Dagelijkse kost 6 juli 2012

Nieuws uit Nederlandse media

Italië gaat bezuinigen..
Via NU.nl: “In 2012 zullen we 4,5 miljard euro bezuinigen, 10,5 miljard in 2013 en 11 miljard in 2014”, aldus de Italiaanse premier Mario Monti in de nacht van donderdag op vrijdag. Er zal vooral worden bezuinigd op de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, zei Monti.

Het Italiaanse begrotingstekort? Via Eurostat:

Wat ik niet uit de formulering kan opmaken is of deze bezuinigingen cumulatief zijn (dus: 2012: €4,5 mrd; 2013: €15 mrd; en 2014: €26 mrd) met een totaal dat in 2014 oploopt naar €45,5 miljard of dat men het dus houdt bij €26 miljard verspreid over die drie jaar. Nu verwijten Amerikanen Europa dat er altijd net iets te weinig geld voor het Europese noodfonds wordt toegezegd en altijd net iets te laat, maar ik draai het liever om: Europese regeringsleiders bezuinigen altijd minder dan noodzakelijk en altijd net iets te laat. Hoe dan ook geldt er dat Italië meer moet doen. Het gat moet gedicht worden.

 • Italië gaat 26 miljard bezuinigen (NU.nl)

NEDERLANDSE MUPPETS
Muppets, muppets, muppets, en nog eens muppets. Overal in de financiële wereld lopen muppets rond. En niet in de laatste plaats in de pensioensector. Wat is het geval? Wederom is er een Nederlands pensioenfonds dat zichzelf als een muppet bewezen heeft. Pensioenfonds Vervoer is uitgekleed door Goldman Sachs. Het pensioenfonds heeft Goldman Sachs aangeklaagd en claimt 250 miljoen pond.

Pensioenbeheer in de 21e eeuw? Men had een deel van de beleggingsportefeuille 'uitbesteed' aan Goldman Sachs. Halleluja! Uw geld, onze graaipot.

 • Pensioenfonds Vervoer klaagt Goldman Sachs aan (FTM)

In ander nieuws:

Arme ECB-bestuurders. Hoe vaak zij het ook luid en duidelijk zeggen, financiële markten denken nog steeds dat de geldpers zal worden aangezet of dat “de ECB nog meer gaat doen” om de economie te stimuleren (lees: giftige activa opkopen). Jorg Asmussen herhaalt zichzelf voor de tigste keer..

 • Bestuurder: Grenzen aan wat ECB kan doen (RTL-Z)

De Japanse minister van Financiën staat het water tot aan de lippen. Quote: Het pleidooi voor hulp van de oppositie door minister van financien Jun Azumi weerspiegelt het toenemende besef van urgentie. Aanname van het wetsvoorstel over de obligatie-uitgifte is nodig om meer dan twee vijfde van de voorgenomen uitgaven te kunnen financieren in het fiscale jaar dat eindigt in maart 2013.

Twee vijfde klinkt wat minder kansloos; dit is een begrotingstekort van 40%!!

 • Japan waarschuwt voor liquiditeitskrapte (RTL-Z)

Financieel nieuws dat niets minder is dan ruis..

 • Moody's: Euroleiders verkleinden risico's (RTL-Z)

Dat geldt ook voor de stukjes die mijn 'vriend' bij het ANP schrijft. Dit keer verhaalt hij over de rondgang van Reuters onder economen. Die verwachten meer stimuleringsmaatregelen van de ECB. 't Keynesiaanse annex monetaristische geleuter is wijdverspreid..

 • 'Meer stimulans ECB na renteverlaging' (NU.nl)

Europese probleemlanden prutsen verder..

 • Bieden op de Cyprus-bailout (Dagelijkse Standaard)
 • Portugal mist wellicht doelstelling tekort (RTL-Z)
 • Spaanse en Italiaanse rentes lopen sterk op (RTL-Z)

Als men meer geld kan uitgeven dan er aan belastinggeld binnenkomt, dan is de wetgevende macht (lees: zichzelf verklaarde economische specialisten die wij gewone stervelingen politici noemen) er als de kippen bij om akkoord te gaan met schuldfinanciering van “projecten”. Denk vooral niet dat ik een cheerleader ben van Europa: dit is niets minder dan verwerpelijk.

