2014 wordt een mooi jaar voor aandelen

De aandelenmarkten in de VS hebben een uitstekend jaar achter de rug. De S&P 500 is bijna 30% omhoog gegaan en de Dow Jones ook een royale 25%. Toch zijn veel vermogensbeheerders terughoudend als het gaat om de vooruitzichten voor 2014. Volgens T. Row Price krijgen we in 2014 te maken met een stier die op leeftijd is gekomen. De huidige stierenmarkt duurt immers al 58 maanden en dat is sinds de jaren dertig van de vorige eeuw het gemiddelde voor zo’n markt. Een vooraanstaande partij als BlackRock adviseert zijn cliënten daarom Europese en Japanse aandelen te kopen.

Mooi jaar

Bij Fidelity zijn ze echter niet overtuigd van de insteek van hun collega’s. Zij zien nog wel degelijk een mooi jaar voor Amerikaanse aandelen. Hun optimisme is gebaseerd op de verwachting, dat winstcijfers voor de Amerikaanse bedrijven op peil zullen blijven. Die gedachte is niet zo vreemd. Bedrijven hebben in de afgelopen jaren vooral winst gemaakt door niet te investeren of mensen aan te nemen. De financieringslasten hebben ze laag kunnen houden door schuldpapier uit te geven, waarover amper rente vergoed hoeft te worden. Ze hebben de winst per aandeel nog verder opgestuwd door in een ongehoord hoog tempo eigen aandelen op te kopen.

Omzetgroei

Deze trends laten zich maar moeilijk keren, als de economische groei in 2014 gematigd blijft. Dan hoeft er geen nieuw personeel aangenomen worden en de voordelen van de goedkope schuld duren nog wel jaren voort. Mochten rente en lonen stijgen, dan is dat te danken aan een sterkere economie. De beloning daarvoor zal omzetgroei zijn. Dat is al jaren een nagenoeg ontbrekend verschijnsel. Bedrijven zullen echter op grote schaal aandelen blijven inkopen en een hoger dividend blijven uitkeren. De schatkist van het doorsnee bedrijf loopt immers over van de cash. Volgens Fidelity zullen winsten in 2014 daarom eigenlijk alleen maar kunnen stijgen en dat is goed nieuws voor aandelen.

Stijging

Er is nog een argument dat pleit voor stijgende aandelenkoersen. In januari is het zover. De Fed start met taperen. Voor veel obligatiehouders is dat de aanleiding om te gaan zoeken naar betaalbare alternatieven. Aandelen zijn dan nog steeds een aantrekkelijk alternatief. Er is uiteraard een grote MAAR. De Fed moet wel controle kunnen blijven uitoefenen over de rente. Als de Bank daarin faalt, dan is het leed niet te overzien in de VS en de rest van de wereld. Elke vorm van herstel zal dan onmiddellijk in de kiem gesmoord worden.

Geschiedenis

Maar ook in dat opzicht zijn de voortekenen niet slecht. De financiële wereld reageerde rustig op de aankondiging van voorgenomen afbouw van monetaire stimulering. De markt is er blijkbaar van overtuigd, dat het inderdaad gaat om minder verruiming en niet om een restrictief rentebeleid. De geschiedenis leert bovendien een geruststellende les. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt 2013 voor de S&P 500 het vijfde beste jaar in haar bestaan. In alle voorafgaande gevallen volgde op dat topjaar opnieuw een sterk jaar met groeicijfers variërend van 8,5% tot 26,7%. De stierenmarkt mag dan op leeftijd zijn gekomen, maar hij is nog steeds tot veel instaat!

bull market voor aandelen in 2014

Bron: Stephen Foley, Even an aging bull can stil pack some power. Financial Times, December 24 2013

Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is onafhankelijk adviseur en expert voor Crash-Investor en auteur van Wijtvliets Investment Insider. Dr. Cor Wijtvliet is een zeer gerespecteerd, onafhankelijk analist die al 30 jaar succesvol actief is als analist, onderzoeker en adviseur.