Henry Paulson verstrekte insiders voorkennis nationalisatie Fannie Mae en Freddie Mac

Persbureau Bloomberg reconstrueerde de agenda van Henry Paulson en vond uit  dat de toenmalige minister van Financiën op 21 juli 2008 de redactie van de New York Times had geïnformeerd dat er een positief signaal uit zou gaan van het boekenonderzoek bij de staatsgesteunde hypotheekgiganten. Diezelfde dag zou Paulson in New York bij een bijeenkomst met tal van Wall Street's belangrijkste (of de best ingevoerde) hedgefund managers gesproken hebben en een ander verhaal verteld hebben. Volgens een van de aanwezige fondsmanagers die Bloomberg sprak, heeft Paulson bij die bijeenkomst uitgelegd hoe de Amerikaanse overheid zou ingrijpen en daarmee de fondsmanagers van niet publieke kennis hebben voorzien. Anders gezegd, Paulson verschafte informatie die hedge funds in staat stelde om te handelen met voorkennis.

Paulson had de fondsmanagers verteld dat de Amerikaanse overheid de twee staatsgesteunde hypotheekgiganten in “conservatorship” zou nemen waardoor de aandelen in Fannie Mae en Freddie Mac waardeloos zouden worden, maar waardoor beide hypotheekinstellingen wel konden blijven opereren, wat ook de verliezen zouden zijn. Op die manier zouden ook de door Fannie Mae en Freddie Mac uitgegeven hypotheekbeleggingen door de Amerikaanse overheid gegarandeerd worden. Paulson vertelde via de media een positief verhaal over Fannie Mae en Freddie Mac waardoor publiekelijk een positief beeld zou ontstaan, en vertelde met zoveel woorden aan insiders – waaronder de nodige Goldman Sachs alumni – dat men beter uit de aandelen van Fannie Mae en Freddie Mac konden gaan. In die periode waren de aandelen gestegen en door deze positieve geluiden in vier dagen tijd zelfs verdubbeld. Paulson hielp deze bevriende en bekende fundmanagers aan zeer lucratieve informatie.

Wat (helaas) niet aangetoond kan worden is of er daadwerkelijk gebruik is gemaakt van deze voorkennis door de desbetreffende hedge funds. Dat komt omdat short-posities van deze hedge funds niet uit publieke documenten is af te leiden. Dat betekent niet dat dit niet het geval is. De meeste fondsmanagers konden zich de bijeenkomst “niet herinneren”, gaven “geen commentaar”, of reageerden helemaal niet en dat geeft weinig aanleiding tot vertrouwen dat er geen gebruik van is gemaakt. Daaaast kan betwijfeld worden of de Amerikaanse toezichthouder SEC onderzoek zal doen naar mogelijke handel met voorkennis gezien de recente geschiedenis. De SEC werkt eerder mee aan het overeind houden van Amerikaanse financials dan dat zij jacht maakt op verboden en illegale transacties.

Gek genoeg bestaan er geen regels of protocollen die het personen in publieke functies verbiedt om niet publieke èn beursgevoelige informatie te verstrekken. Toen onlangs (zie ons eerdere bericht) bleek dat Amerikaanse congresleden en senatoren Washington vele malen rijker verlaten dan zij er aankwamen, en het Amerikaanse programma “60 minutes” vragen over handel met voorkennis ging stellen, wisten de geïnterviewde politici van niets. Maar laat dat nou net het probleem zijn: zij konden hiervan afweten omdat zij wetsvoorstellen niet hebben aangenomen die de handel met (politiek verkregen) voorkennis en de behandeling van gevoelige informatie aan strenge protocollen zou onderwerpen. Iedereen kan gerust de conclusie trekken dat inmiddels de Amerikaanse financiële markten doorgestoken kaart zijn en dat is géén goed teken, Eerder, het is illustrerend voor hoe slecht de situatie in de Verenigde Staten ècht is.
 

Update 29/11/2011 – 18:18. Het wordt nog vele malen interessanter!! Kuddo's aan Zero Hedge; zij hebben hun archief erop nageslagen en brengen de bijeenkomst van Paulson met deze hedge fund managers in verband met het door Goldman Sachs alumni gedomineerde netwerk dat de President's Working Group on Financial Markets ondersteund. Die presidentiël commissie staat beter bekend onder de noemer van het Plunge Protection Team. U vindt de aanvullende informatie via Zero Hedge: “Hank Paulson Tipped Off The Goldman-Led “Plunge Protection Team” About Fannie Bankruptcy 7 Weeks In Advance“.