De CISPA wetgeving is omstreden, omdat de manier waarop het is opgesteld veel ruimte laat voor vrije interpretatie. Het CISPA wetsvoorstel wordt gebracht als een noodzakelijk middel in de strijd tegen 'cyberterrorisme' en tegen 'hackers' en zou als doel hebben om 'de veiligheid van de Verenigde Staten te garanderen' en het individu (in het bijzonder kinderen) te beschermen. Dat laatste zou betrekking hebben op het blokkeren van websites met 'gevoelige informatie'. Wat ze er niet bij zeggen is dat de overheid met CISPA toegang krijgt tot uw mailverkeer, uw online activiteiten op sociale media, uw zoekopdrachten op het inteet, enzovoort. En dat zonder dat u het weet en met het risico dat u wordt opgepakt voor activiteiten die 'de veiligheid van de Verenigde Staten kunnen ondermijnen'.

Weerstand

Het is logisch dat de Amerikaanse bevolking zich verzet tegen deze grandioze inbreuk op de privacy. Door de combinatie van het CISPA wetsvoorstel en de begin dit jaar ondertekende NDAA wetgeving begint het kwartje bij steeds meer mensen te vallen. Voor wie de ontwikkelingen niet gevolgd heeft: de National Defense Authorization Act (NDAA) geeft de Amerikaanse president de bevoegdheid om willekeurige mensen, die volgens bepaalde vage definities een bedreiging vormen voor de staat, te arresteren en zonder mogelijkheid tot een proces voor een onbepaalde tijd op te sluiten. De nieuwe CISPA wetgeving die nu ontwikkeld wordt stelt de Amerikaanse overheidsinstanties in staat om de informatie te bemachtigen die ze nodig hebben om te bepalen welke personen een bedreiging vormen voor de staat.

De spionageplannen van de Amerikaanse overheid kunnen op veel verzet rekenen, want de Stop Cyber Spying petitie die de CISPA wetgeving een halt toe moet roepen werd al door meer dan 800.000 mensen ondertekend. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd door mensen die vrezen voor hun privacy en vrijheid van meningsuiting. Ook Tim Baers-Lee, één van de grondleggers van het wereldwijde web, heeft zich gemengd in de discussie:

“[CISPA] is threatening the rights of people in America, and effectively rights everywhere, because what happens in America tends to affect people all over the world“”

Ook Ron Paul heeft zich fel uitgelaten over CISPA. Hij noemt de CISPA wetgeving dan ook de 'Big Brother Bill', verwijzend naar George Orwell's boek 1984. Er wordt geen toezicht gehouden op wat de overheid precies doet met de informatie, waardoor burgers nooit weten of en in welke mate ze worden afgeluisterd en welke risico's ze daarmee lopen.

In tegenstelling tot het eerder voorgestelde SOPA (Stop Online Piracy Act) staan veel grote inteetbedrijven wél achter CISPA. Namen als Microsoft, Facebook, AT&T, IBM, Intel, Verizon en dergelijke steunen de nieuwe CISPA wetgeving zoals die is aangenomen door het Huis van Afgevaardigden.

Uitleg over CISPA

Ron Paul over de NDAA