Dagelijkse kost 2 mei 2012

Nieuws uit Nederland

Vastgoed => ‘asset price depreciation’ => economische contractie
In het FD lezen we:

Vier Duitse fondsen moeten mogelijk deze maand de deuren sluiten, waardoor nog eens € 1,4 mrd aan Nederlandse kantoren in de verkoop kan komen.

Tja, dit was te verwachten. In 2009 schreef ik al dat Europa op koers ligt van ‘deflatie’. Nu is het zo dat de woorden deflatie en inflatie te pas en te onpas gebruikt worden en dat draagt bij aan de nodige verwarring. Zoals ik de term gebruik heeft het enkel en alleen betrekking op de uitstaande hoeveelheid geld- en krediet.

In de context van vastgoed betekent deflatie dat de valse lucht die in de markt werd geblazen (=monetaire inflatie) uit het vastgoed loopt: de krediethoeveelheid ter (her)financiering van vastgoed neemt af. Daar waar kredietexpansie jarenlang zorgde voor ‘overinvestering’ (waarde onderpand > lening) is de beweging omgeslagen in ‘onderinvestering’ (waarde onderpand < lening). Dat heeft als gevolg dat er minder kredieten vloeien naar de financiering van vastgoed en in samenhang daarmee vastgoedprijzen dalen. Dit proces van overinvestering en onderinvestering zou je kunnen vergelijken met eb en vloed: die zijn niet tegen te houden, hooguit te anticiperen.

Dat momenteel de kredietverstrekking voor vastgoed, zowel particulier als commercieel, stokt is over de hele linie duidelijk waaeembaar. En wat mij betreft is dat alleen maar goed omdat leningen die de reële waarde overtreffen niets anders duidelijk maken dat er sprake is van een misallocatie van kapitaal.

Nog een laatste quote uit het FD:

De komende twee weken wordt duidelijk of de fondsen met circa € 13 mrd aan vastgoed wereldwijd, waaronder de Nederlandse kantoren, zich moeten opheffen. Deelnemers mochten twee jaar lang niet uitstappen als gevolg van de crisis. De Duitse wet schrijft voor dat een fonds na die tijd open moet, of moet liquideren.

Zo! Dat is nog eens prudente wetgeving.

Wie belegt heeft in giftig afval – en giftig afval heeft als vanzelfsprekend betrekking op het gigantische overschot aan Nederlands commercieel vastgoed (er is voor 47 miljoen Nederlanders aan kantoorruimte) – dan moeten beleggers die deze bouwwoede gefinancierd hebben, op de figuurlijk blaren zitten: zij hebben hun billen gebrand.

Uiteraard zoeken beleggers naar manieren om dat niet te hoeven doen en willen banken en politiek dat liever ook niet (banken zien hun vastgoedportefeuille in kwaliteit drastisch afnemen met verliezen als resultaat; de overheid ziet haar belastinginkomsten dalen als gevolg van lagere vastgoedprijzen), maar het uitstellen van het nemen van verliezen, vergroot die verliezen alleen maar: kapitaal wordt en blijft aangewend worden voor investeringen die verlieslatend zijn!

De Duitse wetgever breekt met de mogelijkheden om verliezen boekhoudkundig in stand te houden. Daarmee dwingt Duitsland af dat de verliezen door beleggers genomen worden. Dat gaat in tegen de automatische reflex om de verliezen te beperken en die uit te smeren over de jaren voor ons, wetende dat dat gepaard gaat met hogere kosten. En bovendien geldt dat er verhinderd wordt dat de markt zich kan herstellen.

Simpel gesteld: prijsdalingen herstellen de vraag op een markt met overschotten, daar waar een markt met grote tekorten wordt hersteld met hogere prijzen. Deze Duitse wet anticipeert op een markt met grote overschotten en beoogt de misallocatie van kapitaal aan te pakken. Die misallocatie moet – en dan gaat het maar ten koste van de korte termijn belangetjes van niet al te snuggere beleggers – opgelost worden en dat bereik je maar op één manier: verliezen nemen.

In Nederland zullen de reacties uit de markt ongetwijfeld ietwat gefrustreerd zijn op deze Duitse wetgeving: “Kunnen die Duitsers niet de wet opzij schuiven om zodoende liquidatieverkopen te voorkomen”? Ik heb dergelijke reacties niet langs zien komen, maar ik ben benieuwd wie de eerste is die dit zal roepen..

    • Duits fonds zet markt voor kantoren onder druk (FD)

Europa gaat bankenprobleem bespreken
Het duurt allemaal zo lang: het oplossen van het bankenprobleem. In Brussel gaat men weer eens vergaderen..

    • Extra vergadering in Brussel over banken (Telegraaf)

Apple en ‘transfer pricing’
Apple ontduikt Amerikaanse belastingen via de achterdeurtjes van de inteationale belastingregels met een creatieve constructie als gevolg. In mijn vakgebied (economische geografie) bestempelen we dit probleem onder de noemer ‘transfer pricing’: bedrijven brengen de kosten onder in landen waar de belastingen hoog zijn, en de winsten worden geboekt in landen waar de belastingen laag zijn. Dat deze omschrijving tekortschiet als het op Apple aankomt, leest u in het uitgebreide artikel van de New York Times. Nederland, ‘transfer-pricing paradijs’ komt daarin uitgebreid aan bod.

