China importeerde in november 42% minder goud

China heeft in november veel minder goud geïmporteerd dan een maand eerder, zo blijkt uit cijfers die de South China Morning Post vandaag publiceerde. De bruto import kwam in de maand november uit op 107,36 ton, tegenover 147,92 ton in oktober. Ook in november importeerde China bruto meer goud dan in 2012, maar het verschil ten opzichte van vorig jaar was in november het kleinst.

De netto import zakte in november met 42% ten opzichte van de maand ervoor. Werd er in oktober 131,19 ton goud geïmporteerd, in november was dat nog maar 76,39 ton. De zes maanden daarvoor lag de netto import nog stelselmatig boven de 100 ton goud.

Een goudhandelaar verklaarde tegenover de South China Morning Post dat het erop lijkt dat banken hun quota al bereikt hebben en dat de import daarom wat is teruggevallen. Een andere mogelijke verklaring is dat de vraag naar goud onder de Chinese bevolking is teruggelopen, omdat de prijzen in november relatief stabiel bleven. Koopjesjagers wachten op nog lagere prijzen of hebben in oktober al hun slag geslagen.

China grootste importeur van goud

China is momenteel de grootste importeur van goud, een rol die de afgelopen jaren vrijwel onafgebroken werd ingevuld door India. Door verschillende importbeperkende maatregelen in India is de import wat teruggelopen, maar het zal niemand verbazen dat een gedeelte via smokkel alsnog het land binnen is gekomen. De Chinese overheid wil de import van goud juist versoepelen, door het aantal bedrijven dat toegang heeft tot het import- en exportkanaal uit te breiden.

De onderstaande cijfers hebben alleen betrekking op de import van goud via Hong Kong en geven dus geen totaaloverzicht van de Chinese import van goud. We weten inmiddels dat er ook goud via Shanghai het land binnenkomt. Hoe die cijfers zich ten opzichte van elkaar verhouden, daar hebben we helaas geen data van. China blijft in dat opzicht een vrij gesloten land. Ook verstrekt het land slechts zeer sporadisch informatie over haar officiële goudreserve.

china-import-goud-november2013

Chinese import van goud in 2012 en 2013

Bruto versus netto import van goud in China

Bruto versus netto import van goud in China