 • Europarlement eens met projectobligaties (RTL-Z)

Nieuws uit buitenlandse media

Centrale banken komen in actie
Gisteren was het too much om bij te houden: de ECB verlaagt de rente van 1% naar 0,75% en zet de zogenaamde deposit rate op 0%. Dit laatste wil ik begin volgende week op terugkomen (tijdgebrek), maar het dit betekent in het kort dat banken die overtollige reserves hadden deze bij de ECB konden stallen en 0,25% rente op ontvingen. Die vergoeding is weg en daarmee wordt getracht banken te dwingen andere doeleinden te vinden. U kunt overigens bij de ECB de hele toelichting alvast nalezen, of op YouTube bekijken en beluisteren (ik kom er na het weekend op terug).

De twee andere centrale banken die gisteren in het nieuws kwamen waren de Bank of England en de People's Bank of China. De Bank of England gaat voor 50 miljard pond aan vers geprint geld de Britse planeconomie inpompen en de Chinese centrale bank besloot om de rente te verlagen naar 6%.

 • Wall Street drops after data, central bank moves (Reuters)

Amerikaans hypotheekleed
Yves Smith van Naked Capitalism blijft onverwoed schrijven over de ellende van Fraudclosuregate. Het Amerikaanse hypotheekdebacle waarbij op systematische wijze de eigendoms- en hypotheekakten werden vervalst en in de securitisatieworstmachine van Wall Street terechtkwamen waaa zij aan 'muppets' verkocht werden, levert een draak van een dilemma op voor de Amerikaanse autoriteiten: passen we het Amerikaans recht toe, vervolgen we de fraude, verhalen we de schaden op de hypotheekindustrie en staan wij toe om het echte probleem van overinvestering aan te pakken via herstructurering van de individuele hypotheekschulden met een bancaire en financiële systeemimplosie als gevolg, of beschermen we de banken ten koste van de onpartijdigheid van het Recht. Obama heeft gekozen: het redden van banken prevaleert boven de on in de onpartijdigheid van het recht. Dat is verwijderd.

Dat de enige zinnige oplossing er niet komt, blijft echter wrang: Amerikanen zijn de dupe van de halsstarrige weigering van het bureaucratische overheidsapparaat om toe te staan dat de hypotheeksom onder herstructeringsvoorwaarden verlaagd wordt. Indien dat gebeurt zouden banken  moeten afschrijven op hun hypotheekbeleggingen (activa) en dat gaat ten laste van hun eigen vermogen (passiva) en daar wringt de schoen: dat eigen vermogen is de afgelopen decennia geplunderd. Smith concludeert:

The problem is that any that solution that will do lasting good would reveal the near or actual insolvency of the four biggest US banks by forcing them to write down their second liens. Since that’s what both parties are determined to avoid, zombification, continued abuse of borrowers, and posturing will continue to be the order of the day.

 • How the Fannie and Freddie Could, But Won’t, Cut the Housing Gordian Knot (Naked Capitalism)

Dat wij in Nederland nagenoeg dezelfde problemen zullen gaan krijgen als in de Verenigde Staten wil er nog niet echt in. De volgende grafiek van RTL-Z geeft een idee over de Nederlandse kansen (dank aan Hans de Geus voor het samenstellen van de grafiek):


Ook hier lijkt de politiek alles te doen voor de banken. Prijzen mogen niet dalen, afschrijvingen moeten voorkomen worden, sloop moet vanuit overheidswege ondersteund worden, scheefwoners moeten onder dwang de (koop)woningmarkt op, starters moeten overheidsgaranties krijgen, en ga zo maar door. Hoe langer Den Haag met deze insteek blijft werken des te langer Nederland gebukt gaat onder de reëel economische terreur die economen de misallocatie van kapitaal plegen noemen: “goed geld” zit opgesloten in “slechte beleggingen”.

Bron: RTL-Z / YouTube.

