Dagelijkse kost 25 september 2012

Nieuws uit Nederlandse media

'Vergroten ESM naar 2 biljoen een illusie'
De Financial Times doet het, Bloomberg doet het en in Duitsland blijkt Spiegel er geregeld ook gebruik van te maken: anonieme bronnen. Soms blijken geruchten niet te kloppen en soms blijkt men een scoop te hebben. Zo had men bijvoorbeeld meer gelijk dan ongelijk bij de beslissing van de ECB om over te gaan tot het OMT-programma. Gisteren nam ik het bericht dat het ESM naar €2 biljoen verhoogd wordt in de marge mee en naar nu blijkt was het niet veel meer waard dan dat. Woordvoerders van het Duitse ministerie van Financiën hebben namelijk aangegeven dat er “niets van klopt”. Via NU.nl:

Volgens een woordvoerder is elke discussie over exacte bedragen “louter abstract”. Hij voegde toe dat de Duitse overheid zich kan vinden in de vergroting van de slagkracht van het ESM met geld uit het bedrijfsleven, zoals ook het geval was bij het tijdelijke noodfonds EFSF.

Nu ben ik dol op abstracties, en kan ik u vertellen dat ons financiële stelsel gebaseerd is op digitale abstracties die u van tijd tot tijd om kan zetten in een bankbiljet of munten, maar anders dan met niet reeds contant gemaakt belastinggeld (lees: overheidsgaranties) kan het ESM niet verhoogd worden.

 • 'Vergroten ESM naar 2 biljoen een illusie' (NU.nl)

Nu ik het toch over anonieme bronnen heb, het Duitse Bild doet ook een duit in het zakje. Bild meldt namelijk dat juristen van de Bundesbank en de ECB samen gaan onderzoeken of de aangekondigde aankopen van staatspapier door de ECB wel rechtmatig zijn. Mocht dit vraagstuk voor de rechter komen dan is men voorbereid, zo lijkt de gedachte.

 • 'Onderzoek ECB en Bundesbank naar opkoopprogramma ECB' (RTL-Z)
 • Bundesbank-Juristen prüfen EZB-Pläne (Bild)

Spannende week Spanje
Het wordt een aardig weekje voor Spanje. De Spaanse stresstest voor banken staat op de rol, de Spaanse overheidsbegroting wordt gepresenteerd, kredietbeoordelaar Moody's buigt zich deze week over de Spaanse kredietwaardigheid en een het Catalaanse parlement stemt over meer zelfstandigheid. Premier Rajoy heeft geen Sangria nodig om hoofdpijn te krijgen. Met name de benodigde steun voor banken zal in het oog gaan springen. Verwacht wordt dat er minder dan de toegezegde €100 miljard steun nodig is.

 • Alle ogen richten zich nu op Spanje (FD)

Meer tijd nodig
Van onze SNS-correspondent..

Griekenland heeft volgens hooggeplaatste EU diplomaten meer tijd nodig schrijft de Suedddeutsche. Zonder extra steun komt het budget voor 2015 niet rond en de gedachte dat Griekenland zichzelf vanaf 2020 op de openbare kapitaalmarkt kan financieren is misschien ook wat aan de optimistische kant. Nou ja, het is maar goed dat men zover vooruit kijkt in Brussel. Hadden ze dat bij de invoering van één munt ook maar gedaan. Morgen is er in ieder geval alweer een algemene staking.
———-
Deze week zijn er toch wel een paar zaken die in de media/door analisten als schaierpunt worden aangewezen:
-de charme-missie van Draghi bij Merkel inzake opkopen perifere staatsschuld
-eventuele aanvraag noodsteun door Spanje
-langer uitstel voor Griekenland waar het IMF zich “flexibel” voor opstelt
-QE3 tot eind 2014
-de Rydercup gaat beginnen
———–
Het aanpassen van de rekenrente voor langlopende verplichtingen, de UFR, versterkt de versteiling van de rechterkant van de yieldcurve (zie grafiek van de 10-30 jaar spread in bijlage) . Naarmate de algemene rente daalt is het logisch dat een curve steiler wordt, want de kans op (cq het verlies bij) een rentestijging wordt steeds groter waardoor beleggers termijnpremie eisen, de vraag is alleen wanneer die rente dan zou moeten stijgen. In Japan houden ze het aardig vol namelijk….

Vooral ook omdat het “bijdrukken” van geld in theorie op de langere duur tot inflatie zou moeten leiden (hetgeen weer goed is voor het uithollen van staatsschulden en daarmee mischien wenselijk?)  zou beleggers kopschuw moeten maken voor het aankopen van langlopende obligaties, ware het niet dat de wet- en regelgever/toezichthouder(s) het vaak afdwingen. Daar komt nu verandering in omdat niet langer de echte marktrente als maatstaf voor langlopende verplichtingen geldt maar een opgeleukte rente.

