lou keuneLou Keune (1938) behaalde in 1961 zijn doctoraal economie en behaalde in 1969 ook een doctoraal sociale wetenschappen. Hij is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Tilburg en heeft gedurende zijn carrière gewerkt in verschillende landen in Latijns-Amerika. Ook nam hij actief deel aan verschillende sociale bewegingen, zoals de Derde Wereldbeweging, de vredesbeweging, de vakbeweging en de andersglobaliseringsbeweging.

Lou Keune staat bekend om zijn kritische geluid ten aanzien van de economie en publiceert met enige regelmaat zijn columns op Marketupdate. Ook is hij adviseur van Platform Duurzame en Solidaire Economie (Platform DSE), een initiatief dat mede door hem is opgericht om mensen te informeren over de economie en hoe we die duurzamer kunnen maken.


Column: Patriottisme, welvaart en migranten

Zelfs in kringen van de PvdA leeft een gevoel van patriottisme. Mensen behoren trots te zijn op hun Nederlanderschap, er wordt gesproken over Nederlandse waarden en normen, mensen van buitenlandse komaf moeten zich aanpassen aan ‘onze’ waarden en normen. En als je hier wilt blijven wonen en werken dan moet je een soort examen afleggen. […]
Lees meer »

Transitie: Onze welvaart van morgen

Het zal er toch eens van moeten komen. De economie zal door andere principes en belangen geleid moeten worden dan door winstmaximalisatie en geopolitieke kapitaalbelangen. De crises van natuur en milieu bedreigen de mensheid al op korte termijn, om te beginnen in veel gebieden die tot de zogenoemde ontwikkelingslanden worden gerekend. En dat bovenop de […]
Lees meer »

Column: Geldcreatie wordt 'salonfähig'

De discussie over ons geldstelsel wordt steeds opener en veelzijdiger. Recentelijk heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een boeiend rapport uitgebracht met een flink aantal zinnige aanbevelingen, met als rode draden: Vergis je niet in de financiële instabiliteit van dit moment, die blijft zorgwekkend. Zorg dat het financieel stelsel beter verankerd en minder dominant wordt door verandering […]
Lees meer »

Als je voor een dubbeltje geboren bent…

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben aardig wat omwentelingen plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de technologische revolutie, vele nationale onafhankelijkheidsbewegingen en revoluties, de tweede feministische golf, de globalisering, de bevolkingsexplosie, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de digitale revolutie, om maar enkele te noemen. Wat onderschat wordt is het belang van de enorme toename van en veranderingen in het onderwijs. […]
Lees meer »

Boekbespreking: 100 % Hernieuwbare energie, het kan

Nu ook wij, Nederlanders, dikwijls worden getroffen door heftig weer en de bijbehorende wateroverlast, wordt voor velen zichtbaar dat het klimaatprobleem inderdaad een probleem is. Als de overlast zich aandient, zijn de primaire reacties gericht op het vinden van praktische oplossingen, zoals nu voor al dat water. Opnieuw manifesteert zich de vindingrijkheid van al die […]
Lees meer »

Older Entries »