Dagelijkse kost 19 juli 2012

Nieuws uit Nederlandse media

Nederlands pensioenleed
Vier grote Nederlandse pensioenfondsen, ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT,  zijn door een te lage dekkingsgraad dermate in de problemen gekomen dat er dit jaar gekort moet gaan worden op de pensioenuitkering. De grootste van de vier ambtenarenfonds ABP zit het meest in de penarie. Via RTL-Z:

Bij ABP werd al gevreesd voor een korting per april 2013 van 0,5 procent op de uitkering van gepensioneerden en de rechten van werknemers die nog aan het sparen zijn voor hun oude dag. Maar het grootste pensioenfonds van Nederland met 2,8 miljoen deelnemers en 261 miljard euro aan vermogen zinspeelde donderdag zelfs op een tweede verlaging van de pensioenen in 2014.

Het ABP noteerde in het tweede kwartaal een daling van de dekkingsgraad naar 90 procent. Volgens voorzitter Henk Brouwer vraagt de situatie om crisismaatregelen om te voorkomen dat vanuit een “extreme situatie'' met een historisch lage rekenrente besluiten worden genomen die grote gevolgen hebben voor de koopkracht van mensen en de economie.

In het FD vinden we de harde cijfers. Zo zijn de dekkingsgraden flink onder de benodigde 105% geschoten. De dekkingsgraad van ABP daalde naar 90%, Zorg en Welzijn naar 92%, PME naar 88% en PMT naar 85%. Bij de vier pensioenfondsen zijn 7 miljoen Nederlanders aangesloten.

Hier zijn geen kunstgrepen tegen bestand..

 • Pensioenfondsen: pijn onvermijdelijk (FD)
 • Grote pensioenfondsen slaan alarm: afstempelen (RTL-Z)
 • Kamp noemt situatie pensioenen zorgelijk (NU.nl)

Werkloosheid loopt op
Uit het persbericht van het Centraal Bureua voor de Statistiek (CBS):

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juni 2012 uit op 495 duizend personen. Dat zijn er 6 duizend meer dan een maand eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in juni 2012 uitkomt op 291 duizend, evenveel als in mei.

[..]

Forse toename aantal uitkeringen in sector bouwnijverheid
Het aantal WW-uitkeringen in de bouwnijverheid kwam in juni van dit jaar uit op 14 duizend. Dat is 46 procent meer dan een jaar geleden.

De bouw wordt keihard getroffen. Na het blazen van een vastgoedzeepbel en een bouwwoede, ontstaat vanzelf een keer de kredietimplosie en het stilvallen van bouwactiviteiten.

Ook uit het persbericht twee grafieken die het verhaal aardig weten samen te vatten..

Bron / lees het hele persbericht: CBS.

Dat het in Nederland 'goed' gaat blijkt uit de volgende grafiek. Elders in Europa blijkt het nog veel belabberder te zijn..

Bron: IMF.

 • Werkloosheid loopt al jaar lang op (NU.nl)

Griekse bezuinigingen willen niet vlotten
Griekenland. Wat moeten we er nog over zeggen? De bailouts hebben Griekenland kunnen behoeden voor een acuut bankroet, maar het is de vraag of de bailouts niet eerder uitstel van executie zijn in plaats van definitief afstel: het wil maar niet lukken in Griekenland. Grieken zijn niet bepaald gespecialiseerd in bezuinigingen, laat staan effectief de belastingen te innen (zie hier voor de foto's bij de Griekse belastingdienst). Om het begrotingstekort omlaag te krijgen moet er voor de helft van de voorgenomen bezuinigingen van €11,7 miljard nog een manier gevonden worden. Maar hoe de Grieken dat voor elkaar moeten krijgen? Zoals gebruikelijk proberen de Grieken vooral meer tijd te krijgen om de doelstellingen te halen, maar begint de trojka van IMF, EU en de ECB het geduld te verliezen.

 • Grieks bezuinigingsoverleg loopt vast (FD)

Libor
Rabobank is niet één van de vier Europese banken die betrokken lijkt te zijn bij de manipulatie van Libor. Libor, de interbancaire marktrente voor kortlopende dollarleningen fungeert als basis voor de vaststelling van de hoogte van de rente voor honderden biljoenen aan kredieten en kredietafgeleiden (denk daarbij aan allerhande derivaten). Via het FD:

Financiële autoriteiten hebben vier grote Europese banken in het vizier rondom het onderzoek naar de Libor-fraudezaak. Dat meldt de Britse zakenkrant de Financial Times op haar website. Het gaat om Crédit Agricole, HSBC, Deutsche Bank en Société Générale. Behalve naar mogelijke misstanden rond de Libor-rente, wordt ook gespeurd naar mogelijke manipulatie van de Euribor-rente.

Onderzoekers zouden bewijs hebben gevonden dat er persoonlijke banden bestaan tussen handelaren van de vier banken en voormalig Barclays handelaar Philippe Moryoussef. Vorige maand kreeg Barclays al een recordboete van ruim $450 mln van de Amerikaanse toezichthouders voor zijn betrokkenheid in het Libor-schandaal.

Of en welke van de social media de toezichthouders hebben geraadpleegd wordt niet vermeld, maar dat ook zij de mogelijkheden van het inteet en social media inzien, lijkt hierbij een feit..

 • 'Vier Europese banken in vizier rond Libor-onderzoek' (FD)
 • Deep Into The Lieborgate Rabbit Hole: The Swiss Hedge Fund Link? (Zero Hedge)

In ander nieuws:

Oops..

