Nieuws uit Nederlandse media

Gepensioneerden Philips willen geld terug
Het FD meldt dat de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) de juridische mogelijkheden aan het onderzoeken is om Philips te dwingen om €1,27 miljard terug te storten in het pensioenfonds. Rond de eeuwwisseling was dit geld 'afgeroomd'. Het FD formuleert in een enkele regels hèt probleem van alle pensioenfondsen, gepensioneerden en collectieve potjes:

Pensioendeskundigen zeggen al langer dat de huidige tekorten bij fondsen deels zijn veroorzaakt doordat bedrijven in het verleden geld uit de potten hebben gehaald. Het is veelal onbekend welke bedrijven dit hebben gedaan.

Et voila: graaien is de norm. Met de linkerhand of met de rechterarm, bestuurders weten raad met uw geld!

 • Gepensioneerden Philips willen geld terug (FD)

Leasehuurders niet blij met ING
ING gaat de variabele rente op hypotheken verhogen en niet alleen voor nieuwe klanten, maar ook voor bestaande klanten. De stijging van 0,35% lijkt mee te vallen, maar dat kan aardig in de papieren lopen. Ook voor de mensen die geen huurhuis bij de bank hebben want ook zij zijn erbij betrokken. De belastingbetaler subsidieert nu eenmaal de rente. De huizenbezitter kijkt wat chagrijniger en de bank? Die verdient altijd.

 • ING verhoogt rente variabele hypotheken met 0,35% (RTL-Z)

Vierde verdachte Vestia
De vierde verdachte in de Vestia affaire is bekend: directeur Leroy van D. van bemiddelingsbedrijf Fifa wordt verdacht van betrokkenheid. Fifa is het bureau waar Arjan G. werkte en via wie Vestia de overtollige renteswap kocht bij Deutsche Bank en ABN-Amro. Veel meer dan dat valt er niet te vertellen; Van D. en Arjan G. zijn verdachten, zijn vooralsnog niet aangehouden en zitten dus niet in het gevang te brommen.

 • Directeur Fifa vierde verdachte Vestia-zaak (FD)

Prijs voedsel wereldwijd 8 procent gestegen
De wereldwijde voeselprijzen zijn met 8% gestegen. Let wel, dit zijn dollars die rondklotsend de termijnmarkten hebben gevonden. En daar zit de feeststemming er goed int: het casino schenkt gratis drank en dat heeft een positief effect op de 'economische groei'. De Beank heeft opnieuw een succesje geboekt. Of mensen in ontwikkelingslanden hier blij mee zijn? Absoluut niet.

 • Prijs voedsel wereldwijd 8 procent gestegen (NU.nl)

Column..
Ik was in de veronderstelling dat het ESM al geratificeerd was. Wellicht dat ik de verdragen door elkaar haal – er is ook nog het EFSF. Zeker wat betreft het EFSF is er nog nooit eerder in de Nederlandse geschiedenis zo snel zo'n grote Staatsgarantie afgegeven. Met een omvang van zo'n €100 miljard (een zesde van ons BBP) is het begrijpelijk dat de weerstand groeit. René Tissen ziet niets in het ESM en formuleert het gevoel van democratisch onbehagen. Of het iets uit zal maken? Waarschijnlijk niet.

 • ESM mag er niet komen (René Tissen; RTL-Z)

'Japanse nucleaire catastrofe kan leven op aarde wegvagen'
“Tjeobyl op steroïden” hebben we zo'n jaar geleden geroepen en daar hebben we inte wel even over gediscussieerd. Wat kan je wel stellen en wat niet? Zeker wanneer de informatievoorziening via de geëigende kanalen terughoudend is (en op slot gaat) dan moet je even bedenken wat je stelt om de omvang van de nucleaire rampt te typeren. Via Welingelichte Kringen zien we een bericht langskomen die bevestigt waar we al bang voor waren. Hoe heftig iets ook is, pas als je de aard van het probleem onderkent, kan je pas doorgaan naar de volgende stap: hoe gaan we dit probleem oplossen. De ontkennigsfase lijkt te zijn afgerond, want een Japanse diplomaat draait niet langer om de hete brij heen: de keramp heeft ongekend grote gevolgen voor de hele wereld als de opgeslagen en onbeschermde nucleaire brandstofstaven niet worden opgeruimd.

 • Japanse diplomaat: 'Stort Fukushima reactor 4 in, dan wordt leven op aarde weggevaagd' (Welingelichte Kringen)

In ander nieuws:

 • [Topman SNS:] 'Stop nieuwbouw en verduurzaam bestaande panden' (FD)
 • Gedifferentieerde aanpak DNB (FD)
 • Argentijnse senaat akkoord met nationalisatie YPF (RTL-Z)

Interessant, uit onderstaande bericht blijkt dat Nederlanders €8,4 miljard bij beleggingsfondsen hebben weggehaald. Ik ben benieuwd hoeveel geld er in edelmetaal is belegd.

