“Geef belastingdienst geen toegang tot bankrekeningen”

Vorige week schreven we op Marketupdate dat de Spaanse en Britse overheid meer inzage willen hebben in de bankgegevens van de belastingbetaler. In het geval van het Verenigd Koninkrijk wil men de belastingdienst zelfs eerder toestemming verlenen geld van een bankrekening af te schrijven, indien openstaande belastingen na verschillende herinneringen nog niet voldaan zijn. We vroegen ons af hoe de lezers van Marketupdate over deze ontwikkeling denken en openden een enquête met de volgende vraag:

Mag de belastingdienst automatisch geld van bankrekeningen halen?

De resultaten liegen er niet om. Een overgrote meerderheid van 84% wil niet dat de belastingdienst de bevoegdheid krijgt om automatisch te incasseren. Van alle respondenten is 16% van mening dat dit geen goed idee is, omdat de belastingdienst nog teveel fouten maakt. Daar zou de belastingbetaler nadeel aan kunnen ondervinden. Slechts 15% van de respondenten vindt het wel een goed idee dat de belastingdienst de bevoegdheid krijgt om geld af te schrijven van bankrekeningen. Ze denken dat er op die manier meer belastinggeld opgehaald kan worden. De overgrote meerderheid vind privacy erg belangrijk en wil het liefst dat de belastingdienst helemaal geen inzage heeft in de bankgegevens van burgers. Eén procent lijkt zich er niet zo druk te maken voer deze ontwikkeling. De enquête werd ingevuld door 135 respondenten.

Mag de belastingdienst geld van bankrekeningen halen?

Mag de belastingdienst geld van bankrekeningen halen?