 • Gegevens 800.000 Nederlanders gestolen door hacker (NU.nl)

De titel is een heel stuk positiever dan het echte sentiment. De stemmingsindicator is namelijk van -40 naar -32 gegaan..

 • Consument ziet het iets zonniger in (RTL-Z)

Marcel Tak gaat in op de verlieslatende rentederivaten van de Nederlandse staat. Een erg heldere uitleg!! Aanrader..

 • Geld uitlenen kost geld  (Marcel Tak; IEX)

Nieuws uit buitenlandse media

Spanje bezuinigt €56,4 miljard, de vraag is hoe
Spanje bezuinigt in ruil voor de miljardensteun voor Spaanse banken de komende tweeënhalf jaar €56,4 miljard. De Spaanse krant El Pais citeerde bronnen uit de Spaanse overheid waaruit zou blijken dat het begrotingstekort met ongeveer €29 miljard via belastingverhogingen wordt teruggedrongen en €27 miljard door bezuinigingen. Spanje moet om het begrotingstekort in 2014 onder 2,8% te krijgen €65 miljard bezuinigen en dat betekent dat er voor een slordige €8,5 miljard aan besparingen gevonden moeten worden.

Ondertussen moet in Europa door nationale parlementen goedkeuring worden verleend aan de Spaanse bankenbailout. Spiegel somde de te nemen hordes voor Angela Merkel op. In de Bondstag zal zij een meerderheid vinden maar de zusterpartij van Merkel's CDU, het Beierse CSU laat doorschemeren klaar te zijn met alle bailouts. Bovendien is er nog altijd het Duitse constitutionele hof dat uitspraak moet doen over Duitse goedkeuring van het Europese noodfonds ESM.

 • Tense Times in Madrid: Spain Awaits Cash Injection As Reforms Fall Short (Spiegel)

IMF wijst ECB opnieuw op de geldpers
We zouden voor de overzichtelijkheid eens alle eufemismen voor geldpersfinanciering door centrale banken op een rij moeten zetten, want hoe wollig ook de financiering van begrotingstekorten met vers geprint geld genoemd wordt, het blijft de enige reflex te zijn van het IMF. Wederom roept het IMF de ECB op om meer te doen, dit keer onder het kopje “onconventionele maatregelen”..

 • IMF urges action as eurozone enters 'critical' phase (Telegraph)
 • IMF says ECB could play bigger role in taming sovereign debt crisis (Reuters)

Bank of England overwoog £75 miljard Britse economie in te pompen
In Groot-Brittannië overwoog de Bank of England om met £75 miljard nieuw gedrukt geld de Britse economie te stimuleren. Dat bleek uit de notulen die woensdag door de Bank of England gepubliceerd werden. Het bleef echter bij £50 miljard waarmee schulden uit de markt worden opgekocht. Uit de notulen bleek dat er verdeeldheid bestaat onder de centrale bankiers; tegenstanders van de grotere omvang van nieuwe stimulering wezen op lagere olieprijzen als de oorzaak van de afzwakkende inflatie: die zou snel kunnen omslaan.

 • Bank of England mulled £75bn boost for UK economy (Telegraph)

UBS over kansen hyperinflatie: komende 12 maanden onder de 10% kans VS en Groot-Brittannië
De analisten van UBS achten de kans op hyperinflatie in de VS en Groot-Brittannië de komende twaalf maanden onder de 10%. Desalniettemin hanteert de bank een hyperinflatoir scenario als één van de mogelijke uitkomsten van de monetaire en (met name) fiscale stimuleringsmaatregelen. Zodra begrotingstekorten de 40% van de begroting overschrijden (in tegenstelling tot het tekort uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (BBP), dan blijkt de geschiedenis uit te wijzen dat de kans op hyperinflatie zeer reëel is. UBS schrijft onder de begeleidende tabel:

The euro is therefore not a prime candidate for hyperinflation, as long as the core countries do not leave the currency union. Although India is one of the Top 10 deficit countries, an outbreak of hyperinflation there would be of relatively minor conce to the global investor. Unlike the US and the UK, Japan is a creditor nation and not a debtor nation. In fact, Japan has the world's largest net inteational investment position (see Fig. 4), while the US is the world's largest net debtor. We think that a creditor nation is less at risk of hyperinflation than a debtor nation, as a debtor nation relies not only on the confidence of domestic creditors, but also of foreign creditors. We therefore think that the hyperinflation risk to global investors is largest in the US and the UK.

Waarvan akte.

 • UBS Issues Hyperinflation Waing For US And UK, Calls It Purely “A Fiscal Phenomenon” (Zero Hedge)

Jim Rickards: verbiedt derivaten
Jim Rickards pleit voor het verbieden van derivaten en hij doet dat niet voor niets. Hij neemt drie mythes over derivaten met de lezer door en hij licht deze beknopt en helder toe. Hetgeen derivatenboeren ons willen doen geloven is pertinente onzin: derivaten vergroten risico's in plaats “dat die risico's slechts worden verspreid”; het prijsmechanisme om risico's te waarderen zou “door het gebruik van derivaten worden verbeterd” terwijl in de praktijk blijkt dat zij manipulatie vergemakkelijken; “wiskundige risicomodellen zouden bankiers in staat stellen om de risico's beheersbaar te maken”, terwijl de praktijk uitwijst dat de belastingbetaler eraan te pas moet komen als de modellen niet blijken te kloppen. Rickards geeft LTCM, AIG, JP Morgan als voorbeeld. In eigen land kunnen we daar inmiddels Vestia aan toevoegen.

Tot slot.