Groei nieuwe hypotheekleningen op laagste punt sinds 2003

De groei van het aantal hypotheekleningen is in de loop van vorig jaar opnieuw verzwakt, zoals onderstaande grafiek laat zien. Dat terwijl de hypotheekrente tegelijkertijd daalde en het in theorie dus gunstiger werd om te lenen. Die combinatie van factoren geeft wel aan hoe slecht het op de Nederlandse huizenmarkt gaat en wat ons allemaal nog te wachten staat. De huizenprijzen zijn te hoog en met het vooruitzicht van dalende prijzen staan noch starters noch Nederlandse banken in de rij om hypotheken te nemen en te verstrekken.

In augustus was de hypotheekrente verder gezakt tot 4,2%, het laagste niveau in jaren tijd. Dat is gunstig voor de huizenbezitters die voor een variabele rente hebben gekozen, want hun maandlasten vallen hierdoor lager uit. In dezelfde maand van vorig jaar was de hypotheekrente gemiddeld nog 4,6%. Ook starters zouden hiermee geholpen zijn, ware het niet dat de politiek eindelijk gaat sleutelen aan de hypotheekrenteaftrek. Deze subsidie op schulden heeft al die jaren geholpen met het opdrijven van de huizenprijzen in ons land, dus ligt het voor de hand dat de (geleidelijke maar onvermijdelijke) afschaffing ervan de huizenprijzen in de nabije toekomst verder onder druk zal zetten.

In de eerste helft van 2008 groeide de totale omvang van de hypotheekschuld nog in een hoog tempo, maar liefst 7% ten opzichte van diezelfde periode in 2007. Na het uitbreken van de financiele crisis kwam de ontnuchtering en zakte de jaar-op-jaar groei van het totaal aantal hypotheken  in een jaar tijd terug tot iets meer dan 3%. Nog steeds groei, maar niet genoeg om de hoge huizenprijzen in stand te kunnen houden. Daaa leek de situatie enigszins te stabiliseren, maar sinds halverwege 2011 is de groei van het aantal hypotheekleningen opnieuw weggezakt. Ook in euro's groeit de hypotheekschuld logischerwijs niet meer zo hard. Kwam er in de eerste helft van 2008 nog jaarlijkse €30 miljard aan hypotheekleningen bij op de balansen van Nederlandse banken, afgelopen maand was dat nog maar €10 miljard op jaarbasis.

Onderstaande grafieken zijn afkomstig van de website van de DNB.