In plaats van te protesteren tegen alles wat er op sociaal-economisch gebied niet klopt in de samenleving (Occupy beweging anyone?) zijn er ook jongeren die met ideeën komen. Zo kwamen studenten in de Amerikaanse staat Califoië met het idee om de kosten van het studeren op een andere manier af te dragen. In plaats van geld te lenen om de jaarlijkse collegegelden en benodigdheden te bekostigen stelden de studenten voor om 5% van hun toekomstige inkomen af te dragen aan de universiteit waar ze hun diploma gehaald hebben. Het zou gaan om het inkomen wat de studenten verdienen in de eerste twintig jaar na het behalen van hun diploma.

Het voorstel heeft tal van randverschijnselen die de hele dynamiek van het studeren kunnen veranderen. Omdat het collegegeld in dit voorstel wordt uitgedrukt als een percentage van het inkomen (met een bovengrens van $200.000 per jaar), betalen studenten die een goedbetaalde baan hebben gevonden naar verhouding meer dan studenten die het met een lager inkomen moeten stellen. Daar zit een sociaal aspect in dat conformeert aan het reeds bestaande principe dat studenten met rijke ouders meer voor dezelfde studie betalen dan studenten met minder rijke ouders.

Verder worden studenten op deze manier minder kwetsbaar, want ze gaan hun collegegeld pas betalen zodra ze een diploma en een inkomen hebben. Op dit moment kunnen veel studenten alleen rondkomen door extra leningen aan te nemen, waar ze later wellicht spijt van krijgen. Het is bijvoorbeeld niet makkelijk om een huis te kopen of om überhaupt op jezelf te wonen als de eerder opgebouwde schuldenlast een grote hap uit je maandelijkse inkomen neemt.

Voor universiteiten brengt deze 5% regel ook de nodige veranderingen met zich mee. Zo zullen universiteiten meer gestimuleerd worden om hun studenten snel af te laten studeren, zodat ze inkomsten gaan genereren en voor hun studie gaan betalen. Daaaast moeten universiteiten meer gaan nadenken over de studies die ze aanbieden, want als die geen opstapje bieden naar een goedbetaalde baan (of überhaupt een baan) zullen die ook niet rendabel zijn voor de universiteit. Het dwingt universiteiten dus om een andere aanpak te kiezen en hun aanbod van studies meer af te stemmen op de markt.

Ook worden universiteiten op deze manier meer gestimuleerd om gedisciplineerde studenten af te leveren, die waarschijnlijk meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het inkomen van de universiteit wordt dan immers afhankelijk gemaakt van de inkomsten die hun studenten krijgen na het behalen van het diploma.

Beperkingen

Helaas kent het plan ook de nodige haken en ogen. Hoe stel je het inkomen van een oud-student vast en hoe controleer je dat? Wat als een student aan twee universiteiten heeft gestudeerd (meerdere masters of gemengde bachelor-master)? En wie betaalt de studie als de student zijn studie afbreekt of zijn studie niet afrondt? En wat zijn de gevolgen als niet elke universiteit mee gaat in de voorgestelde 5% regeling? En kunnen studenten zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan de 5% regeling? En misschien nog wel belangrijker: Is het ethisch wel verantwoord om 5% van het inkomen af te dragen aan de universiteit? Heeft het niet iets weg van modee slaveij? Hier het commentaar van een lezer op Zero Hedge:

''cant wait to see the banksters trading kids on the NYSE.  oh and the derivatives will be interesting.  want to buy a call option on a valedictorian? or a put on freshman skipping out on class to do drugs?

or pool these bitches up.  maybe they can sell shares and tranches on the Harvard class of 2012?

Now the banksters will literally own kids.  any parent out there that allows there kid to sell “equity” is fucking crazy.  this is a BIG sign of a breakdown in society''

Hoewel het plan in theorie verschillende voordelen biedt denken we dat de praktische bezwaren toch te groot zijn om het succesvol te introduceren. Amerikaanse studenten worden steeds dieper in de schulden gedrukt, maar kunnen onder de huidige economische omstandigheden erg moeilijk aan een baan komen. Het gevolg is een gebrek aan doorstroming, want afgestudeerden zonder werk en met een torenhoge schuld zullen financieel niet zelfstandig kunnen leven.