Greenspan: “Europese Unie is gedoemd tot mislukken”

Bij aanvang van de euro was de verwachting dat de zuidelijke lidstaten zich net zo prudent zouden gedragen als de noordelijke lidstaten. “De Italianen zouden zich net zo gedragen als Duitsers. Dat deden zij niet. In plaats daarvan, subsidieerde noord-Europa de excessieve consumptie van het zuiden, dat is, de tekorten op de lopende rekening”, zei Greenspan. Voor een lange tijd dacht Greenspan dat de euro zou slagen. Hij komt daar nu op terug en heeft weinig hoop voor het slagen van de euro.

Greenspan ziet de problemen in Europa als een gevaar voor de Amerikaanse economie. De onzekerheden op de Europese obligatiemarkten kunnen overslaan naar Amerika. Door een combinatie van aanhoudende Europese problemen en het mislukken van fiscale hervormingen in Amerika is Greenspan beducht voor een crisis op obligatiemarkten, met name wanneer beleggers de Verenigde Staten vergelijkbaar gaan vinden met Griekenland. Greenspan stipt ook Nederland in het interview aan. Nederland zou met Finland, Duitsland en Oostenrijk een geslaagde muntunie kunnen hebben omdat de culturele overeenkomsten wat betreft economisch en fiscaal beleid dat mogelijk maken.