G20: “Olie en gas zal niet gebruikt worden als politiek instrument”

Tijdens het G20 topoverleg van afgelopen weekend hebben regeringsleiders van de grootste economieën overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw internationaal orgaan dat toeziet op de energiemarkt. Alle landen waren het erover eens dat er een open markt moet bestaan voor olie en gas en dat landen deze energiebronnen niet zullen inzetten als instrument in het buitenlands beleid.

Dit nieuwe orgaan moet boven de OPEC en het Internationaal Energieagentschap (IEA) komen te staan en heeft als doel meer zeggenschap te geven aan opkomende economieën die nu nog weinig zeggenschap hebben in de internationale energiemarkt. Ook moet het nieuwe internationale orgaan zorgen wegnemen bij landen die weinig zekerheid hebben over de aanvoer van olie en gas. Het is een kansrijk initiatief, want twee belangrijke olieproducerende en exporterende landen (Rusland én Saoedi-Arabië) hebben tijdens de G20 top gezegd dat ze het initiatief zullen steunen.

Dat deze twee landen instemmen met het voornemen om olie en gas niet als politiek wapen te gebruiken is uitermate significant. Rusland heeft de afgelopen jaren verschillende buurlanden bedreigd met het dichtdraaien van de gaskraan, bijvoorbeeld wanneer de rekeningen niet op tijd betaald werden. Saoedi-Arabië op haar beurt drukt de olieprijs verder omlaag, omdat ze de productie niet terug wil schroeven. Naar verluid drukt de oliestaat de prijs van haar product omlaag om de producenten van schalie-olie en schaliegas in de VS het leven zuur te maken.

Veranderingen op de oliemarkt

De wereld verandert en dat betekent ook dat de oliemarkt evolueert. Vandaag de dag zijn de landen die geen lid zijn van de IEA goed voor 55% van de wereldwijde vraag naar energie, terwijl dat bij de oprichting van het instituut in 1974 nog maar 33% was. Ook aan de aanbodzijde van de energiemarkt zijn er de afgelopen decennia veel ontwikkelingen geweest. Was de OPEC op haar hoogtepunt goed voor meer dan 50% van de wereldwijde productie van olie, vandaag de dag is dat nog maar 40%. Het uitbreiden van deze organisaties zou ingewikkelder zijn dan het oprichten van een nieuw orgaan dat boven de OPEC en de IEA staat, zo schrijft de Australian. In juni bracht de G7 in Brussel een verklaring naar buiten over energiezekerheid, waarin ze stelden dat het gebruik van energievoorraden als politiek dwangmiddel of als vorm van dreigement onacceptabel is.

Tijdens de G20 top in Brisbane stonden ook thema’s als economische groei, klimaatverandering, internationale handel, infrastructuur en belastingontwijking door grote multinationals op de agenda.

Lees ook:

g20-australia

Belangrijk akkoord over energie bereikt op de G20