Grafiek: Historische rente en aandelenmarkt Nederland

Op de website van Martien van Winden, vermogensbeheerder van Hoofbosch, kwamen we een bijzonder interessante historische grafiek tegen van de lange rente en de aandelenmarkt in Nederland. De grafiek gaat terug tot 1540 en geeft dus een geweldig overzicht van de lange termijn ontwikkelingen in de Nederlandse economie. De aandelenmarkt staat op logaritmische schaal en is daarmee enigszins gecorrigeerd voor inflatie. Tal van belangrijke gebeurtenissen die van invloed waren op de rente of de aandelenkoersen zijn in deze grafiek meegenomen. Voor een goed leesbare versie verwijzen we naar deze PDF.

Volg Martien van Winden op twitter: @martienvwinden

De historische rente en aandelenmarkt in Nederland

De historische rente en aandelenmarkt in Nederland (Bron: Hoofbosch vermogensbeheer)