 • Huishoudens halen geld weg bij beleggers (NU.nl)

Bezuinigen is echt niet moeilijk! Politici kopen er minder vrienden mee, maar schrap alle subsidies. Die hebben nog nooit gewerkt. Wederom een fraaie illustratie..

 • Misstanden bij investeringen in zeehavens EU (RTL-Z)

Goede column van Marcel Tak. Hij ziet eurobonds er ook komen, ik ook. Maar ik heb twee voorwaarden en anders kan beter de stekker eruit getrokken worden:

 1. Zonder de implementatie van de Duitse eis tot een verplichte dekking van eurobonds met de nationale goudreserves ter onderpand is het een definitief nee.
 2. Zonder grondwettelijk verbod – Europees dan wel nationaal – op de uitgifte van publieke schulden, eveneens een definitief nee.
 • Damschreeuwers! (Marcel Tak; IEX)

Nieuws uit buitenlandse media

Griekse centrale bankier waarschuwt Griekse politiek
De krantenkoppen voeren een andere kop dan ik hierboven heb gezet; de koppen zeggen dat Provopoulos waarschuwt voor een Griekse exit uit de euro. 

Wie de uitspraken erop naleest constateert dat de waarschuwing van een andere orde is. De Griekse centrale bankpresident George Provopoulos waarschuwt de Griekse politiek dat als zij de opgelegde Europese hervormingsagenda niet doorvoert een economisch horror scenario geriskeerd wordt. Het zou wat hem betreft leiden tot economische isolatie en een wanordelijke economische en sociale achteruitgang die Griekenland decennia terugwerpt in de tijd. Het zou niet alleen leiden tot een exit uit de euro, maar ook uit de Europese Unie. De krantenkoppen zijn daarmee wel begrijpelijk, maar die dekken niet de lading van de waarschuwing: Griekenland kan niet anders dan hervormen wil het ooit nog goed komen met het land. Dat is wat Provopoulos de Griekse politiek voorhoudt.

 • Greek central bank chief was of euro exit (EU Observer)

Europese commissie: 'Kabinetscrisis Nederland geen reden om onder de regels uit te komen'
Als we zelf niet tot deze übersimpele conclusie kunnen komen (..dit is echt een no-brainer) dan zal Brussel het ons wel voorhouden: Nederland moet zich aan de afgesproken begrotingsregels houden. Het lijkt mij niet meer dan normaal dat we toe werken naar een fiscaal 0-beleid: geef niet meer uit dan wat je binnenkrijgt. De steeds terugkerende discussie over begrotingstekorten beginnen te vermoeien: deze crisis is ontstaan omdat we deden alsof we altijd maar meer kunnen uitgeven dan we ooit kunnen terugbetalen. Dat dat niet gaat, dat zou inmiddels duidelijk moeten zijn.

Laat ik overigens een voorbeeld geven om aan te geven dat bezuinigen niet moeilijk hoeft te zijn. Een hele goede (studie)vriend heeft voor een zeer bekende Nederlandse grootbank als uitzendkracht een twee jaar durend project gedraaid en is nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij verdiende erg goed en daar heb ik absoluut geen moeite mee. Wat ik niet kan uitstaan is dat hij inmiddels al een aantal maanden een uitkering aftikt die meer is dan wat ik bruto verdien. Sterker, hij is in staat om de helft van wat ik netto overhoud opzij te zetten. Hij kan sparen met zijn uitkering! En wij zouden niet kunnen bezuinigen? Kom, maak dat de kat wijs.

 • EU commission: Dutch crisis no reason to dodge rules (EU Observer)

RT-interview
Er is ook aandacht voor de Nederlandse kabinetscrisis bij Russia Today die Neil Clark over de Nederlandse situatie interviewde. Tja, als je een Brit uitnodigt (een joualist waar ik nooit eerder van heb gehoord) dan weet je wat ongeveer de strekking wordt.

Hij zegt bijvoorbeeld dat Nederlanders klaar zijn met de bezuinigingsmaatregelen. Nu kan ik dat niet beamen; we zijn nog lang niet klaar met bezuinigen: we geven elke dag collectief €90 miljoen teveel uit. Als we in Nederland ergens mee klaar zijn, dan is het dat graaien de norm is geworden. Volgens Clark zouden de bezuinigingen het mooie leventje van de Nederlander om zeep helpen en daarom zou volgens de Nederlanders bezuinigen waanzin zijn. Clark zit populistisch verantwoord sterk te overdrijven.