De Telegraaf houdt het kort en krachtig en rekent de misgelopen belastinginkomsten van de Amerikaanse overheid voor: $5,7 miljard (potentiële Am. belastinginkomsten) – $ 3,3 miljard (via ‘a double Irish with a Dutch sandwich) = $2,2 miljard.

De route die de New York Times typeert als een ‘double Irish with a Dutch sandwich vindt u hier.

Apple ontwijkt voor miljarden belasting (Telegraaf)

Een vrouw naar mijn hart!!
Via RTL-Z, een quote van bondskanselier Merkel: “We moeten af van het idee dat groei altijd veel geld moet kosten en alleen het resultaat kan zijn van dure economische stimuleringsprogramma’s”, aldus de bondskanselier. “Duurzame groei is gebaseerd op meer dan dat: op educatie en onderzoek, op de innovatie van kleine en middelgrote bedrijven, op een verstandige loonontwikkeling en vooral op het openstellen van de arbeidsmarkt.”

He he. Eindelijk. Een politica met gezond verstand!! Waren er in het Nederlandse taalgebied maar politici met evenveel besef.

‘Merkel geen voorstander stimuleringsmaatregelen’ (RTL-Z)
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/18/merkel-geen-voorstander-van-stimuleringsmaatregelen-media-dowjones1115661.xml

Dat het beleid van Angela Merkel niet altijd even goed begrepen wordt onder de bevolking, en in media is ècht heel erg jammer want zonder Merkel had ik slapeloze nachten gehad hoe nu verder. Spiegel tekent in een erg lang artikel de politieke en electorale bezwaren op en eerlijk zijn is soms hard. Politici kunnen vaak niet over hun eigen schaduw heen stappen

Overigens, mijn scriptie ging in de theoretische zin althans, over ‘economische dynamiek’. Dat is de studie naar economische verandering: groei, krimp en stabiliteit. Daarbij heb ik de nodige wetenschapsfilosofie gebruikt om de conventionele economische denkbeelden ten aanzien van ‘economische groei’ te toesten. Daarbij kwam ik vanzelf uit bij de Oostenrijkse school, daar waar die tot dan toe voor mij onbekend gebleven was omdat die niet wordt onderwezen. Joseph Schumpeter dan weer wel, maar die is in de hoek van de evolutionaire economie getrokken; een stroming die mij altijd heeft weten te bekoren vanwege de rijke inzichten.

Om een lang verhaal kort te maken: groei zit hem verscholen in stijgende productiviteit op een zo decentraal mogelijk niveau, waarbij de markt onder de meest competitieve omstandigheden elkaar dwingt tot het continu verbeteren van haar producten en diensten. U als consument plukt daarvan de vruchten door een stijgende koopkracht per eenheid valuta. U als burger plukt daarvan de vruchten omdat de markt 10.000 keer effectiever in staat is om een dienst aan te bieden dan de overheid. U als belastingbetaler is erbij gebaat omdat ‘economische groei’ (lees: een stijgende koopkracht per eenheid valuta) niet meer gestimuleerd kan worden, dan door het beperkt houden van de overheidsuitgaven.

Werkloosheidscijfers..
Een overzichtje:

Spaanse joualisten verliezen massaal hun baan (RTL-Z)
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/18/spaanse-joualisten-verliezen-massaal-hun-baan.xml

In februari kwam de werkloosheid in Italië nog uit op 9,6 procent.

Italiaanse werkloosheid verder omhoog (RTL-Z)
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/18/italiaanse-werkloosheid-verder-omhoog.xml

Werkloosheid eurozone naar recordniveau (RTL-Z)
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/18/werkloosheid-eurozone-naar-recordniveau.xml

De werkloosheid [in Duitsland] kwam daarmee uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking.

Duitse werkloosheid stijgt licht (RTL-Z)
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/18/duitse-werkloosheid-stijgt-licht.xml

In andere nieuws

EIB wil grotere rol in Europa (NOS.nl)
http://nos.nl/artikel/368584-eib-wil-grotere-rol-in-europa.html

Nieuws uit buitenlandse media

Documentaire Frontline over de ‘devolutie’ of ‘race naar de bodem’ op Wall Street..

Frontline On Financial Fraud (Zero Hedge)
http://www.zerohedge.com/news/frontline-financial-fraud

Amerikaans hypotheekleed..
Een prachtig voorbeeld van valsheid in geschrifte! MERS, banken, en rechtbanken die in de maling worden genomen: de juridische desintegratie van het eigendomsrecht.

Lock ‘em Up | Fraud on the Court – In Re Delva: Fraudclosure, Fabrication, Bankruptcy and Lies (4closurefraud.org)

Analyse
Zoals gebruikelijk, spijkers met koppen slaan: Jim Rickards legt uit..

The Real Reason Ben Beanke Resists the Gold Standard (Jim Rickards; US News)
http://www.usnews.com/opinion/blogs/economic-intelligence/2012/04/30/the-real-reason-ben-beanke-resists-the-gold-standard

Ook zoals gebruikelijk slaat Bill Gross van Pimco spijkers met koppen.

Gold Bug Bill Gross Will Gladly Pay You Tuesday For A Hamburger Today, Hoping “Tuesday Never Comes” (Zero Hedge)
http://www.zerohedge.com/news/gold-bug-bill-gross-will-gladly-pay-you-tuesday-hamburger-today-hoping-tuesday-never-comes