Grafiek: Wereldwijde inkomensongelijkheid

De volgende grafiek van het International Comparison Programme (ICP) laat in één oogopslag zien hoe groot de inkomensongelijkheid in de wereld is. Langs de verticale as zien we het reële bbp per hoofd van de bevolking van vrijwel elk land en op de horizontale as zien we de omvang van de populatie van de betreffende landen. Op basis van cijfers uit 2011 komt daar de volgende ‘curve’ uit rollen.

Wereldwijde inkomensongelijkheid in één overzicht

Wereldwijde inkomensongelijkheid in één overzicht