Ook denkt hij dat Nederland op termijn wel eens uit de euro zou kunnen stappen. Als hij dat denkt, prima. Maar laat hij er dan ook even bij vertellen dat je als je die stap zet, jezelf in je voeten, je knieën, je handen en je ellebogen schiet. Dan hebben we de gulden terug en dan? Kunnen we net zoals in Groot-Brittannië de geldpers aanzetten? De politiek het toe blijven staan om nog steeds meer uit te geven dan we ons kunnen veroorloven? Dat we bankiers alle ruimte geven om zeepbellen te blazen?

Dat men in Groot-Brittannië de geldpers aanzet en men op kosten van de bevolking de slechte schulden weg inflateert; is dat een oplossing? We leven in een monetair mono-polair financieel stelsel van onaflosbare schulden. Maar nee, de Britten zeggen dat het probleem de euro is. Zoals gebruikelijk, wordt eraan voorbij gegaan dat die problemen losstaan van de euro. Sterker, de euro breekt met het Angelsaksische concept: het is losgeknipt van staatsschulden. Dat betekent dat de burger één zekerheid heeft: de centrale bank kan en zal niet de inflatiebelasting heffen. De ECB kan en zal niet het Franse begrotingstekort opkopen. De ECB kan en zal zich niet in financieel en dictatoriaal monetair drijfzand begeven. Enfin, Britse stemmingmakerij bij Russia Today..

Roubini trekt ten strijde tegen ECB
In het kader van de IMF-bijeenkomst afgelopen weekend in Washington, ging Nouriel Roubini in debat met ECB-bestuurders. Roubini voorzag de crisis en daarvoor verdient hij alle credits. Roubini komt echter met 'onorthodoxe' oplossingen en dat klinkt allemaal aardig, maar het is niets minder dan een mengeling van Keynesiaanse en Monetaristische prietpraat: hij stelt dat de ECB een groot gedeelte van de schulden moet monetiseren. Anders gezegd, hij ziet het liefste dat de ECB de geldpers aanzet en schulden weginflateert. De ECB moet de inflatiebelasting maar gaan heffen.

Bij Reuters tekende Pedro da Costa de discussie die Roubini met de ECB-bestuurders. Vitor Constanzio en Christian Noyer verdedigen de aantijgingen en doen dat in duidelijke bewoordingen. Zo stelde Constanzio:

So your implicit view, or recommendation if I may draw that from your question, really would fit much better, even appropriately, with the mandate of the Fed but it’s not what we have in the ECB.

Nevertheless we are doing a lot in view of the situation that inflation expectations are very firmly anchored. That has allowed us to do lots of things. We rely and trust that in the present situation with a weak economy we can be sure of complying with our primary objective so we can do other things and we have done that – but not what you hinted at.

Anders gezegd: wij zetten de geldpers niet aan om de begrotingstekorten op te kopen.

De dag dat het onverhoopt toch gebeurt dat de ECB dezelfde bredere mandaatstelling zoals de Fed krijgt, dan haal ik mijn emigratieplannen uit de lade. De ECB dwingt door haar enkelvoudige mandaat om de integriteit van de euro en dus haar waarde te verdedigen. De ECB dwingt de politiek en banken om te breken met een onhoudbaar verleden. Wat Roubini voorstelt is een onacceptabele toekomst. Hij wil dat de ECB de politiek en banken een gratis lunch verstrekken met als achterliggende gedachte dat die tot economische groei zal leiden. Groei en inflatie zijn voor sommige economen inwisselbare begrippen.

Ook Draghi deelt sneer uit
Soms moet je tussen regels door lezen en dan is de volgende quote afkomstig van Mario Draghi een fraai voorbeeld van hoe je in diplomatieke bewoordingen een sneer uitdeelt. Een sneer aan het adres van het IMF:

“It's a free world, we take note of this, but let me say that none of the advice of the IMF has been discussed by the Goveing Council, in recent times at least,” ECB President Mario Draghi told a news conference on Friday.

Zo, dat is nog eens duidelijke taal: “Wat het IMF allemaal zegt, is hun pakkie aan; 't is een vrije wereld. Maar wij bij de ECB besteden onze tijd aan meer steekhoudende maatregelen”.  

 • ECB deaf to call for more action to help euro zone (Reuters)

Dat deed ook de Luxemburgse ECB-bestuurder, Yves Mersch..

