Problemen Griekenland stapelen zich op

Terwijl Europa zoekt naar een compromis voor Griekenland worden de problemen voor Griekenland er niet minder op. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's boekte de Griekse kredietwaardigheid af naar CCC; Griekenland is daarmee het minst kredietwaardige land ter wereld. Met andere woorden, Griekenland heeft de status van een bodemloze put gekregen, waarmee financiering door de markt vrijwel helemaal is uitgesloten.

Daarbovenop kwam ook een afboeking van de kredietwaardigheid van de grootste Giekse banken. Dat betekent dat ook Griekse banken in een lastige positie komen omdat zij te kampen hebben met een uitstroom van spaargeld en zij voor financiering meer en meer afhankelijk worden van de ECB. Wordt Griekenland niet gered en is er sprake van een Griekse default dan kan de ECB Griekse staatsobligaties niet als onderpand voor leningen accepteren, waardoor het Griekse financiële stelsel implodeert. 
Dat dit risico bestaat heeft weer gevolgen voor de dochterbanken van Griekse banken in Bulgarije en Roemenië en de mate waarin Griekse banken de Griekse economie bedienen. Dit leidt er vervolgens toe dat de Griekse economie en daarmee de overheidsfinanciën nog meer onder druk komen te staan. Dit is in alle eenvoud een vicieuze cirkel waar Griekenland niet uit kan komen.
Politiek gezien zijn de ontwikkelingen ook niet erg hoopgevend. De weerstand van de Griekse bevolking tegen verdere bezuinigingen neemt toe; er wordt dagelijks gedemonstreerd en dat gaat er doorgaans niet zacht aan toe. Premier Papandreou verliest steun van zijn eigen partijleden die opgestapt zijn uit het parlement; Papandreou's kabinet behoudt de meerderheid in het parlement omdat deze leden vervangen worden. Als signaal aan de bevolking heeft Papandreou aangekondigd zijn kabinet te zullen wijzigen, maar tegelijkertijd toonde hij zich vastberaden om de afgesproken bezuinigingen en privatiseringen door te voeren.  
Dat de Griekse overheidsfinanciën er niet al te florissant bij staan werd in één grafiek op Zero Hedge treffend weergegeven: de inkomsten dalen en de totale uitgaven blijven stijgen.
Zoals de afgelopen weken gebruikelijk is gebleken, zijn er constant nieuwe ontwikkelingen. Een van de laatste berichten – een bericht via Reuters – is wel heel opmerkelijk; bij het IMF wordt overwogen om Griekenland te redden als de EU er niet op tijd uitkomt. De systeemrisico's zijn nu eenmaal levensgroot. In Europa lijkt men toch aan te sturen op een snelle beslissing.