Germany, France said to fight Basel bank-leverage disclosure

Duitse en Franse banken hebben zoals vrijwel alle banken veel geld geleend en tegen een hoger rendement belegd. De hoeveelheid geleend geld ten opzichte van het eigen vermogen wordt ook wel aangeduid met 'leverage', of hefboom. Omdat de regels voor banken worden aangescherpt en er nieuwe regels ingesteld worden moeten banken deze leverage-ratio in hun jaarverslagen publiceren.
De nieuwe regels, of “Basel III”, moeten tot meer transparantie moeten leiden en stellen hogere kapitaaleisen. Het is de bedoeling dat die strengere regels voor kapitaaleisen pas vanaf 2018 van kracht zijn, maar het Basels comité wil dat al in 2015 begonnen wordt met het publiceren van die leverage-ratio's. De Duitse en Franse overheid doen er alles aan om te voorkomen dat hun banken die openheid moeten geven..