Vijftig statistieken die herstel Amerikaanse economie in twijfel trekken

De volgende lijst van 50 diverse statistieken, samengesteld door The Economic Collapse Blog, maken in elk geval duidelijk dat Amerika nog steeds in een diepe crisis verkeert. Vooral werklozen komen in een steeds dieper gat terecht, maar er zijn ook steeds meer werkende Amerikanen die moeite hebben om rond te komen. Door diverse stimuleringsmaatregelen van de overheid is de staatsschuld behoorlijk opgelopen, maar dat kon niet voorkomen dat er inmiddels 46,3 miljoen Amerikanen gebruik moeten maken van voedselbonnen.

Volgens The Economic Collapse Blog zijn de meeste problemen in de economie in de ke te herleiden tot een niet meer functionerend geldsysteem, waar de Federal Reserve ook een grote rol in heeft gespeeld. Het huidige geldsysteem dat is gebaseerd op het stapelen van schulden is vastgelopen, waardoor de Westerse wereld een solvabiliteitsprobleem heeft dat simpelweg niet op te lossen is met alleen meer liquiditeit van de centrale banken. De behoefte aan een nieuw geldsysteem dat niet gebaseerd is op schulden stapelen is nodig, en daarvoor moet de Amerikaanse centrale bank volgens het Economic Collapse Blog worden opgedoekt.

De volgende 50 statistieken zijn van toepassing op de situatie in Amerika, maar sommige daarvan laten zich ook vertalen naar ons land. Zo kunnen in Nederland steeds meer mensen hun energierekening niet meer betalen, is het steeds drukker bij de voedselbanken en wordt het steeds moeilijker om een woning te verkopen.

Terug naar de situtie in Amerika. Het lijstje van 50 statistieken ziet er als volgt uit (voor referenties ter onderbouwing van de gegeven cijfers verwijzen we naar het originele artikel op The Economic Collapse Blog).