 • ECB's Mersch bekritiseert wijzende vinger IMF (RTL-Z)

I am with Germany, stupid!
Vorige week heb ik nogal uitgehaald naar Frankrijk en wel naar Francois Hollande en Nicolas Sarkozy. De één wil linksom en een onhoudbaar verleden in stand houden, de ander wil rechtsom en letterlijk een onacceptabele toekomst printen. Angela Merkel is mijn inziens de bindende factor van Europa. Kort en bondig samengevat: zonder de Duitse eis en implementatie van begrotingsdiscipline, geen democratisch Europa.

Merkel scheert Francois Hollande alvast kaal: je kan de Franse kiezer van alles beloven, maar beloften die schulden maken, die zijn er niet meer bij.

“We’re not saying that saving solves all problems,” she told a conference in Berlin. Still, “you can’t spend more than you take in. You can’t live your whole life this way. Everybody knows this.”

Merkel Pushes Back Against Hollande Call to End Austerity Drive (Bloomberg)

Apple en Amerikaanse studentenschulden
Zero Hedge weet dat correlatie niet gelijk staat met causaliteit. Anders gezegd, een statistische verband is niet noodzakelijkerwijs ook een oorzakelijk verband, maar toch (zou je dit de wet van de corresponderende zeepbellen kunnen noemen..):

Bron: Zero Hedge/Bloomberg

MERS attacked and now truth strikes back!
Geweldige inleiding èn interview van Lambert Corrente van Naked Capitalisme met de Amerikaanse advocaat Ted Lyon. Lyon vertegenwoordigt de lokale autoriteiten in de staat Louisiana in hun strijd tegen MERSCorp. Dit verdient enige toelichting.

De Amerikaanse grootbanken hebben een bijzondere juridische constructie bedacht voordat men de lokale kadasters met het Mortgage Electronic Registration System (MERS) opzij hebben schoven: zij wilden absoluut niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de belastingontduiking van de lokale kadasters. Daarom hebben zij MERSCorp opgericht, die eigenaar is van dochtermaatschappij MERSInc. En MERSInc kan wel aansprakelijk worden gehouden voor de belastingontduiking, maar MERSCorp en haar eigenaren niet. Althans, dat was de insteek en juridische theorie. Daar denkt men in Louisiana toch iets anders over. Daar wordt de eerste juridische strijd aangebonden om niet MERS aan te klagen, maar de banken die erachter zitten: zij hadden economisch vruchtgebruik van de belastingontduiking, dat mag niet en dat moet worden bestraft.

Het volgende lijstje banken hebben er dus een nieuwe rechtszaak bij. Dit is er eentje die nauwgezet in de gaten gehouden moet worden want precedent-werking in rechtszaken is in de Verenigde Staten een erg belangrijk element. Dat geldt zeker voor deze zaak; voor Louisiana alleen wordt een schadeclaim van $1 miljard ingediend.

I’ve extracted the list of defendants from the complaint document above. You’ll notice they fall into two classes: Shareholders, and Trustees.

 •     BNY Mellon**
 •     Bank of America*
 •     Chase*
 •     Citi*
 •     Deutsche**
 •     GMAC*
 •     HSBC*
 •     HSBC Bank**
 •     J.P. Morgan Chase**
 •     LaSalle**
 •     Merrill Lynch*
 •     Nationwide*
 •     SunTrust*
 •     United*
 •     Washington Mutual*
 •     Wells Fargo*,**

KEY
* Shareholders of MERSCORP, and “MERS members” of Mortage Electronic Registration Systems
** Trustees of residential mortgage-backed securities

Wordt vervolgd!

 • Interview, MERS RICO complaint: Doug Welbo, State District Court Clerk vs. MERSCORP Shareholders and Trustees (“the banksters”) (Naked Capitalism)

Blankfein kronkelt
Wie is er nou eigenlijk een muppet? Lloyd Blankfein van Goldman Sachs kronkelt als een glibberige slang zich een weg langs de kritische vragen van Bloomberg joualist Erik Schatzker. Erg knap hoe Blankfein zijn taalbeheersing etaleert en in staat is om wat krom is, recht te lullen. Dat neemt niet weg dat het duidelijk wordt dat Goldman Sachs het episch centrum is van financieel list en bedrog; een goed verstaander heeft genoeg aan een half woord..: TOO BIG TO …. #FAIL.

 • A Spinning Blankfein Responds If Goldman Is Still A Vampire Squid (Zero Hedge)

In ander nieuws:

 • New FOMC forecasts (FT Alphaville)
 • Fed stands pat but says will act if needed (Reuters)
 • U.S. Creates New Spy Service (Because 16 Intelligence Agencies is Not Enough) (Mish)

Tot slot.

Stigma's sluipen (lees: gluipen) er wel heel makkelijk in..

Via Dumpert.nl: