Video: Lex Hoogduin in gesprek met Herman Meester

Lex Hoogduin sprak met Herman Meester over de Modern Monetary Theory (MMT), een beschrijvende economische theorie die de geldstromen volgt in de economie. In het gesprek legt Meester uit hoe de overheid met haar stimulerende beleid tegen de wens van de vrije markt in gaat. Ook wijst Meester op de implicaties van de Europese muntunie, waardoor deelnemende landen niet langer de uitgever zijn van de munt. In plaats daarvan zijn ze gebruikers geworden, waarmee een begrotingsevenwicht van overheden op termijn wordt afgedwongen.

Verder legt Herman Meester uit hoe er twee verschillende stromingen zijn ontstaan naar Keynes, één die veronderstelt dat de economie vanzelf naar een evenwicht toe beweegt en één die veronderstelt dat er een vorm van interventie nodig is. Interventie die nodig is als een samenleving als geheel een te grote spaarzucht heeft en er niet genoeg geld wordt uitgegeven om iedereen werk te bieden. MMT behoort tot de post-Keynesiaanse stroming die veronderstelt dat de markt bijgestuurd dient te worden als er te weinig vraag is vanuit de private markt.

Werkloosheid is volgens MMT het grootste sociaal-economische kwaad dat ontstaat in een kapitalistisch systeem, aldus Meester. Mensen die langdurig werkloos zijn worden minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt en volgens MMT moet de overheid zorgen dat er werkgelegenheid komt voor werklozen tijdens de neergaande fase van een economische cyclus. Zo blijft het menselijke kapitaal intact voor de momenten dat er vanuit de private sector meer vraag is naar arbeid.