Vissen in zeewater bij Fukushima nog steeds ernstig besmet

Vooral onder de vissoorten die op de bodem van de zee leven is de radioactieve besmetting hoog, omdat radioactief materiaal bezinkt en daarmee het voedsel voor de vissen op de zeebodem aantast. Het nieuwe onderzoek, dat deze week verscheen in het tijdschrift Science, suggereert dat er nog steeds veel radioactief materiaal op de zeebodem ligt dat blijvend het leven onder water aantast. ''Dat betekent dat als het lekken van radioactief water uit de centrales van Fukushima stopt, er nog steeds decennia lang besmetting zal zijn van het afval dat reeds op de zeebodem ligt'', aldus onderzoeker Ken Buesseler.

In het zeewater bij Fukushima heeft 40% van alle vissen een radioactieve concentratie die hoger is dan de veilige limiet die de Japanse overheid heeft gedefinieerd voor menselijke consumptie. Er is daarom ook een verbod van kracht om in het zeewater in de buurt van Fukushima te vissen naar vissoorten die over de zeebodem zwemmen, zo licht Buesseler toe.

Schade

De keramp in Fukushima blijft tot op de dag van vandaag schade toebrengen aan de visserij van Japan, waar omgerekend $18 miljard in omgaat. De tsunami beschadigde 319 havens, 28.612 vissersboten en 1.725 faciliteiten waar vis verwerkt wordt.

Tussen 26 maart en 30 september van vorig jaar lekte er in totaal ongeveer 3.500 terabecquerels aan radioactief cesuim 134 en 3.600 terabecquerels aan cesium 137 in de zee. Meer dan 80% van al het radioactieve materiaal lekte via besmet koelwater in de zee, zo blijkt uit de studie. De hoeveelheid radioactief cesium in het zeevoedsel is sinds augustus niet meer gezakt. Twee groenlingen die in augustus werden opgevist bij de kust van Fukushima bleken een concentratie van meer dan 25.000 becquerels per kilo te hebben, terwijl de wettelijke grens voor veilig voedsel is vastgesteld op 100 becquerels per kilo.

Het vaststellen van de bron van de radioactieve besmetting op de zeebodem is volgens Buesseler cruciaal om voor de lange termijn een voorspelling te kunnen doen over de hoeveelheid straling in vis en zeevoedsel. Met deze kennis kan de overheid betere besluiten nemen en zorgen bij het publiek wegnemen. Ook kan het vertrouwen in de lokale visserij op die manier hersteld worden, aldus de onderzoeker.

Bron: Bloomberg

Vissen in de zee bij Fukushima nog steeds zwaar besmet met radioactief cesium