Overaanbod ijzerterts laat prijs kelderen

Beleggers in en producenten van hard commodities (metalen) zullen dit jaar tot dusverre heel tevreden geweest zijn. De gemiddelde prijs van $ 136 per ton is veel hoger dan waar aan het begin van het jaar rekening mee was gehouden. Analisten hadden immers het definitieve einde van de zogeheten commodity supercycle aangekondigd. Door een sterk afnemende vraag uit vooral China zou de prijs van de meeste hard commodities in elkaar zakken.

Nieuwe capaciteit

Het heeft nog niet zo mogen zijn. De kans, dat zulks alsnog gaat gebeuren, neemt snel toe. Daar spelen verschillende factoren een rol. In de eerste plaats gaat het aanbod sterk stijgen. Producenten als Rio Tinto en BHP Biliton in Australië hebben de afgelopen jaren op de golven van de hoogconjunctuur zwaar geïnvesteerd in nieuwe productiefaciliteiten. Ze wilden uiteraard maximaal profiteren van de niet te stillen honger naar ijzererts van China. Dat nieuwe aanbod gaat nu op de markt komen. De drie grote Australische producenten zullen waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar 34 miljoen ton meer naar de markt brengen dan in het vergelijkbare kwartaal van 2012.

Voorraden

De tragiek is echter, dat de vraag uit China nu daadwerkelijk gaat opdrogen. Die is tot nu toe verrassend sterk gebleven, omdat Chinese staalbedrijven hun productie in de afgelopen maanden tot recordhoogte hebben opgevoerd. Die komt gemiddeld uit op 760 – 800 miljoen ton per maand tegen gemiddeld 717 miljoen ton in 2012. Die hoge productie eist natuurlijk wel, dat voorraden op peil moesten blijven. Dat is ook gebeurd, sterker nog, voorraden zijn in een snel tempo verder opgebouwd. Alleen al in juli en augustus bedroeg de toename 13 miljoen ton. Die grote vraag is het antwoord op de vraag waarom de prijs van ijzererts keldert.

Beleid

Het aanbod van nieuwe productie is echter niet de enige reden, dat de prijzen onder druk komen in de komende maanden. Het heeft ook te maken met een politieke beleidswijziging in India en China. Daar was het tot voor kort verboden om het ‘eigen ijzerts’ te exporteren. Nu in eigen land de vraag inzakt door een zwakkere conjunctuur en een verandering in de vraag mogen de eigen voorraden op de wereldmarkt gedumpt worden. Ook deze factor maakt een prijsdaling in de komende maanden waarschijnlijk.

Grillig weer

Maar misschijn krijgt de prijs steun uit onverwachte hoek. In Australië breekt het seizoen voor cyclonen aan. Dat kan de productie tijdelijk verlammen. Hetzelfde geldt voor Brazilië waar het regenseizoen is aangebroken. De Brazilianen kampen traditiegetrouw met een zwakke infrastructuur. Hevige regenval kan ervoor zorgen, dat de aanvoer naar de kust stil komt te liggen. Als het weer echt tegenzit, dan is het zelfs mogelijk dat prijzen tijdelijk gaan stijgen. Maar dat is nooit voor heel lang. Volgens analisten is het waarschijnlijker dat de prijzen de komende jaren tot onder het niveau van $ 100 ton gaan dalen. Die prijsdaling zal aanhouden totdat er aan de aanbodzijde een kink in de kabel gaat komen. Er komt een moment, dat het prijstechnisch niet meer interessant is om ijzererts te delven.

Cor Wijtvliet spreekt aankomende tijd op de seminar reeks ‘Bescherm uw toekomst’. Meer informatie…

Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is onafhankelijk adviseur en expert voor Crash-Investor en auteur van Wijtvliets Investment Insider. Dr. Cor Wijtvliet is een zeer gerespecteerd, onafhankelijk analist die al 30 jaar succesvol actief is als analist, onderzoeker en adviseur.