Geldcreatie: De feiten en de mythes

Afgelopen vrijdag organiseerde de Rijksuniversiteit Groningen in de Balie in Amsterdam een interessant symposium over het thema geldschepping. Tegen de achtergrond van de financiële crisis wordt de politiek door een groeiende groep criticasters opgeroepen om verantwoordelijkheden van private banken over te hevelen naar de overheid. Maar is dat wel een goed idee? Verschillende deskundigen kregen de kans om hun visie op geld uiteen te zetten en daarna was er ook ruimte voor een debat tussen de verschillende sprekers.

Verschillende vragen die aan de orde zijn gekomen: Hoe werkt geldschepping nu echt? Wat moeten we daar van vinden? Wat zijn eventuele alternatieven? Maar we gaan ook een slag dieper. Welke veronderstellingen, normen en waarden liggen ten grondslag aan het debat over geldschepping? Dit symposium – waar we zelf helaas niet bij aanwezig konden zijn – is integraal vastgelegd op video. De eerste video met de uiteenzetting van de materie duurt 1 uur en 40 minuten, het debat duurt ongeveer een uur.

Het programma

  • Opening door Boudewijn de Bruin, econoom en ethicus aan de RUG, en Koos Timmermans, vice-voorzitter van ING Bank. Dirk Bezemer, econoom bij de RUG, over hoe geldschepping precies werkt; Teunis Brosens, econoom bij ING, over het bancaire perspectief; Martijn Jeroen van der Linden van Stichting Ons Geld over de alternatieven.
  • Paneldiscussie met Aerdt Houben, divisiedirecteur Financiële Markten bij DNB, Tweede-Kamerleden Wouter Koolmees (D66), Arnold Merkies (SP) en bovenstaande sprekers.

Gerelateerd:

Frank Knopers

Frank Knopers schrijft sinds 2011 voor Marketupdate. In zijn vrije tijd zit hij vaak op de racefiets.