Helft Amerikanen betaalt geen ‘Federal income tax’

Een jaar geleden schreef CNN Money al over de enorme bedragen die de Amerikaanse overheid niet ontvangt door de belastingverlagingen. Door gunstige voorwaarden bij het sparen voor een pensioen en door belastingteruggaven op gezondheidszorg en verzekeringen betalen Amerikanen gezamenlijk een paar honderd miljard minder aan belasting aan de IRS. Maar ook kortingen op de 'capital gains tax' (belasting over waardestijging bij verkoop van een belegging) en op de hypotheeklasten dragen flink bij aan de lagere belastingdrk die Amerikanen ervaren.

In de afgelopen jaren heeft de Amerikaanse overheid het segment van de beroepsbevolking dat effectief geen belastingen betaalt weten te vergroten, door meer kortingen en belastingvoordelen te verstrekken aan grotere groepen mensen. We hebben het dan over belastingvoordelen voor werk, voor het hebben van kinderen en voor een opleiding. Ook de grootschalige belastingverlagingen van de vorige president, George W. Bush, hebben zo hun bijdrage geleverd. Tijdelijke belastingverlagingen die na 2008 werden aangekondigd om de economie te stimuleren (cash for clunkers, starterssubsidies en tal van andere maatregelen die uit het 'stimuleringspakket' kwamen) hebben er ook aan bijgedragen dat Amerikanen minder belasting zijn gaan betalen. Op zich geen verkeerde ontwikkeling, ware het niet dat de overheid er niet in slaat om haar begroting op orde te maken. Naar verwachting zal Amerika voor het derde jaar op rij weer meer dan $1 biljoen tekort komen. Dat geld moet geleend worden en schept vroeg of laat een probleem.

Ongeveer 46% van de huishoudens

Het Amerikaanse Tax Policy Center verwacht dat ongeveer 46% van alle huishoudens uiteindelijk geen belasting hoefde te betalen over het jaar 2011. Voor de recessie was dat percentage nog ongeveer 40%, aldus Robert Greenstein van het 'Liberal Center on Budget and Policy Priorities'.

Vooral de lagere inkomens en de lagere middeninkomens hoeven door de manier waarop de belastingen berekend worden vaak niets te betalen. Een voorbeeldgezin met twee kinderen en een inkomen van minder dan $26.400 per jaar kan in Amerika bijvoorbeeld aanspraak maken op een standaard reductie van $11.600, aangevuld met een vorm van toeslag van $3.700 per persoon in dit huishouden. Daarmee blijft er effectief niets over aan 'federal income tax'. Wel betalen mensen natuurlijk belastingen via andere wegen, zoals de loonbelasting (voor de financiering van de pensioensuitkering), belasting toegevoegde waarde en de belasting op gemaakte rendementen met beleggingen.

De rekening moet betaald worden

De Amerikaanse overheid kan haar enorme uitgaven en nog grotere toekomstige verplichtingen voor 'Medicare' en 'Medicaid' alleen nakomen als het iemand bereid kan vinden om de overheid geld voor te schieten. Belasting die niet via de voordeur komt gaat via de achterdeur, via de onzichtbare belasting die we inflatiebelasting kunnen noemen. Doordat de centrale bank in Amerika geld drukt om staatsobligaties te kopen neem de koopkracht van het geld dat al in circulatie is af. Zo kan het lijken alsof de problemen in Amerika minder groot zijn dan in Europa, maar gelukkig wordt in Europa wel de discussie over bezuinigen gevoerd en houdt de ECB haar rug recht door alle verzoeken van geldpersfinanciering binnen de Eurozone naar de prullenbak te verwijzen.