Professor Siegel: Aandelen nog steeds aantrekkelijk

In menig beleggingsblad valt te lezen dat aandelen alweer duur zouden zijn. Dat aandelen onderhand toe zijn aan een fors correctie. Sommigen voorspellen zelfs een regelrechte crash. Jeremy Siegel (1945), de bekende economieprofessor aan business school Wharton, is een andere mening toegedaan. Hij stelt, en wij zijn het overigens met hem eens, dat aandelen goed beschouwd helemaal zo duur nog niet zijn.

Waarderingen

Voor ’s werelds belangrijkste beursindex (de S&P 500) geldt momenteel een waardering van zo’n 16 tot 17 keer de winst. Een dergelijke waardering ligt in lijn met wat voor aandelen in het verleden gemiddeld betaald werd. Zoals u weet is momenteel sprake van zeer lage renteniveaus (een spaarrekening of solide obligaties leveren nog amper rendement op). De huidige lage renteniveaus rechtvaardigen een hoger dan gemiddelde waardering voor aandelen.

Wanneer eerdere periodes met juist een heel hoge rente buiten beschouwing gelaten worden geldt voor aandelen gemiddeld een waardering van ongeveer 18 tot 19 keer de winst. Dat impliceert dat vanaf de huidige koersniveaus bezien nog sprake is van een opwaarts potentieel van 10 tot 15%.

En dan?

Wanneer aandelen op enige moment weer ‘gemiddeld’ gewaardeerd zijn betekent dat niet dat geen verder rendement te verwachten valt. Vanaf de gemiddelde waardering geldt namelijk gewoon weer dat u dan een rendement verwachten mag in lijn met het historische gemiddelde. Voor aandelen is dat zo’n 6 tot 7% per jaar. Via onderstaande link is de rendementsontwikkeling te raadplegen van een aantal verschillende beleggingscategorieën vanaf het jaar 1802 (voor inflatie is al gecorrigeerd):

Aandelen behaalden een goed rendement

Aandelen behaalden de afgelopen 200 jaar een goed rendement

Toch wat zorgen

Ondanks zijn optimisme is het niet zo dat professor Siegel zich helemaal geen zorgen maakt. Met name de inflatie vormt voor een aandachtspunt voor hem. De huidige prijssterkte van grondstoffen, ondanks de economische zwakte, verbaast Siegel en maakt hem wat beducht voor het inflatierisico. Siegel vreest dat wanneer de inflatie toeneemt de Amerikaanse centrale bank niet enkel het afbouwen van haar stimuleringsprogramma doorzet (‘tapering’) maar dit ook nog eens versnelt. Mogelijk komt het einde van de huidige periode van extreem lage renteniveaus dan ook in zicht.

Een ander aandachtspunt waar Siegel op wijs betreft de Amerikaanse arbeidsmarkt. Waar soms gesteld wordt dat het officiële werkloosheidspercentage (momenteel 6,6%) te laag wordt ingeschat stelt Siegel dat het omgekeerde mogelijk het geval is. Punt van twist is of alle huidige ‘werklozen’ wel daadwerkelijk met smacht op een baan zitten te wachten.

Heeft Siegel gelijk en ligt de eigenlijke werkloosheid lager dan het officiële cijfer aangeeft dan zullen bedrijven sneller genoodzaakt zijn hogere lonen te bieden om arbeidskrachten aan te trekken. Dat zou dan de inflatie stimuleren en bovendien een negatieve invloed hebben op de winstgroei.

Van euforie nog (lang) geen sprake

Ondanks Siegel’s terechte aandachtspunten zijn wij het met hem eens dat aandelen vooralsnog zeker niet duur te noemen zijn. Tussentijdse fluctuaties daargelaten lijkt een verdere tendens omhoog het meest waarschijnlijke scenario.

Pas wanneer voor aandelenbeurzen weer fors bovengemiddelde waarderingen betaald worden (eind jaren ’90 lagen de waarderingen twee tot drie keer zo hoog als nu het geval is) en beleggers weer massaal in aandelen stappen is het zaak zelf voorzichtiger te worden. Ondanks de koersstijgingen van de voorbije jaren zijn we van dat punt nog altijd een flink stuk verwijderd.

Door: Hendrik Oude Nijhuis

Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers en is tevens oprichter van http://www.warrenbuffett.nl/.

Disclaimer: De artikelen van gastschrijver Hendrik Oude Nijhuis zijn op persoonlijke titel geschreven en hoeven daarom niet altijd de visie van Marketupdate te vertegenwoordigen. Marketupdate geeft geen beleggingsadvies en de artikelen van Hendrik Oude Nijhuis moeten ook niet als zodanig worden aangemerkt. Marketupdate heeft geen geld ontvangen of betaald voor deze bijdrage.

>> Klik hier om de bestseller “Leer beleggen als Warren Buffett” gratis te downloaden <<