Zoals het er nu naar uitziet wordt het 20  jaars tarief het laatste vaste ijkpunt en vanaf die looptijd wordt de swapcurve gecorrigeerd zodat deze oploopt tot 4.2% bij 40 jaar.

Wat is beter, een fonds dat zich relatief ruimer in zijn jasje meet bij een (fictief) hogere rente, of een fonds dat de verplichtingen bij een 40 jaars rente van 2.5% helemaal dichtspijkert? Dat valt alleen achteraf vast te stellen en daar hebben we bij beleggen niet zoveel aan. De noodzaak om meer langlopende leningen (cq receiverswaps) in de portefeuille te hebben bij dalende rente is in ieder geval minder geworden. Handelaren weten dat, vandaar ook dat de curve steiler aan het worden is.

De 10-30 jaar spread in de bijlage is sinds jaar en dag de maat voor de steilheid van de rechterkant van de curve. Bij “jaar en dag” moet wel opgemerkt worden dat we dan eigenlijk spreken vanaf ca. 1990. Daarvoor was er nagenoeg niets te doen op dat segment van de curve. Nederland  gaf haar eerste 30 jarige staatslening van de modee tijd pas in 1992 uit. Dat terzijde. We sturen ook nog even een grafiek van de 20-40 jaar spread mee, want waar de 10-30 spread ca 65bp laat zien, meten we in de 20-40 spread slechts 20bp, weird eh? Simpel gezegd: het merendeel van de curvespread zit tussen 10 en 20 jaar want daar zit 60bp van de 65bp die er tussen de 10 en 30 jaar zit.

LIBORGATE
Via het FD: “In een instant-message conversatie eind 2007 instrueerde Jezri Mohideen, het toenmalige hoofd van de yen-producten in Singapore van de bank, collega’s in Groot-Brittannië om het voorgelegde percentage van RBS aan de London interbank aangeboden rente op die dag te verlagen. Dat zeggen twee bronnen die op de hoogte zijn van die discussie, zo meldt Bloomberg”.

De ontkenningen van de bestuurlijke top ten spijt (dat men er geen weet van had enzovoorts) blijken niet veel meer te zijn dan verzachtende woorden zonder al te veel betekenis.

 • 'Managers RBS werkten mee aan manipulatie' (FD)

Dit berichtje over Liborgate brengt mij bij klokkenluiders want via FT Alphaville verscheen er een opmerkelijk analyse. Wat mij betreft zeggen politici maar al te graag dat zij graag klokkenluiders willen beschermen, maar vervolgens blijkt dat zij er vrij laks in zijn om die bescherming vorm te geven. Dat blijkt bij herhaling steeds de nationale context te zijn.

Maar nu de inteationale context. In een guest post voor FT Alphaville over nieuwe Amerikaanse prikkels om klokkenluiders te belonen wordt gesteld dat de Amerikanen hun klokkenluidersregeling inteationaal hebben ingestoken: fraude en manipulatie die invloed hebben op Amerikaanse financiële markten, maar gepleegd worden buiten de Amerikaanse jurisdictie, kunnen alsnog via de Amerikaanse beurswaakhond SEC aangepakt worden. Op zich een goede zaak of zijn er addertjes onder het gras?

Liborgate kan eigenlijk als voorbeeld genomen worden want ook al vond deze manipulatie vanuit London plaats, het interbancaire rentetarief wordt wereldwijd gebruikt in financiële transacties. Inmiddels heeft de Britse bank Barclays een boete van $360 miljoen dollar aan de Amerikaanse overheid betaald. Clive Howard, advocaat en auteur van deze guest post, geeft nog een voorbeeld: “Bradley Birkenfeld, aka ‘Tarantula’, was awarded $104m for his role in exposing a UBS tax evasion scheme that cost the US govement billions of dollars sent waves around the financial world.”

Deze Amerikaanse klokkenluidersregeling kun je typeren als een wel erg nadrukkelijk unilaterale houding van de VS. Immers, zij gebruiken een argument bij het afromen van 'illegaal' gecreëerde winsten in het buitenland: de VS stellen namelijk dat dergelijke manipulatie een nadelig effect heeft op markten in de VS. Veelal blijken vermeende schuldige partijen actief te zijn in de Amerikaanse markt en hebben vrijwel geen alteatief dan betalen. Het alteatief zou betekenen dat alle activiteiten in de VS gestaakt moeten worden en dat is voor veel partijen een brug te ver.

Met enig cynisme kun je stellen dat de Amerikaanse overheid een nieuw verdienmodel heeft toegevoegd aan haar brede scala aan extraterritoriale wetgeving. Eén onder de noemer van het beschermen van klokkenluiders.

In ander nieuws:

In de categorie “handelsoorlog”:

 • Brussel dreigt Microsoft met nieuwe boete (NU.nl)

Een tuchtcollege voor financials? Jan Kees de Jager maakt zich er hard voor..

