Werkloosheidscijfer Amerika onder de loep genomen: geen herstel zichtbaar

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de Amerikaanse arbeidsmarkt. Afgelopen vrijdag werden er banencijfers gerapporteerd die 'beter dan verwacht' waren, met als gevolg dat de aandelenmarkten opveerden en goud en zilver juist wat terrein prijsgaven. De Amerikaanse werkloosheid was volgens officiële cijfers verder gezakt van 8,5 naar 8,3 procent, een ontwikkeling die suggereert dat er sprake is van een mild economisch herstel. Precies wat president Obama nodig heeft om eind dit jaar herkozen te worden door het Amerikaanse publiek, want een lage werkloosheid betekent dat mensen gemiddeld meer te besteden hebben en dat daardoor ook de economie weer wat aansterkt.

Maar is de werkloosheid wel echt gezakt in de afgelopen maand? Volgens Zero Hedge niet, omdat de statistieken zodanig zijn aangepast dat het werkloosheidspercentage wel omlaag moest gaan. In de afgelopen maand vielen er bijvoorbeeld 1,2 miljoen mensen uit de beroepsbevolking (de groep mensen die in een leeftijdscategorie zitten waarin ze zouden kunnen werken), een behoorlijk groot aantal. Volgens de Amerikaanse statistieken worden werklozen na een bepaalde tijd niet meer opgenomen als werkloos, bijvoorbeeld als ze na een bepaalde tijd de moed opgeven en stoppen te zoeken naar werk. Wie in Amerika werkloos is, maar niet meer de moeite neemt om werk te zoeken, valt op een gegeven moment uit de statistieken en wordt vervolgens niet meer meegeteld als werkloos (de zogeheten 'discouraged workers'). Zodoende worden langdurig werklozen voor de statistieken onzichtbaar en kan de verhouding tussen werkzoekenden en werkenden optisch verbeteren. Ook wordt je in Amerika niet tot de categorie werklozen gerekend als je werk beneden je niveau doet of als je niet de uren kunt maken die je wilt maken. De werkloosheidscijfers laten op deze manier niet de onderliggende kwaliteit van de cijfers zien. Zo kan het werkloosheidspercentage dalen als fulltime banen worden opgesplitst in deeltijdbanen over meerdere personen, maar wordt er feitelijk niet meer werk aangeboden dan voorheen. Het werk is verwaterd over meer mensen en de baanzekerheid is dan ook niet bepaald verbeterd.

De groep van mensen die uit de statistieken zijn gevallen neemt nog steeds toe, zoals ook onderstaande grafiek op Zero Hedge laat zien. Met de 1,2 miljoen mensen die afgelopen maand aan deze groep zijn toegevoegd komt het totaal op 87,9 miljoen personen. Dat betekent dat de gerapporteerde beroepbevolking steeds kleiner wordt, waardoor de werkloosheidscijfers er op papier gunstiger uitzien. De hoeveelheid Amerikanen die tot de beroepsbevolking wordt gerekend volgens de 'Bureau of Labor Statistics' (BLS) zakte deze maand naar een 30-jaars dieptepunt van 63,7%. Klik op onderstaande afbeeldingen voor grotere versie. De afbeeldingen zijn afkomstig van Zero Hedge.

Groep mensen die buiten de werkloosheidsstatistieken vallen groeit met 1,2 miljoen in één maand

Participatiegraad van beroepsbevolking daalt al sinds 2000

Daaaast heeft Zero Hedge ook de meest recente gegevens die door het BLS werden gepubliceerd doorgerekend. Met een gerapporteerde niet-institutionele populatie van ongeveer 242,3 miljoen personen en een gemiddelde lange-termijn participatiegraad van 65,8% kan men eenvoudig uitrekenen dat de beroepsbevolking 159,4 miljoen mensen telt. Desondanks rekent de BLS met een beroepsbevolking van 154,4 miljoen, een verschil van 5 miljoen personen in de totale beroepsbevolking. Als we vervolgens hetzelfde aantal banen uitspreiden over 5 miljoen méér personen blijkt de werkelijke werkloosheid zelfs te zijn gestegen tot 11,5% in januari. Ten opzichte van de officieel gerapporteerde werkloosheid van 8,3% is dat een verschil van 3,2 procentpunt. Het verschil tussen de officieel gerapporteerde werkloosheid en de alteatief berekende werkloosheid loopt daarmee op tot het hoogste punt sinds 30 jaar, zoals ook onderstaande grafiek laat zien (de groene balkjes). De zwarte lijn (de officiële werkloosheid) suggereert een herstel van de arbeidsmarkt die halverwege 2009 werd ingezet. Maar de alteatief berekende werkloosheid, waarin een grotere groep mensen meegeteld worden, blijkt er helemaal geen sprake te zijn van een herstel in de arbeidsmarkt (rode lijn).

Verschil tussen de gerapporteerde en de alteatief berekende werkloosheid in de VS