dirk-bauwensSinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 is Dirk Bauwens deze gebeurtenis intensief gaan onderzoeken. Hij heeft zich gespecialiseerd als crisistrendwatcher en zijn onderzoek focust zich vooral op geld en economie. Hij houdt echter ook ontwikkelingen in het oog op het stuk van energie, ecologie, klimaatverandering, (geo)politiek, ongelijkheid en vergrijzing.

Zijn holistische benadering heeft hem ervan overtuigd dat de westerse beschaving in een existentiële crisis verkeert. En dat er in de komende jaren ongeziene maatschappelijke veranderingen op ons afkomen. Opgeleid als marketeer heeft hij tijdens zijn beroepsloopbaan hoofdzakelijk marketingfuncties bekleed.

Meer artikelen van Dirk Bauwens op http://systeemcrisis.blogspot.be/.


Onevenwichtige wereldbalans voorspelt einde van een tijdperk

De economie is onderdeel van iets dat groter is, namelijk de biosfeer. En die biosfeer is eindig. Vele problemen van vandaag zijn terug te voeren op dit harde feit. Eindeloze groei op een eindige planeet is biofysisch gewoonweg onmogelijk. De financiële crisis van 2008 werd – en wordt – niet goed begrepen. Want die had […]
Lees meer »

Italië is de moeder van alle systeemcrises

George Friedman, de bekende geopolitieke specialist en – voorspeller, geeft in dit stuk zijn mening over de evolutie van de systeemcrisis waar de wereldeconomie mee kampt: Italië is al minstens acht maanden in crisis, maar de massamedia hebben dit niet eerder dan in juli uitgebracht. Deze crisis heeft geen enkel verband met de Brexit, ook al […]
Lees meer »

War on cash: Langetermijnplanning voor meer staatscontrole

In verschillende landen heeft men wetten uitgevaardigd om cashtransacties boven een bepaald bedrag te verbieden. De Belgische overheid verbiedt de cashbetaling van facturen boven 3.000 €. In Frankrijk mag er bijvoorbeeld geen cash meer verhandeld worden boven een bedrag van 1.000 €. Uruguay hanteert een bovengrens van 5.000 dollar. Larry Summers, gedurende 2 jaar de […]
Lees meer »

Negatieve rente: Grote bedreiging voor geld en economie

De centrale banken hebben een doorslaggevende rol gespeeld in het stabiliseren van de financiële crisis in 2008. Daarbij namen ze hun toevlucht tot onconventionele maatregelen. Een daarvan is de zogenaamde nulrentepolitiek, die geëvolueerd is naar een beleid van negatieve rente. Die strategie heeft echter bijzonder nefaste gevolgen voor het functioneren van het financieel-economisch systeem. Wat […]
Lees meer »