Video: Harald Benink over de bankenunie

Lex Hoogduin sprak met hoogleraar Banking & Finance Harald Benink over de Europese bankenunie, een unie die in 2012 werd opgezet om een toekomstige bankencrisis in de eurozone effectiever aan te kunnen pakken. De Europese schuldencrisis in 2012 maakte duidelijk dat er nieuwe instrumenten en procedures moesten komen om de stabiliteit van het Europese bankenstelsel te vergroten. Ierse banken waren in de problemen gekomen, Spaanse banken hadden nieuw kapitaal nodig en ook elders in de Eurozone groeide de twijfels over de degelijkheid van de banken. De reddingsprogramma’s voor landen als Griekenland, Spanje en Portugal bleken zeer kostbaar, maar waren noodzakelijk om verdere escalatie van de crisis te voorkomen.

Harald Benink legt in het gesprek met Lex Hoogduin uit dat de Europese bankenunie gestoeld is op drie pilaren: Bankentoezicht op Europees niveau, een standaardprocedure voor de aanpak van probleembanken en de verdeling van de verliezen (het resolutiemechanisme) en een Europees depositogarantiestelsel. Dit pakket aan maatregelen werd volgens Benink geïntroduceerd om te voorkomen dat een bankencrisis in de toekomst ook tot een landencrisis zou leiden. In 2012 werd duidelijk dat het mogelijk omvallen van banken ook grote gevolgen zou hebben voor de staatsschuld en de overheidsfinanciën.

De video duurt een klein half uur en is afkomstig van Lexhoogduin.com.