2012 en 2013 sterk toe, zoals de onderstaande grafiek laat zien. Het jaar 2011 liet een klein herstel zien, maar een jaar later ging de arbeidsmarkt alweer bergafwaarts. Het percentage ontmoedigde werklozen was in 2013 gemiddeld 6%. Van jongere werknemers (15 tot 35 jaar) lag het gemiddelde ongeveer op 3%, terwijl het percentage in de categorie van 55 tot 65 jaar juist dubbel zo hoog lag (12,3%).

Ontmoedigde werklozen in verhouding tot totaal aantal werklozen

Ontmoedigde werklozen in verhouding tot totaal