 • Onderzoek naar noodzaak tuchtcollege (NU.nl)

Pensioenen.. jong betaalt oud maar oud wil daar niets van weten. De cijfertjes zijn desalniettemin duidelijk (maar dat gaat er bij oud veelal niet in..)

 • Pensioen verplegers en thuiszorgers gered (FD)

Scherpe column van Annemarie van Gaal!

 • Eerlijke lintjes (FD)

Eerst zien dan geloven.. (men kon niet aangeven wanneer).

 • Duits Finanzagentur voorziet einde lage rente (RTL-Z)

Nieuws uit buitenlandse media

Fed-bestuurder Williams: QE3 kan groter worden
Via Yahoo!: [..] “Unlike our past asset-purchase programs, this one doesn’t have a preset expiration date,” said San Francisco Fed President John Williams at a speech at the City Club on Monday. “Instead, it is explicitly linked to what happens with the economy.”

At its monetary-policy meeting on Sept. 13, the U.S. central bank said it would buy $40 billion worth of mortgage-backed securities per month as part of a stimulus plan colloquially known as QE3 — for Round 3 of quantitative easing. “We might even expand our purchases to include other assets,” he said.

Aandelen, bedrijfsobligaties, het brede scala aan exotische derivaten, de Fed denkt vermoedelijk aan alles om te voorkomen dat prijzen van bezittingen dalen. In deze gehefboomde financiële wereld waarin alles met geleend geld gekocht kan worden zou dat de financiële verplichtingen die bezittingen ten grondslag liggen in gevaar brengen.

 • Fed Williams: QE3 asset purchases may be expanded (Yahoo!)

Paul Volcker: 'ring-fencing' is onvoldoende
Voormalig voorzitter van de Federal Reserve Paul Volcker gaf een exclusief interview met de Daily Telegraph. Daarin stelt hij dat de Britse plannen om het toezicht op banken te versterken alleen bij goed weer zal werken, maar niet bij slecht weer.

De Britse variant van nieuwe bancaire toezichtregels noodzaakt banken om hun activiteiten wel te scheiden van elkaar, maar als bank die activiteiten toch onder één dak te houden. Dat wordt aangeduid met de term 'ring-fencing' waarbij het erop neerkomt dat indien een onderdeel van de bank in de problemen komt, men dat deel eruit kan lichten. Volcker ziet daarin een probleem: dat zal niet gaan werken als wordt gehoopt.

Saillant is de laatste opmerking van het interview. Toen ik laatst schreef dat de Amerikaanse democratie is overleden omdat die is verkocht aan de hoogste bieders, twijfelde ik of ik dat wel 'hardop' moest zeggen ('t is niet bepaald een zachtzinnige conclusie..). Welnu, Paul Volcker:

“I am really disturbed about the power of money in Washington. By the end of this election more than $1bn will have been spent by each candidate. We are in danger of getting to a place where the US govement risks being for sale. That is a valid conce.”

Het is wat netter geformuleerd maar de strekking van zijn zorg is even duidelijk: wat is de Amerikaanse democratie waard indien de kandidaten hun standpunten verkopen aan de hoogste bieders?

 • Paul Volcker: ring-fencing banks is not enough (Telegraph)

Nog een klein berichtje uit de Telegraph. Zonder enig verder commentaar..

 • UK’s deficit ‘could be bigger than Greece's’ (Telegraph)

Kaminsky: Helicopter Ben? Kamikaze-piloot Beanke!

Camden (New Jersey), VS: politie wordt ontbonden
Het geld is op in het door armoede en criminaliteit geteisterde stadje Camden, New Jersey. Stond het record aantal moorden op 58 (1995), dit jaar staat de teller op 47. En omdat het geld echt op is, blijkt de oplossing er één te zijn die de problemen er alleen maar groter op zal gaan maken: alle politie-agenten worden ontslagen.

Zero Hedge bericht over de plannen om de politieagenten te ontslaan en in een andere en goedkopere vorm opnieuw op te zetten en gaf een aantal veelzeggende foto's: dat schetst een heel ander beeld dan we via Amerikaanse 'feel good' soaps mee krijgen..

 • America's Deadliest And Poorest City Set To Disband Its Entire Police Force Over Budget Crisis (Zero Hedge)

Nog een analyse van Zero Hedge, ééntje voor in het achterhoofd. De Amerikaanse senaat moet nog beslissen of zij de overheidsgarantie op spaargelden verlengd. Wordt dat niet gedaan, dan is het de vraag wat de $1,6 biljoen aan FDIC-gegarandeerde gelden gaat doen.

Zero Hedge neemt de hypothese ter hand dat de garantiestelling vervalt en speculeert er rustig op los..

 • With $1.6 Trillion In FDIC Deposit Insurance Expiring, Are Negative Bill Rates Set To Become The New Normal? (Zero Hedge)

Tot slot.
Ook katten kunnen zich prima vermaken met de vruchten die de vooruitgang met zich meebrengt..