In ditzelfde kader wil ik u wijzen op de column op IEX van Jan Koets. Hij refereert in zijn inleiding aan de uitzending van “Hollandse Zaken” die ik (toevallig) ook zag. Die uitzending raakt je als mens: een in betalingsproblemen gekomen man zag geen uitweg meer en pleegde zelfmoord. Het bedrag waar het op spaak liep? 10.000 euro's. Wie de uitzending gezien heeft, zag dat de Rabobank-medewerker die tekst en uitleg kwam geven moeite had om duidelijk te maken dat hij niet in mocht gaan op de rol van Rabo. En ik vermoed dat deze uitzending de beste man niet in de koude kleren is gaan zitten. Wanneer je omwille van de belangen van je werkgever de menselijke maat moet uitschakelen, dan zal je vast en zeker niet lekker slapen.

Jan Koets schrijft naar aanleiding van die uitzending en de perikelen bij executie-verkopen over het “proces” en wat mensen het beste kunnen doen. Ook hij ziet de nodige problemen.

Dat deze perikelen zich in de schaduw van het grote geweld van het financiële nieuws afspelen is mij een doo in het oog. Dit is de schaduw waarin politiek en banken hand in hand hun eigen belangen veiligstellen. Het zou media sieren wanneer zij vaker hun licht op deze onzalige schaduw werpen. Men mag aan Jan Koets een voorbeeld nemen.

 • Alles over executieverkoop (Jan Koets; IEX)

Meer Amerikaanse bailouts
Wat gebeurt er wanneer het Amerikaanse ministerie van Landbouw voor bankje gaat spelen. Op basis van een bewezen Amerikaans verdienmodel verstrekt men leningen aan mensen die dit niet kunnen betalen. Dit is eigenlijk te typeren als “doubling down”: de gokverslaafde gaat “all in”.

Zero Hedge legt uit.

 • The Next Imminent Bailout: Eminent Domain (Zero Hedge)

Obama's verdiensten
Een lijstje Obama-verdiensten die je toch wel aan het denken zet. De eerste drie, maar u gaat zich verbazen hoe lang de lijst met 'verdiensten' inmiddels is..

Among other things, since taking office Obama has:
– Signed the NDAA into law — assassinating US citizens w/o trial now legal
– Personally oversaw a 'Secret Kill List'
– Waged war on Libya without congressional approval

Among other things, since taking office Obama has (St. Pete For Peace)

Monsieur le Président
Gevonden via Zero Hedge; bij wijze van uitzondering, integraal en in z'n geheel: een beroep op Francois Hollande om niet te doen wat hij doet.

Edouard Carmignac, je dit merci! Merci beaucoup!

Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Paris, 4th of July 2012

Monsieur le Président,

You have just been elected after a particularly adroit and fortunate electoral campaign which has awarded you full powers. This gives you the historic opportunity to carry out the in-depth reforms this country needs to help it face its major challenges, with a widened social support.

Unfortunately, the first projects unveiled by your govement do not engage on this path. On the contrary, they portend a number of ominous consequences. The implementation of a confiscatory fiscal policy would cripple our major companies by accelerating the exodus of their management heads, while freezing investment into small and medium-size businesses. The fleecing of the middle classes as well would accentuate the weakening of the work ethic, already damaged by the 35-hour week. Finally, modest and low incomes would also suffer. Increase taxation of overtime would erode their purchasing power, while the project to raise the ceiling on the Livret A savings account may well support the financing of public debt, but would encourage an increased amount of the working-class savings to be sunk into an investment with lacklustre retus.

The plan to fleece the entire country in order to sustain the survival of an obsolete social welfare system is doomed, yet it may be implemented for a few months. But endeavouring to also fleece our German friends is a dangerous and reckless ambition. Why should they accept to contribute to the financing of a 60 year retirement age in France when they have just raised it domestically to 67? Certainly, Germany would have a lot to lose with the implosion of the euro. But it is politically untenable to demand support for social benefits that the Germans have denied for themselves and unrealistic to imagine they can single-handedly carry the burden of a spendthrift Europe.

You are faced with a formidable dilemma. Either to consolidate the viability of our core social progress by embarking on a courageous reform program or threaten it by impoverishing the country, while endangering the European construction project. By all means, consider the odds before taking your decisions.

