Werkloosheid VS sinds 2000 met 27 miljoen toegenomen

De werkloosheid in de Verenigde Staten is sinds 2000 sterk toegenomen. Vergeleken met het jaar 2000 zijn er op dit moment 27 miljoen meer Amerikanen die behoren tot de beroepsbevolking, maar die geen werk hebben. Dat schrijft Economic Collapse Blog op basis van een eenvoudige rekensom. Deze cijfers zijn even officieel als het werkloosheidscijfer, dat in de maand april spectaculair daalde naar slechts 6,3%.

Veertien jaar geleden, in de maand april van het jaar 2000, waren er in de Verenigde Staten slechts 5,48 miljoen officiële werklozen. Daarnaast waren er op dat moment 67,27 miljoen Amerikanen aangemerkt als ‘Not in Labor Force’. dit zijn Amerikanen die wel kunnen werken, maar die al enige tijd niet meer actief op zoek zijn naar een baan. Opgeteld kom je dan uit op 74,75 miljoen werkloze Amerikanen. Leggen we de cijfers van april 2014 ernaast, dan maken we een optelsom van 9,75 miljoen officiële werklozen plus 92,02 miljoen Amerikanen werklozen die niet meer actief naar werk zoeken. Opgeteld zijn dat dus 101,77 miljoen Amerikanen.

Werkloosheid VS stijgt

Vergelijk je de bijna 102 miljoen werklozen anno 2014 met de bijna 75 miljoen werklozen in 2000, dan kom je tot de verontrustende conclusie dat de werkloosheid in de afgelopen veertien jaar met 27 miljoen Amerikanen is toegenomen! Zelfs als je corrigeert voor de groeiende populatie is dat een stijgende trend. Dat zien we ook terug in de participatiegraad op de arbeidsmarkt, gedefinieerd als de Civilian Employment-Population Ratio. Dit is een definitie van de werkloosheid die ook rekening houdt met alle Amerikanen die al heel lang werkloos zijn en die niet meer zoeken naar werk. Dit cijfer verschilt aanzienlijk van het officiële werkloosheidspercentage, zoals de volgende grafieken laten zien.

Zoals u ziet is het makkelijk om met statistiek de uitkomsten te manipuleren. Het banencijfer en de officiële werkloosheid worden met veel bombarie aangekondigd, cijfers die de indruk wekken dat de Amerikaanse economie aan de beterende hand is. Maar wat ze niet laten zien is het totaalplaatje, waarop geen enkel teken van herstel zichtbaar is… In april werden er opnieuw bijna een miljoen mensen uit de statistieken gehaald en niet meer als werkloos beschouwt. U begrijpt dat de officiële werkloosheid op deze manier naar ieder gewenst niveau gemasseerd kan worden.

civ-unemployment-rate

De officiële werkloosheid daalt al sinds begin 2010… (Bron: St. Louis Fed)

civ-employment-population-ratio

… maar het percentage Amerikanen met een baan stijgt nauwelijks (Bron: St. Louis Fed)