Is de beste beleggingscategorie ook het veiligst?

In recent onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup werd Amerikanen gevraagd welke beleggingscategorie volgens hen op termijn het beste rendement oplevert. De respondenten mochten kiezen uit vijf categorieën:

A) Onroerend goed
B) Goud
C) Aandelen / beleggingsfondsen
D) Spaarrekening
E) Obligaties

Slechts 24% (!) koos voor aandelen / beleggingsfondsen welke op termijn met afstand de best renderende beleggingscategorie is. Eenzelfde percentage koos goud terwijl goud op termijn amper enig rendement blijkt op te leveren.

Wellicht beïnvloed door de recente opleving van de Amerikaanse huizenmarkt koos 30% van de respondenten voor onroerend goed. Maar gecorrigeerd voor inflatie geldt dat ook die beleggingscategorie op termijn vrijwel geen rendement oplevert.

Een spaarrekening werd door 14% gekozen en de resterende 6% van de respondenten dacht dat obligaties de beste beleggingscategorie voor de langere termijn zou zijn. Driekwart van de Amerikanen weet kennelijk niet welke beleggingscategorie op termijn het best rendeert…

Professor Jeremy Siegel

Jeremy Siegel, de bekende economieprofessor aan business school Wharton, haalden wij er al wel eerder bij. Professor Siegel is regelmatig in het nieuws en is momenteel enthousiast over aandelen. Maar vooral bekend is Siegel van zijn boek ‘Stocks for the long run’ waarvoor hij onderzoek deed naar de rendementen van verschillende beleggingscategorieën.

Wat blijkt? Zou u een bedrag van EUR 1 in het jaar 1802 in goud geïnvesteerd hebben dan was die belegging aan het eind van afgelopen jaar uitgegroeid tot EUR 3,21 (hierbij is gecorrigeerd voor inflatie). Het enige alternatief dat een nog slechtere keuze zou zijn was het aanhouden van cash. Daarvan daalde de koopkracht de afgelopen twee eeuwen met maar liefst 95%.

Een belegging van EUR 1 in obligaties met een korte looptijd (‘bills’) zou zijn uitgegroeid tot EUR 278. Het voortdurend belegd zijn in obligaties met een lange looptijd (‘bonds’) zou een bedrag van EUR 1, wederom gecorrigeerd voor inflatie, hebben doen uitgroeien tot EUR 1.505.

Maar met grote afstand zou u het beste af zijn geweest met het beleggen in aandelen. Iedere belegde euro zou, gecorrigeerd voor inflatie, zijn uitgegroeid tot maar liefst EUR 930.550. Onderstaande grafiek geeft het rendement van verschillende beleggingscategorieën op lange termijn fraai weer:

Rendement aandelen, obligaties en goud

Maar ook het meeste risico, toch?

Aandelen mogen op langere termijn dan het beste rendement opleveren, het is toch ook de meest risicovolle beleggingscategorie? Dat ligt eraan…

Op korte termijn geldt inderdaad dat aandelen enorm kunnen fluctueren. In heel goede jaren stijgen aandelenbeurzen soms wel 50%, in extreem slechte jaren halveren aandelen soms. Op korte termijn bezien geldt kortom inderdaad dat het hogere verwachte rendement samengaat met hoog risico.

Maar opvallend genoeg blijkt dat op langere termijn niet op te gaan. Aandelen blijven de categorie met het hoogste verwachte rendement maar hoe langer de periode hoe kleiner de kans fors van het te verwachten jaarrendement af te wijken. Vanaf een beleggingshorizon van ongeveer 17 jaar geldt zelfs dat aandelen een minder risicovolle belegging zijn vergeleken met bijvoorbeeld obligaties:

risk-return-historical-siegel

 

Risico van aandelen en obligaties

Wie geld langere tijd niet nodig heeft doet er dus verstandig aan om aandelen niet te mijden. Niet alleen blijken aandelen op termijn het hoogste rendement op te leveren maar het lijkt ook nog een opvallend veilige lange termijnbeleggingscategorie.

Over de auteur: Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers en is tevens oprichter van http://www.warrenbuffett.nl/.

Disclaimer: De artikelen van gastschrijver Hendrik Oude Nijhuis zijn op persoonlijke titel geschreven en hoeven daarom niet altijd de visie van Marketupdate te vertegenwoordigen. Marketupdate geeft geen beleggingsadvies en de artikelen van Hendrik Oude Nijhuis moeten ook niet als zodanig worden aangemerkt. Marketupdate heeft geen geld ontvangen of betaald voor deze bijdrage.

>> Klik hier om de bestseller “Leer beleggen als Warren Buffett” gratis te downloaden <<