Nieuws uit Nederland

Een suggestie na het Vestia debacle: 'Clawbacks'
De bestuursvoorzitter van woningbouwcorporatie Vestia, Eric Staal, ving 5 ton per jaar. Dat was bekend en werd alom als excessief bestempeld. Naar nu is gebleken bleef het hier niet bij want bij zijn vertrek kreeg hij €3.528.000 mee. Vanaf 2006 ontving deze-met-ongedekte-renteswaps-speculerende-woningbouwcorporatie-bestuurder al €2,3 miljoen aan salaris en pensioenopbouw, met zijn vertrek tikt de beste man nog eens ruim €3,5 miljoen af.

Persoonlijk heb ik niets met loonplafonds en dergelijke, maar in dit geval kunnen we moeilijk om de term graaien heen. Het publiek aangemerkte gemeenschapsgeld dat deze man de samenleving heeft gekost, maakt hem een verlieslatende mislukking. Opvallend is dat er nog geen strafrechtelijk onderzoek is aangekondigd. Niet dat hij bij voorbaat schuldig is aan één of ander, maar de gang van zaken bij Vestia riekt naar moedwillige malversatie en mogelijk is de wet overtreden.

Naast de nodige maatschappelijke verontwaardiging en hoon, is mijn suggestie om een clawback-regeling te onderzoeken: gegraaid geld moet “terug gegraaid” kunnen worden. Dat is mijn inziens de enige manier om dit soort incompetentie in het publieke bestuurslandschap uit te bannen. Gemeenschapsgeld kan en mag nu eenmaal nooit op deze manier verdwijnen in de zak van een incompetente bestuurder, dan wel in de zakken van private partijen die willens en wetens derivaten slijten aan een zelfstandig bestuurlijk orgaan om er zelf beter van te worden. Deze derivaten hebben nu eenmaal niets met een gelegitmeerde en zogenaamde “hedge” te maken.

 • Ceo Vestia had 3,5 miljoen euro in geheim depot (RTL-Z)
 • Lees ook: Kamer woedend over regeling Vestia-baas (FD)

Graaien in de pensioenkas
Nog zo'n probleem dat maar niet begrepen lijkt te worden: collectieve regelingen zijn per definitie niet “hufterproof”. Dat zal ook nooit veranderen. Waarom met nadruk deze generalisatie? Welnu, de onderstaande passage is de inleiding van het FD en gaat over technisch dienstverlener Imtech. Hier is geen woord Spaans bij:

Technisch dienstverlener Imtech heeft rond de eeuwwisseling €36 mln afgeroomd van een voorganger van het huidige Pensioenfonds Imtech. Dat fonds dreigt nu 6% tot 7% te moeten korten in 2013. Het bedrijf keerde dit geld uit als dividend.

 • Lees verder: Imtech roomt af van pensioenfonds (FD)

Overigens is de documentaire over het Amerikaanse Enron een aanrader. Daar gingen de werknemers het schip in omdat zij niet alleen hun salaris deels belegde in Enron's aandelen; iets dat stevast werd aangemoedigd, maar ook omdat hun pensioen in rook opging (het Enron pensioenfonds belegde in aandelen Enron) toen Enron met een grote klap inéénstortte. U vindt die documentaire hier.

Over pensioenen gesproken. Gisteren vertelde Mathijs Bouman bij RTL-Z dat hij veomen had dat ABP credit default swaps op Grieks schulpapier heeft geschreven. Dat zou betekenen dat pensioenfonds ABP houders en niet-houders van Grieks schuldpapier verzekerd heeft tegen een Grieks faillissement. Aangezien ISDA (het overkoepelende orgaan die beslist of er sprake is van een default) heeft besloten dat er geen sprake is van een default hoeft ABP niets uit te betalen en kan het de opbrengsten bijschrijven. Echter, indien ABP credit default swaps schrijft, dan is verantwoording pure noodzaak. Ik zie de krantenkoppen al verschijnen zodra blijkt dat ABP moet korten omdat zij verliezen lijden op dergelijke verzekeringsinstrumenten. Dit lijkt mij méér dan een Kamervraag waard.

Belastingdienst gaat inkrimpen
De belastingdienst moet bezuinigen. Zij moet €400 miljoen jaarlijks inleveren op de kosten die zij maakt en dat gaat aan de hand van het sluiten van kantoren gebeuren. Als het hele belastingsysteem nu eens op de schop gaat, dan kan er nog veel meer bezuinigd worden..

