Gebruik voedselbonnen in VS gestegen tot 47,1 miljoen

Dat betekent dat bijna 15% van de Amerikaanse bevolking inmiddels aanspraak maakt op voedselhulp van de overheid. Het cijfer van augustus betekende niet alleen een all-time high, ook was het de grootste maand-op-maand stijging in een jaar tijd. Vergeleken met de maand juli werden er in augustus 42.0947 meer aanvragen voor voedselbonnen geregistreerd. Het is opmerkelijk dat dit cijfer negen dagen later komt dan normaal, maar het kwam Obama in elk geval goed van pas. Gedurende zijn eerste vier jaar als president zag hij het aantal Amerikanen dat voor voedselbonnen in aanmerking kwam oplopen van ongeveer 32 naar 47 miljoen, een stijging van bijna 50%.

De eerste grafiek laat de maandelijkse verandering in het aantal Amerikanen zien dat aanspraak maakt op de voedselbonnen (rode balkjes) en het totaal (zwart). De tweede grafiek laat zien dat er in de afgelopen vier jaar steeds meer huishoudens aanspraak hebben gemaakt op voedselbonnen (blauwe balkjes), maar dat tegelijkertijd de kosten van het programma per huishouden wat zijn afgenomen (rode lijn). Het behoeft geen uitleg dat de totale kosten van het voedselbonnenprogramma in de loop der jaren flink gestegen zijn.

Afbeeldingen via Zero Hedge

De derde grafiek laat zien dat het aantal banen in de VS tussen december 2007 en augustus 2012 met 4,6 miljoen is afgenomen. Gedurende diezelfde periode steeg het aantal Amerikanen dat voedselbonnen gebruikt veel sneller, namelijk met 21,2 miljoen. De vierde grafiek laat dezelfde gegevens zien, maar dan op maandbasis in plaats van cumulatief. Alle afbeeldingen zijn afkomstig van Zero Hedge.

Afbeeldingen via Zero Hedge