 1. 48% van alle Amerikanen vallen in de categorie 'laag inkomen' of 'levend in armoede'.
 2. Ongeveer 57% van alle kinderen in de V.S. groeien op in een huishouden dat valt in de categorie 'laag inkomen' of 'levend in armoede'.
 3. Als het aantal Amerikanen dat actief op zoek is naar werk nu hetzelfde zou zijn als in 2007 zou de officiële werkloosheid, zoals die door de overheid wordt gerapporteerd, stijgen tot 11%.
 4. Een werkloze in de V.S. is op dit moment gemiddeld 40 weken werkloos. Een stijgend aantal weken werkloos maakt duidelijk dat de economie nog niet aantrekt en dat de 'instroom' van werklozen groter is dan de 'uitstroom'. In vorige crises als die van 1976 en 1984 was de duur van de werkloosheid gemiddeld niet hoger dan respectievelijk 21 en 25 weken.
 5. Een recent onderzoek toonde aan dat 77% van het midden- en kleinbedrijf in de V.S. niet van plan is nieuw personeel aan te nemen.
 6. Er zijn nu in totaal minder banen in de Amerikaanse economie dan in 2000, terwijl de totale populatie met 30 miljoen is toegenomen.
 7. Sinds december 2007 is het gemiddelde inkomen (in dit geval de mediaan) met 6,8% gezakt, rekening houdend met de officiële inflatie.
 8. Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics waren er in december 2006 16,6 miljoen mensen actief als zelfstandig ondeemer. Dat aantal is inmiddels gezakt tot 14,5 miljoen personen.
 9. Een Gallup peiling van eerder dit jaar bracht aan het licht dat één op de vijf Amerikanen van mening is dat ze werk doen beneden hun opleidingsniveau of met minder werkuren dan ze zouden willen.
 10. Volgens Paul Osterman voert ongeveer 20% van alle Amerikaanse volwassenen op dit moment werk uit dat een inkomen oplevert dat niet hoger is dan de officiële definitie van armoede.
 11. In 1980 kon minder dan 30% van alle banen in de V.S. worden beschouwd als laagbetaald werk, nu is dat meer dan 40% van de banen.
 12. In 1969 had 95% van alle Amerikaanse mannen in de leeftijdscategorie 25-54 jaar een baan, in juli van dit jaar was dat nog maar 81,2%.
 13. Een recent onderzoek toonde aan dat één op de drie Amerikanen niet in staat is hun hypotheek of huur voor de volgende maand te betalen als ze plotseling hun baan zouden verliezen.
 14. Volgens de Federal Reserve was de totale netto waarde van de Amerikaanse huishoudens alleen in het derde kwartaal van dit jaar al met 4,1% gezakt.
 15. Volgens een recente studie van het BlackRock Investment Institute is de verhouding tussen schulden in het huishouden en het inkomen momenteel 154%.
 16. Met het vertragen van de economie is ook het aantal bruiloften teruggevallen. In de afgelopen decennia (sinds 1960) is het aantal Amerikanen dat ouder is dan 18 en dat getrouwd is teruggevallen van 72 naar 51%.
 17. De U.S. Postal Service heeft in het afgelopen jaar een verlies geleden van $5 miljard
 18. In Stockton (Califoië) zijn de huizenprijzen vanaf de piek met 64% gezakt.
 19. Nevada heeft al 59 maanden op rij het hoogste aantal huisuitzettingen.
 20. De mediaan van een huis in Detroit is op dit moment slechts $6.000 (geen typefout, veel huizen staan daar leeg en verkrotten).
 21. Volgens het U.S. Census Bureau staat momenteel 18% van alle huizen in Florida leeg. Het aantal leegstaande huizen is 63% hoger dan tien jaar geleden.
 22. Het aantal nieuw gebouwde huizen in de V.S. zal binnenkort een all-time-low bereiken. Niet eerder ind e geschiedenis werden er zo weinig nieuwe huizen opgeleverd.
 23. Van alle Amerikaanse mannen in de leeftijd van 25 tot 34 jaar woont 19% thuis.
 24. De energierekening is de V.S. voor vijf jaar op rij sneller gestegen dan de officiële inflatie.
 25. Volgens het Bureau of Economic Analysis zijn de kosten voor gezondheidszorg in de V.S. gestegen van 9,5% van de persoonlijke consumptie in 1980 tot 16,3% nu.
 26. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 41% van alle werkende Amerikanen moeite heeft om een rekening voor medische diensten te betalen of bezig is om schulden die daaruit zijn voortgekomen af te lossen.
 27. Eén op de zeven Amerikanen heeft tenminste tien creditcards in bezit.
 28. De V.S. geeft $4 uit aan goederen en diensten uit China voor elke $1 die Chinezen uitgeven aan goederen en diensten uit de V.S.
 29. Naar verwachting zal het handelstekort van de V.S. in 2011 uitkomen op $558,2 miljard.
 30. Volgens het Employee Benefit Research Institute heeft 46% van alle Amerikanen minder dan $10.000 opzij gezet voor hun oude dag en is er zelfs een groep van 29% die minder dan $1.000 heeft gespaard voor het pensioen.
 31. Eén op de zes Amerikaanse gepensioneerden leeft onder de armoedegrens.
 32. Volgens een recente studie is het gemiddelde salaris van de CEO van de grootste Amerikaanse bedrijven alleen in de afgelopen twaalf maanden al met 36,5% gestegen.
 33. De zes grootste banken in de VS zijn alleen maar groter geworden, want deze zes hadden in september 2011 gezamenlijk 39% meer bezittingen dan in september van het jaar 2006.
 34. De zes erfgenamen van Wal-Mart oprichter Sam Walton hebben gezamenlijk een netto waarde die gelijk is aan de 30% van de Amerikanen (dat zijn ongeveer 100 miljoen inwoners) met de laagste inkomens.
 35. Volgens een analyse van de data van het Census Bureau is de gemiddelde waarde van een huishouden van iemand die 65 jaar of ouder is gemiddeld 47x groter dan de waarde van het huishouden dat wordt geleid door iemand van 35 jaar of jonger.
 36. In Amerika heeft 37% van alle huishoudens onder leiding staan van iemand jonger dan 35 jaar een negatief vermogen.
 37. Het aantal Amerikanen dat in extreme armoede leeft is 6,7%, hoger dan het ooit is geweest in de tijd dat deze informatie wordt bijgehouden.
 38. Er zijn op dit moment 33% meer dakloze kinderen in de V.S. dan in 2007.
 39. Sinds 2007 is het aantal kinderen in Califoië dat leeft in armoede met 30% gestegen.
 40. Volgens het National Center for Children in Poverty leeft 36,4% van de kinderen in de staat Philadelphia in armoede. In Atlanta is het perentage 40,1%, en in Cleveland en Detroit leeft respectievelijk 52,6% en 53,6% van de kinderen in armoede.
 41. Eén op de zeven Amerikanen gebruikt momenteel voedselbonnen. Een kwart van alle kinderen is afhankelijk van de voedselbonnen.
 42. In 1980 waren de 'govement transfer payments' goed voor 11,7% van het totale inkomen. Inmiddels is dat gestegen tot meer dan 18% van het totale inkomen.
 43. 48,5% van alle Amerikanen leeft in een huishouden dat een vorm van overheidssubsidie krijgt. In 1983 was dat nog minder dan 30%.
 44. Overheidsuitgaven vertegenwoordigen momenteel 24% van het GDP. In 2011 was dat nog maar 18%.
 45. In het fiscale jaar 2011 had de Amerikaanse overheid een tekort van bijna $1.300 miljard. Dat was het derde jaar op rij waarin het overheidstekort meer dan $1.000 miljard was.
 46. Als Bill Gates al zijn vermogen aan de Amerikaanse overheid zou geven zou dat het tekort van 15 dagen kunnen afdekken.
 47. De Amerikaanse overheid heeft een officiële staatsschuld van meer dan $15.000 miljard. Toen Obama begon aan zijn presidentsschap was de staatsschuld ongeveer $10.600 miljard.
 48. Als de Amerikaanse overheid nu zou beginnen met het terugbetalen van de schuld met een tempo van $1 per seconde zou het nog 440.000 jaar duren voordatde hele staatsschuld was weggewerkt.
 49. De Amerikaanse staatsschuld neemt dagelijks met $4 miljard toe sinds de Obama regering aantrad.
 50. De regering van Obama heeft inmiddels meer schulden gemaakt dan alle voorgaande presidenten bij elkaar.

Na al deze ellende sluiten we af met twee grappige cartoons die we hebben gevonden op het inteet.