Saud al Faisal: “Koppeling dollar staat niet ter discussie”

saud-al-faisalOnlangs publiceerde Wikileaks het eerste gedeelte van meer dan een half miljoen documenten van het Saoedische Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan een gedeelte als vertrouwelijk is aangemerkt. Op het moment van schrijven zijn er iets meer dan 60 duizend vertrouwelijke ‘cables’ vrijgegeven. Marketupdate zoekt de komende dagen de meest interessante passages voor u uit.

We beginnen met een document uit 2007, waarin de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Saud Al Faisal duidelijk maakt dat de koppeling van de dollar aan olie en aan de valuta van de verschillende Golfstaten niet ter discussie staat. In 1973 maakte Kissinger met Saudi-Arabië de afspraak om olie in dollars te verhandelen (petrodollar). Vanwege de enorme omvang van de oliemarkt zorgde deze afspraak voor de ‘redding’ van de dollar als wereldreservemunt.

Tot 1971 was de dollar in zekere zin ‘gedekt’ door een belofte op goud, vanaf 1973 werd de dollar ‘gedekt’ door de grote olievoorraden van Saoedi-Arabië. Dat heeft een aantal decennia goed gewerkt, tot in 2003 duidelijk werd dat Saddam Hussein al sinds 2001 olie in euro’s afrekende. Zouden meer landen overstappen op een andere valuta om olie in af te rekenen? Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië was daar tot en met 2007 nog geen sprake van binnen de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC).

Vraag: De koppeling van de valuta van de Golfstaten aan de Amerikaanse dollar roept nog steeds discussie op. Er wordt verondersteld dat Saoedi-Arabie het meest toegewijd is aan de koppeling tussen de valuta van de Golfstaten en de dollar. Wat is je mening na het topoverleg en nadat je het onderwerp naar verluid ter sprake hebt gebracht?”

Minister Saud Al Faisal: Voor wat betreft de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (Gulf Cooperation Council) is de kwestie van de dollar niet ter sprake gekomen zoals eerder werd aangenomen. We hebben er niet aan gedacht om dit te veranderen. De omvang van de oliemarkt en dekking door dollars zetten deze valuta in de basis, niet de wil van een specifiek land. Wij denken dat geen enkele Golfstaat het nuttig vindt om dit te veranderen naar een andere valuta. Integendeel, er wordt momenteel over dit onderwerp gesproken alsof er sprake is van een grote crisis. Valuta kunnen stijgen en dalen. Als we er met een lange termijn visie naar kijken kunnen we stellen dat de koppeling van de valuta van de Golfstaten aan de dollar en de olie-industrie niet slecht is geweest voor de landen in de regio. Het is het lange termijn perspectief dat de boventoon moet voeren en niet de fluctuaties van een valuta.”

Bron: Wikileaks