With this hope in mind, Monsieur le Président, I remain yours faithfully,

Edouard Carmignac

Must read over Brown's bottom
Gordon Brown, minister van Financiën onder Tony Blair, verkocht 400 ton Britse goud toen de prijzen laag waren. De Telegraph vond het een gepast moment om dit verhaal uit de oude doos te halen, en Thomas Pascoe weet het debacle haarfijn toe te lichten. Quote:

[..] One globally significant US bank in particular is understood to have been heavily short on two tonnes of gold, enough to call into question its solvency if redemption occurred at the prevailing price.

Goldman Sachs, which is not understood to have been significantly short on gold itself, is rumoured to have approached the Treasury to explain the situation through its then head of commodities Gavyn Davies, later chairman of the BBC and married to Sue Nye who ran Brown’s private office.

Faced with the prospect of a global collapse in the banking system, the Chancellor took the decision to bail out the banks by dumping Britain’s gold, forcing the price down and allowing the banks to buy back gold at a profit, thus meeting their borrowing obligations.

Ter verduidelijking, Goldman Sachs was zelf niet “short” en als ik goed ben ingevoerd dan is Goldman voor eigen rekening “long”. Dat zou Goldman naar verluid al sinds jaar en dag zijn. Dat wil ik wel aannemen; het zijn geen domme figuren. Het ontbeert hen alleen aan ethiek. Dat terzijde, de motivering van de Telegraph om aandacht te schenken aan Brown's Bottom komt niet helemaal uit de lucht vallen: de mogelijke (en waarschijnlijke) betrokkenheid van de Britse autoriteiten bij de manipulatie van Libor is de aanleiding. Thomas Pascoe licht toe:

I spoke with Peter Hambro, chairman of Petroplavosk and a leading figure in the London gold market, late last year and asked him about the rumours above. “I think that Mr Brown found himself in a terrible position,” he said.

“He was facing a problem that was a world scale problem where a number of financial institutions had become voluntarily short of gold to the extent that it was threatening the stability of the financial system and it was obvious that something had to be done.”

While the market manipulation which occurred when the gold reserves were sold was not illegal as the abuse at Barclays may have been, the moral atmosphere in which it took place was identical.

Al is de papieren leugen nog zo snel, de fysieke waarheid achterhaalt haar wel.

Van begin tot eind, must read:

 • Revealed: why Gordon Brown sold Britain's gold at a knock-down price (Telegraph)

In ander nieuws:

Higgs Boson nog eens uitgelegd. Heel erg mooi gemaakt, maar ik moet zeggen dat mijn hersenen nog kraken..

Als er een onderwerp is waar ik me nogal over kan opwinden dan betreft het wel patenten en farmaceuten. Het is zo ongelooflijk corrupt.

De politiek creëert het juridische concept van intellectuel eigendom, hangt daar een stempeltje aan (octrooi, patent, copyright etc), geeft daar vervolgens een juridische invulling aan die in de economische zin niets minder is dan een monopolierecht, de industrie neemt tevreden de monopolistische winsten, lobbyen bij de politiek voor meer rechten en minder plichten, politici doen alles voor campagnegelden en regelen dat de wensen uitkomen, de farmaceuten verzinnen vervolgens nieuwe ziekten, zuigen de onderzoeken uit de dikke duim, krijgen de benodigde toestemming om medicijnen op de markt te brengen, paaien artsen met kleine of grote geschenken, en patiënten sterven als gevolg van medicinale troep. Wie is verantwoordelijk? Farmaceuten, artsen en politici wijzen met de vinger.

Zijn farmaceuten in beginsel verkeerd? Nee. Zij leveren medicijnen die ons helpen gezond te zijn. Zijn politici in beginsel fout? Nee. Zolang zij maar exclusief het belang van de burger dienen. Zijn patenten in beginsel verkeerd? Nee: zolang het geen invulling van een monopolierecht krijgt. Echter, zolang wij in het westen niet die vinger naar onszelf opsteken falen we.

Anyway, Yves Smith kan zich er ook mateloos over opwinden en terecht:

 • Insider Report on Big Pharma’s Corrupt Marketing and Phony Science (Naked Capitalism)

Tot slot.

Ik was de cartoons gisteren vergeten, maar bij deze..

Ik moest aan Krugman denken..

En net binnen via Ed Steer; erg geestig ook:

Boomerang!! Met de kennis van nu: wat een hilarische reclametekst.