Krapte op de zilvermarkt

Door Willem Middelkoop

Het is Eric Sprott bijna gelukt om voor 575 miljoen dollar aan zilverbaren te kopen ter dekking van zijn Silver Trust ETF. Maar dat heeft hem wel bijna drie maanden tijd gekost.  Het is een prachtig voorbeeld hoe krap de fysieke zilvermarkt is, met een volume van ruim 10 miljard dollar per jaar.
De jaarlijkse productie van zilver bedraagt ruim 22.000 ton terwijl de totale jaarlijkse vraag ruim 27.000 ton bedraagt. Dat levert een jaarlijks tekort op van ruim 5.000 ton. De verwachte toename in de productie de komende jaren zal hooguit 2.700 ton bedragen. Dit is bij lange na niet genoeg om het gat met de jaarlijkse vraag op te vullen.
Zilver is een bijproduct
Nu wordt er veel zilver gerecycled en dat levert jaarlijks ruim 5.000 ton op. Hierdoor blijven vraag en aanbod ongeveer in balans, maar krap blijft de markt zeker. Die krapte op de markt voor fysiek zilver is structureel. Er is geen vooruitzicht op een plotselinge toename van productie, aangezien zilver slechts een bijproduct is voor zink en loodmijnen. Er bestaan slechts een handjevol specifieke zilvermijnen.
De vraag van beleggers en vanuit de industrie gaat de komende jaren mogelijk sterk stijgen. In 2010 is alleen al voor de fabricage van zonnepanelen zo'n 1.500 ton zilver gebruikt. En dan hebben we het nog niet eens over de vraag naar zilver voor traditionele toepassingen zoals fotografie en juwelen of de toenemende vraag ten behoeve van waterzuivering, medische toepassingen, en spiegels en speciale coatings.
Harde valuta
De grafiek hierboven maakt duidelijk dat de vraag van investeerders tot 2009 bescheiden was. Maar daar is door de kredietcrisis verandering ingekomen. De afgelopen twee jaar in er voor enorme aantallen aan zilveren munten verkocht. Ook de vraag vanuit de industrie is weer met bijna 20% weer toegenomen.
 
De vooruitzichten voor zilver blijven dan ook gunstig. De industriële vraag staat garant voor een bodem onder de markt, terwijl de vraag vanuit beleggers kan blijven toenemen. Zilver wordt door steeds meer mensen, net als goud, gezien als een harde valuta.
 
Op naar 50+?
Sprott verwacht dat goud dit jaar naar de 2.000 dollar stijgt en zilver kan makkelijk boven de 50 dollar uitkomen, zegt hij. Laten dat nu ook net mijn koersdoelen zijn voor de komende 18 maanden.