Dagelijkse kost 27 maart 2012

Multicrisis
Spanje en Portugal kampen met hevige droogte en de zomer moet nog gaan beginnen. Dit is een veel groter probleem dan menigeen denkt: de agrarische export vanuit Spanje en Portugal zorgen dat de handelsbalans meer in balans is. Dalen de inkomsten uit de export en de importen blijven hetzelfde dan zal dat op de kapitaalbalans gecompenseerd moeten worden en dat betekent dat Spanje en Portugal ofwel roerende zaken moeten verkopen dan wel meer kapitaal moeten aantrekken. De zorgen stapelen zich op want een multicrisis is allesbehalve een pretje: een financieel-economische crisis, een (sluimerende) energiecrisis en een voedselcrisis maken het voor de bevolking erg lastig. Als we er ook nog een oorlog bij krijgen dan zijn de rapen helemaal gaar..

  • Droogte stelt Spanje en Portugal zwaar op de proef (FD)

Buitenlandse aandacht voor Nederland
Nu er in het buitenland berichten verschijnen over de fragiele financiële architectuur van de BV Nederland wordt de rente op Nederlands staatspapier opeens nauwlettend in de gaten gehouden..

Deleveraging
Het woord is en blijft eigenaardig, maar met “deleveraging” wordt bedoeld dat banken minder vreemd vermogen aanhouden. We zijn benieuwd of de term “onthefbomen” zoals we die eerder hebben voorgesteld de Dikke van Dale gaat halen.

De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft in samenwerking met financiële consultant Oliver Wyman berekend dat wereldwijd banken de komende twee jaar hun balansen gaan terugbrengen met zo'n slordige $1.000 miljard. Dat doen zij door te snijden in minder renderende activiteiten en dat betekent dat zij minder vreemd vermogen aantrekken. In plaats dat fractioneel bankieren leidt tot kredietexpansie, komt deze strategie neer op kredietkrimp en dat zal gevolgen hebben voor de reële economie omdat kredieten minder toegankelijk worden.

  • 'Banken verkorten balans met 15% komende 2 jaar' (RTL-Z)
  • Lees ook: Investment banks must choose to invest or quit key areas – report (Reuters)

OESO: schuldencrisis is nog niet voorbij
Dat de problemen niet over zijn is een open deur. De OESO trapt deze desalniettemin graag open.  

  • OESO: schuldencrisis is nog niet voorbij (RTL-Z)

Transactietaks komt er toch niet..
Via NU.nl: “We krijgen het gewoon niet voor elkaar”, zei Schäuble over de belasting die Duitsland en Frankrijk in de hele Europese Unie willen invoeren.”

Dan maar plan B? In plaats van een belastingheffing op derivatenhandel moet gedacht worden aan maatregelen die de kenmerkende gebreken aanpakken:
– geen verzekerd belang waardoor in een meervoud het “huis van de buurman” tegen brand verzekerd kan worden
– geen adequate reserveverplichtingen (lees: Lehman, Goldman Sachs, AIG en miljarden bailout)
– geen transparante marktwerking en inzicht in tegenpartijrisico's (zie het bericht op Zero Hedge: “TBTF Get TBTFer: Top 5 Banks Hold 95.7%, Or $221 Trillion, Of Outstanding Derivatives“)

  • Schäuble ziet transactietaks mislukken (NU.nl)

Overigens, uit het artikel van Zero Hedge, de volgende grafiek:

HRA Taboe in Catshuis?
Als er nu nog taboes bestaan voor politici.. De noodzaak voor staatslieden is urgent. Alleen staatslieden kunnen over taboes heen stappen. Of de hypotheekrenteaftrek (HRA) wel of niet taboe is in het Catshuis wordt niet duidelijk uit het bericht (het wordt “in zoveel” woorden ontkend), maar indien dat het geval is, dan is de bovenstaande opmerking van toepassing.

  • “Aanpak hypotheekrenteaftrek taboe in Catshuis” (RTL-Z)

Soedan..
Olie in de grond? Het blijft altijd voor conflicten zorgen..

