Van manufacturing naar brainfacturing

In Nederland willen beleidsmakers en hooggeleerden nog wel eens minzaam de schouders ophalen, als het onderwerp maakindustrie ter sprake komt. Maakindustrie is hun ogen een laagwaardige economische activiteit die Nederland alweer een tijdje geleden verlaten heeft en nooit meer zal terugkomen. ‘We zijn te duur’. Die geestelijke insteek is helemaal fout, althans als we Antoine van Agtmael mogen geloven. Van Agtmael heeft wereldfaam verworven door in 1982 het begrip Opkomende Markten te introduceren. Hij bedacht de term om zo op een positieve manier aandacht te vragen van beleggers voor de grote mogelijkheden die ontwikkelingslanden in zijn ogen boden. Niemand zal nu nog het succes van het initiatief van Van Agtmael durven betwisten.

Patrick O'Connell

Patrick O’Connell

Concurrentievermogen

Tijden veranderen. Dat blijkt wel uit het nieuwe boek van deze oud medewerker van the International Finance Corporation. In Back in business. From Rustbelt to Brainbelt voorziet hij dat het economisch initiatief weer meer bij het Westen komt te liggen. In veel Opkomende Landen en in het bijzonder in China heeft de zelfvoldaanheid plaats gemaakt voor twijfel. De angst dringt zich steeds meer op, dat ze hun competitieve voorsprong aan het verspelen zijn. Dat hangt enerzijds samen met de sterke loonstijgingen in veel Aziatische landen. In China bijvoorbeeld zijn de lonen sinds 2001 met ruim 400% gestegen. In de VS daarentegen zijn de loonkosten sinds 1995 met 12% gedaald. En dus komt er uit Azië een exodus van bedrijven op gang die hun heil weer in de VS of Mexico zoeken.

Kosten zijn echter niet het enige argument volgens Van Agtmael voor een wederopleving van de industrie in de Verenigde Staten. Het is ook wat hij omschrijft als de creative response van het Westen. Hij doelt uiteraard op de snelle opkomst van fenomenen als 3D printen en/of robotics. Deze en andere trends hebben in het westen de ontwikkeling in gang gezet van manufacturing naar brainfacturing.

Bovenstaande wil overigens niet zeggen, dat het tijdperk van de Opkomende Markten passé is. Geenszins, volgens Van Agtmael is en blijven ze voor veel bedrijven het Beloofde Land. Niet langer is de rol van de Amerikaanse consument doorslaggevend voor de wereldeconomie, maar die in India en China. Dat zijn de absolute groeimarkten voor de leveranciers van consumentenproducten als auto’s, wasmachines en stofzuigers. Een tragere groei van China is allesbehalve een ramp voor dat land of voor de rest van de wereld. Een koopkrachtige Chinese consument zal een zegen blijken.

Autoproductie

Autoproductie

Brainfacturing

Maar de echte innovaties vinden even niet meer plaats in de Opkomende Markten maar opnieuw in de VS. Van Agtmael wijst daarbij op de bijna wildgroei aan innovatieve centra in dat land. Hij wijst eveneens op de reshoring van industriële activiteiten door bedrijven als GE en Apple. Dat geeft de VS een hernieuwd zelfvertrouwen in eigen industrieel kunnen. Dat zal zich vertalen in een nieuwe reeks van innovaties in manufacturing, waarop steeds vaker de term brainfacturing van toepassing zal blijken. Brainfacturing maakt het mogelijk, dat ook het Westen met succes een gooi kan doen naar de gunst van miljarden koopgrage consumenten in de Opkomende Markten.

brainfacturing

Brainfacturing neemt steeds prominentere rol in

Van Agtmael is niet uniek in zijn visie. Al eerder kwam the Boston Consultancy Group met een rapport, waarin beschreven werd dat een industriële renaissance in het Westen mogelijk is. In Europa wordt hier uiteraard nog maar nauwelijks over nagedacht. Dat is jammer, want het beetje industrie dat we nog in huis hebben, bleek in de afgelopen jaren veel crisisbestendiger dan al die schone en hoogwaardige dienstverlening. Daar bleken veel burgers en bedrijven in tweede instantie weinig behoefte aan te hebben. We zouden al een stuk op de goede weg raken, als we in Nederland los kunnen komen van het absurde idee dat maakindustrie laagwaardig is!

Cor Wijtvliet

Maakindustrie. Laagwaardig?

Maakindustrie. Laagwaardig?

BELANGRIJK:

– Opmerkingen en vragen kunt u richten aan: info@corwijtvliet.nl
– Bezoek ook de website van Cor Wijtvliet en lees meer door hem geschreven artikelen
– U kunt Cor Wijtvliet boeken voor een inspirerende spreekbeurt. Laat u verrassen!
– U kunt zich hier abonneren voor het wekelijks Cor Wijtvliet Journaal, voor het geval u deze
nog niet automatisch ontvangt.
– Maak ook kennis met de nieuwsbrief Crash Investor.

Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is onafhankelijk adviseur en expert voor Crash-Investor en auteur van Wijtvliets Investment Insider. Dr. Cor Wijtvliet is een zeer gerespecteerd, onafhankelijk analist die al 30 jaar succesvol actief is als analist, onderzoeker en adviseur.