 • Mogelijk helft kantoren Belastingdienst dicht (NU.nl)

Banken
Europese banken houden één hand op bij de ECB waar zij tegen 1% zo goed als onbeperkt voor drie jaar geld lenen, en met de andere hand brengen zij het geld terug naar de ECB waar zij slechts 0,25% ontvangen. De aangehouden liquiditeiten leveren dus een verlies op. Twee zaken die men hieruit kan opmaken is dat banken elkaar niet vertrouwen en het geld niet aan elkaar willen lenen en dat banken deze noodkredieten niet in de markt willen uitzetten. Het financiële stelsel hangt aan het kredietinfuus bij de ECB en als patiënt zijn zij niet in staat om aan de slag te gaan. Als banken overlijden dan betalen u en ik de kosten van de begrafenis. Heerlijk, zo'n financieel stelsel.  

 • Banken brengen recordbedrag onder bij ECB (RTL-Z)

Europees begrotingsverdrag
Terwijl de discussie is losgebarsten over bezuinigingen in Nederland, heeft premier Rutte in Brussel het begrotingsverdrag van Europa ondertekent. Het belangrijkste element? De overheidsbegroting mag niet hoger zijn dan een 0,5% van het BBP. Volgend jaar is deze bepaling bindend en dient de Nederlandse overheid de begroting in evenwicht te brengen, met een rek naar beneden die erop neerkomt dat onze collectieve credit-card gebruikt wordt om datgene over te dragen wat we niet hebben.

Persoonlijk vind ik het per definitie een hellend vlak wanneer je meer uit kan geven dan er binnenkomt. Bovendien moet je maar moet afwachten of er niet via de achterdeur toch hogere tekorten gemaakt worden dan er in de geest van het verdrag is overeengekomen. Eén mogelijke 'loophole' is het kunstmatig hoger berekenen van het BBP. Dat is een mogelijkheid om u er ééntje te noemen.

Het verdrag staat online en is, in tegenstelling tot wat de onderstaande link doet vermoeden, in het Nederlands na te lezen op de website van de Europese Unie:

 • Treaty on Stability, Coordination and Goveance in the economic and monetary Union (European Council)

In ander nieuws:

 • Hoe je er achter kunt komen door welke bedrijven je wordt gevolgd (Welingelichte Kringen)
 • Tijdbom onder campagne? Mag Obama wel president zijn? (Welingelichte Kringen)
 • Servië jongste kandidaat-lidstaat EU (NU.nl)
 • Begrotingsverdrag EU ondertekend (NU.nl)
 • Recordwerkloosheid in Spanje (RTL-Z)
 • EU-hof laakt kritiek Europa op steun aan ING (NU.nl)

Nieuws uit buitenlandse media

MF Global
Een steengoede uitleg!

James Koutoulas: MF Global Financial Collapse And the Shadow Banking System

Amerikaanse huizenmarkt en negatief eigen vermogen
In Amerika staan er zoveel huizen “onder water” dat indien de hypotheken op deze huizen niet langer gefinancierd worden, de afschrijvingen zullen oplopen tot minimaal $2,8 biljoen. U leest het bedrag goed! In Nevada is de situatie het meest nijpend; daar staat tweederde van de huizen onder water..

 • Bron/Lees verder: Two Thirds Of All Nevada Mortgages Are Underwater (Zero Hedge)

De Algoritmeplaag slaat weer eens toe op Amerikaanse beurzen
Het is buitengewone lastige materie, maar de bewegingen van aandelenindices  en individuele aandelen worden blootgesteld aan computeralgoritme's. Die algo's verhandelen aandelen zodat er sprake is van hypersnelle flitshandel en daarbij gebeuren de raarste dingen. Nanex analyseerde de bizarre bewegingen tijdens het sluiten van de beurshandel op 29 februari j.l. Na het sluiten van de beurs kwamen vreemde quotes en transacties binnen. NANEX licht toe en formuleert de onderzoeksvragen voor de toezichthouders die zij naar onze verwachting niet gaan onderzoeken..

 • SPY Closing Event of February 29, 2012 (Nanex)

Kredietbeoordelaar S&P trapt open deur in..

 • S&P: Italy must target growth, tackle debt: report (Reuters)
 • Lees ook: EU argues over balance between austerity, growth (Reuters)

In ander nieuws:

 • ECB Stress Relief – Fresh Liquidity Buys Time for EU Leaders (Spiegel)
 • Is Supreme General of All Televisions Barry McCaffrey hinting at a military coup? (Corrente Wire)
 • ISDA: Suckers Wanted (Ritholtz)
 • President Obama's Lies Regarding U.S. Dependency On Foreign Oil (Mish)
 • Hypothese: Presenting Birinyi's Parabolic World… And Bi-Ruler (Zero Hedge)
 • Social Media Giants Set Up “Free Speech Zones” to Censor Dissent (Washington's Blog)

Tot slot.

Het onderstaande filmpje is er één die net zo goed van toepassing kon zijn op de voorganger van president Obama. Wall Street financiert nu eenmaal graag de 'winnende' presidentskandidaat en koopt daarmee invloed en een luisterend oor in het Witte Huis. Een overzichtje..