  • Sudan bombardeert olievelden in Zuid-Sudan (RTL-Z)

JC Trichet en “behavioral contagion”
Mr “prize stability” Jean Claude Trichet heeft zaterdag in Washington in een lezing aan centrale bankiers en academische experts gewaarschuwd ten aanzien van het gevoerde monetaire beleid van centrale banken. Gisteren stelde ik de vraag of hij met zijn woorden refereerde aan hyperinflatie. Nadat ik het bericht online achter gelaten had, bedacht ik mij dat het niet onverstandig is om te benadrukken dat hyperinflatie in Europa wat mij betreft (vooralsnog) uitgesloten is. Het is namelijk onmogelijk: de ECB mag statutair geen staatsobligaties opkopen met geprint geld (zie hier voor een recente toelichting).

Martin Armstrong schreef het vorig jaar: “Eerst print men obligaties, vervolgens het geld”. Dat eerste is de verantwoordelijkheid van de politiek, en die vervolgstap kan in Europa niet. Dat is wat door de invoering van de euro onmogelijk is gemaakt. Dat dwingt Europa om te hervormen en te saneren. Dat dit echter niet genoeg is, moet ook duidelijk zijn. Er is meer nodig: een systeemherstructurering met gerevalueerd goud.

Het is mijn stellige overtuiging dat Europa op dat laatste af koerst juist omdat het beleid hierop gericht lijkt te zijn. Het is ook het enige logische dat men kàn doen. Ter illustratie waar dat sterke vermoeden vandaan komt: Begrotingstekorten mogen niet meer van Europa en aan het nieuwe begrotingspact met een fiscale 0-lijn wordt gerefereerd met de 'gouden regel'. Bovendien wil de ECB geen ruimer mandaat dan het huidige enkelvoudige mandaat van inflatiebestrijding. Sterker, bij elke persconferentie van de ECB waar het 'rentebesluit' wordt toegelicht, wijzen de ECB-praesides bij herhaling op de gevaren van een te ruim mandaat zoals in de VS en andere landen. Bovendien zit de ECB bovenop de politiek zodra die er een potje van maakt (denk bijvoorbeeld aan Italië).

Het is echter niet zo dat ik geen gevaren zie. Want die zijn er wel degelijk en dat zijn er wat mij betreft twee:

1) De Europese politiek kan de geldpers van de ECB “kapen” door de statuten te wijzigen zodat de ECB de geldpers wel kan aanzetten om tekorten op de overheidsbegroting te financieren. Indien dit gebeurt dan zal dat onder de noemer van een “beter en breder” mandaat worden gebracht, ook al zou dat pertinente onzin zijn.

2) Een gebeurtenis die als zwarte zwaan te typeren valt die ervoor zorgt dat de eurozone uiteenspat. Het probleem is en blijft dat wij binnen de kaders van het huidige financiële stelsel insolvabel zijn en dat brengt een solvabiliteitsrisico met zich mee. Het is speculeren wat een zwarte zwaan gebeurtenis zou omvatten, maar met een beetje creativiteit zijn daar legio mogelijkheden voor te bedenken.

Desalniettemin, blijft Europa wat mij betreft koersvast in haar beleid: “Eerst saneren, daaa herstructureren“. De woorden van Trichet zijn m.i. dus eerder gericht aan onze Amerikaanse en Britse vrienden die na het printen van obligaties de geldpers aanzetten om het aanbod van staatsobligaties (lees: deze naar voren gehaalde toekomstige belastinginkomsten) contant te maken. Zodoende kunnen de Fed en de Bank of England (1) de rentes op de rentecurve (die wordt gevormd met de rentes van kortlopend tot langlopende schuldpapieren) laag houden (ook wel: Zero Interest Rate Policy (ZIRP)) en (2) de publieke en private schulden inflateren (dat is het heffen van de inflatiebelasting). Dat deze strategie een staartrisico van “behavioral contagion” met zich meebrengt: ja! Daar wijzen we al jaren op.

