Grafiek: Schuld gedreven economische groei

De economische groei in Aziatische landen spreekt tot de verbeelding. Wat doen die landen zo goed wat wij in het ‘Westen’ minder goed doen? Zijn hun economieën fundamenteel anders dan de onze, of draaien ze op hetzelfde schuld gedreven groeimodel? De volgende grafiek laat zien dat landen als China, Thailand, Maleisië en Indonesië het afgelopen jaar drie tot vier keer zoveel schuldgroei nodig hadden om dezelfde economische groei te bewerkstelligen als in de jaren 2005 tot en met 2007! Taiwan, Zuid-Korea en India slaagden er in 2013 opmerkelijk genoeg wél in hun schulden productiever aan te wenden dan voor de crisis…

Steeds meer kredietgroei voor dezelfde economische groei

Steeds meer kredietgroei voor dezelfde economische groei (Bron: Financial Times)