Dallas Fed President Attacks Ron Paul

Gary North schreef een analyse naar aanleiding van de uitspraken van Richard Fisher, die als President van de Federal Reserve Dallas hard uithaalde naar Ron Paul. Ron Paul zou niet de pijlen moeten richten op de Federal Reserve, die treft geen blaam, maar juist op de onverantwoorde uitgaven van het Amerikaans congres waar Paul deel van uitmaakt.
North somt puntsgewijs de gebreken in de kritiek van Fisher op en weerlegt de gebruikte retoriek door te wijzen op de ondemocratische grondslag van de Federal Reserve en legt daarmee de bestuurlijke werking van de Federal Reserve uit.