De woorden van Trichet zijn blijven hangen en dat komt omdat het vertrouwen te voet komt maar per paard vertrekt. Anno 2012 is het misschien inderdaad tijd om – in de lijn van Trichet's waarschuwing – dit gezegde enigzins aan te passen, want met het inteet, komt het vertrouwen met transparante informatie en kan het vertrekken met de lichtsnelheid..

John Embry @ King World News
Soms mis je een persconferentie (er gebeurt ook zo veel..) zodat je in de recensies leest wat een hoofdpersoon gezegd heeft. John Embry recenseerde bij King World News de hoorzitting van het Amerikaanse congres van Timothy Geithner. Congres-lid Gowdy stelde de simpele vraag: “Minister Geithner, stel dat we nog één keer het schuldplafond verhogen en dat die verhoging het mogelijk maakt dat we de volledige ruimte benutten om alle toekomstige verplichtingen te kunnen betalen. Hoe hoog zou het plafond dan zijn?

Geithner wilde geen direct antwoord geven waarop Gowdy met getallen ging strooien: $20 biljoen, $50 biljoen? Geithner zei dat hij geen getal kon geven, maar gaf uiteindelijk toe aan de vragen van Gowdy en antwoordde: “Heel veel. Het zou u ongerust maken”.

Die noteren we in ons boekje met opmerkelijke uitspraken annex eerlijke bekentenissen.

Het interview van Eric King met John Embry bevat tevens zijn verwachtingen voor de zilverprijs en die vindt u op onderstaande link.

  • Embry – Massive QE Near as System Moves Closer to Collapse (KWN)

Jim Sinclair @ King World News
Nog een interview bij King World News en min of meer een bevestiging voor ons eerdere bericht ten aanzien van het afsluiten van de Iraanse economie van Swift, en mogelijk andere landen die zich niet conformeren aan de extraterritoriale wetgeving vanuit Washington en handel blijven drijven met Iran. India en China zitten helemaal niet te wachten op het stoppen met het importeren van Iraanse olie omdat dit niet zonder meer opgevuld kan worden met importen vanuit andere landen. Bovendien werken de Amerikaanse sancties in combinatie met het Angelsaksische model van excessief papieren termijnmarkten (met minder dan 20% industrie en meer dan 80% speculanten) een hogere olieprijs in de hand waardoor economieën in ontwikkeling harder geraakt worden dan westerse economieën. Jim Sinclair beschrijft de stap om via SWIFT landen te isoleren als een instrument van oorlogsvoering. Die uitsluiting dwingt af dat de Aziatische grootmachten India en China met een alteatief moeten komen. Sinclair heeft een duidelijk vermoeden wat het alteatief zal zijn om Iraanse olie toch te kunnen afrekenen..

  • Jim Sinclair – US Launches Economic War, Gold Reacting (KWN)

Gezondheidszorg in de VS
Wereldwijd vormen de kosten voor gezondheidszorg voor een probleem. Daar waar iedereen denkt dat deze ontstaat door vergrijzing, wijs ik steevast naar oneigenlijke kostenposten. De farmaceutische industrie voorop. De kosten van papierproducenten van regelneven en beleidsmedewerkers op een goede tweede plaats. Het moet anders. Dat de veranderingen die president Obama heeft gebracht niet onverdeeld een succes zijn blijkt de hogere kosten voor het Amerikaanse MKB. Die moeten zelfs snijden in de kosten.

Daar komt bij dat het allerhoogste gerechtshof, the Supreme Court, zich gaat uitspreken of de wetten de toets van de grondwet kan doorstaan en deze uitspraak zal linksom of rechtsom de gemoederen gaan bezig houden.

  • Supreme Court weighs historic healthcare law (Reuters)

“Slip of the tongue”

Oops. Dit doet denken aan het boomerang effect.. deze woorden zullen onherroepelijk politiek gebruikt worden tegen president Obama..

Tot slot.

Via Brasscheck TV: