Een tweede Griekse bailout, maar hoe?

De vraag hoe nu verder houdt de Europese regeringen evenals de ECB flink bezig. Frankrijk wil niets weten van een eventuele herstructurering. Duitsland heeft via een brief van minister Wolfgang Schäuble laten weten dat zij alleen akkoord kan gaan met een nieuwe bailout als ook de financiële sector meewerkt. In de brief die Schäuble aan zijn Europese ambtsgenoten stuurde, stelt Duitsland voor om private houders van Griekse staatsobligaties deze te laten inruilen voor nieuwe Griekse staatsobligaties met het verschil dat die pas over zeven jaar worden afgelost. 
De ECB zou – volgens bronnen van Bloomberg – de mogelijkheden hiertoe aan het onderzoeken zijn. Het probleem is dat kredietbeoordelaars een dergelijke vrijwillige deelname van de private sector zullen bestempelen als een “default”. Volgens de bronnen van Bloomberg zou de ECB de kredietbeoordelaars erop aansturen om de kredietwaardigheid van Griekenland in een speciale quasi-tijdelijke “faillissement status” te zetten. Zo kunnen de kredietbeoordelaars enerzijds Griekse schulden afwaarderen conform de regels, en anderzijds de  ECB de ruimte geven om onder een speciaal programma het Griekse bankwezen van liquiditeiten te voorzien.
Dit is voor de ECB bijzonder belangrijk omdat zij Griekse staatsobligaties van de lijst van legitieme onderpanden (waartegen banken geld lenen bij de ECB) moet schrappen. Met andere woorden, een Griekse “default” heeft een liquiditeitscrisis in het Griekse bankwezen tot gevolg. Dat kan niet anders dan resulteren in een financiële chaos in Griekenland, en daar buiten. Bovendien geldt dat wanneer deze weg bewandeld wordt, de risico's zich niet alleen beperken tot het Griekse bankwezen. Financiële markten zullen namelijk meteen de ogen richten op de Ierse en Portugese overheid.
Hieronder een greep uit de vele berichten over de verschillende overwegingen van regeringen, de ECB, kredietbeoordelaars en het bankwezen. Niets staat nog vast, maar uit de berichtgeving blijkt dat Europa alles uit de kast trekt om zichzelf door middel van een tweede Griekse bailout te beschermen voor erger. Hoe een tweede bailout er precies uit zal zien, is nog onduidelijk, maar de eerste signalen wijzen op nog eens een slordige €100 tot €120 miljard. Over een bodemloze put gesproken.. 
Door alle onzekerheid zijn de Grieken er niet gerust op dat Griekenland en daarmee ook de Griekse banken gered worden. Zoveel valt af te lezen uit de cijfers van spaartegoeden die opgenomen worden. In 2010 haalden Grieken al zo'n €30 miljard weg. In 2011 is de uitstroom er niet minder op geworden en brengt het totaal inmiddels op ruim €195 miljard. Ook de Griekse overheidstegoeden worden opgenomen; of deze naar Zwitserland gaan zoals Zero Hedge suggereert? We houden het erop dat het spaargeld bij Griekse banken wordt weggehaald. En dat is geen goed teken..